OKEČ - 14000 Dobývání a úprava ostatních nerostů

Převod na CZ-NACE: 08091038
 OKEČ  Název 
 14100  Dobývání a úprava kameniva 
 14110  Dobývání a úprava kamene pro stavebnictví 
 14120  Dobývání a úprava vápence, sádrovce, křídy a dolomitu 
 14130  Dobývání a úprava břidlice 
 14200  Dobývání a úprava písku a jílovinových zemin 
 14210  Provoz štěrkoven a pískoven 
 14220  Dobývání a úprava kaolinu apod. jílovinových zemin 
 14300  Dobývání a úprava chemických nerostů a chemických hnojiv 
 14301  Dobývání a úprava chemických hnojiv 
 14302  Dobývání a úprava ostatních chemických nerostů 
 14400  Dobývání a úprava soli kamenné 
 14500  Dobývání a úprava nerostů jinde neklasifikovaná (osinek, grafit, slída, drahokamy, přírodní asfalt apod.) 
Zavřít
MENU