OKEČ - 25000 Výroba pryžových a plastových výrobků

Převod na CZ-NACE: 222732334143
 OKEČ  Název 
 25100  Výroba pryžových výrobků 
 25110  Výroba pryžových pneumatik a vzdušnic (duší) 
 25120  Protektorování a předělávání pryžových pneumatik 
 25130  Výroba ostatních pryžových výrobků 
 25200  Výroba zboží z plastů 
 25210  Výroba desek, folií, hadic a profilů z plastů 
 25220  Výroba obalů z plastů 
 25230  Výroba výrobků z plastů pro stavebnictví 
 25240  Výroba ostatního zboží z plastů 
 25241  Výroba různých výrobků z plastů pro konečnou spotřebu 
 25242  Výroba součástí z plastů pro výrobní spotřebu 
Zavřít
MENU