OKEČ - 24000 Výroba chemických výrobků

Převod na CZ-NACE: 192021263238
 OKEČ  Název 
 24100  Výroba základních chemických látek 
 24110  Výroba technických plynů 
 24120  Výroba barviv a pigmentů 
 24130  Výroba jiných základních anorganických chemických látek 
 24140  Výroba jiných základních organických chemických látek 
 24150  Výroba průmyslových hnojiv a dusíkatých sloučenin 
 24160  Výroba plastů v primární formě 
 24170  Výroba syntetického kaučuku v primární formě 
 24200  Výroba pesticidů a jiných agrochemických výrobků 
 24300  Výroba nátěrových hmot, laků a podobných ochranných vrstev, tiskařských černí a tmelů 
 24400  Výroba léčiv, chemických a rostlinných produktů pro lékařské účely, vaty a obvazových prostředků 
 24410  Výroba základních látek pro výrobu léčiv 
 24420  Výroba léčiv, vaty a obvazových prostředků pro zdravotnické účely 
 24421  Výroba léčiv 
 24422  Výroba vaty a obvazových prostředků pro zdravotnické účely 
 24500  Výroba mýdla a saponátů, čisticích a lešticích přípravků, kosmetických výrobků 
 24510  Výroba mýdla a saponátů, čisticích a lešticích výrobků 
 24520  Výroba kosmetických přípravků 
 24600  Výroba ostatních chemických výrobků 
 24610  Výroba výbušnin 
 24620  Výroba lepidel a želatiny 
 24630  Výroba éterických olejů (silic) 
 24640  Výroba chemických výrobků pro fotografické účely 
 24650  Výroba nenahraných nosičů údajů 
 24660  Výroba ostatních chemických látek 
 24661  Výroba textilních a kožedělných pomocných přípravků 
 24662  Výroba gumárenských a plastikářských pomocných přípravků 
 24669  Výroba ostatních chemických látek 
 24700  Výroba chemických vláken 
 24701  Výroba syntetických vláken 
 24702  Výroba umělých vláken 
Zavřít
MENU