OKEČ - 22000 Vydavatelství, tisk a reprodukce zvukových a obrazových nahrávek

Převod na CZ-NACE: 17183258
 OKEČ  Název 
 22100  Vydavatelské činnosti 
 22110  Vydávání knih 
 22120  Vydávání novin 
 22130  Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací 
 22140  Vydávání zvukových nahrávek 
 22150  Ostatní vydavatelské činnosti 
 22200  Polygrafický průmysl 
 22210  Tisk novin 
 22220  Tisk ostatní 
 22230  Vázání knih a konečné zpracování 
 22240  Sazba a zhotovování tiskařských předloh 
 22250  Práce polygrafického průmyslu ostatní 
 22300  Rozmnožování nahraných nosičů 
 22310  Rozmnožování nahraných nosičů záznamu zvuku 
 22320  Rozmnožování nahraných nosičů záznamu obrazu 
 22330  Rozmnožování nahraných nosičů magnetického záznamu pro počítače 
Zavřít
MENU