OKEČ - 23000 Koksování, rafinérské zpracování ropy, výroba jaderných paliv, radioaktivních prvků a sloučenin

Převod na CZ-NACE: 1920212438
 OKEČ  Název 
 23100  Výroba koksárenských produktů 
 23200  Rafinérské zpracování ropy 
 23300  Výroba jaderných paliv, radioaktivních prvků a sloučenin 
Zavřít
MENU