OKEČ - 01000 Zemědělství, myslivost a související činnosti

Převod na CZ-NACE: 01020310118194
 OKEČ  Název 
 01100  Rostlinná výroba včetně zelinářství a zahradnictví 
 01110  Pěstování obilí a jiných kulturních plodin 
 01120  Pěstování zeleniny, zahradních specialit (vč. hub, jejich sběru, pěstování květin) 
 01121  Pěstování zeleniny 
 01122  Pěstování a sběr hub 
 01123  Pěstování květin a okrasných dřevin 
 01130  Pěstování ovoce, ořechů, kultur na výrobu nápojů a koření 
 01131  Pěstování ovoce a ořechů 
 01132  Pěstování kultur na výrobu nápojů a koření 
 01200  Živočišná výroba 
 01210  Chov skotu 
 01220  Chov ovcí, koz, koní, oslů, mul a mezků 
 01230  Chov prasat 
 01240  Chov drůbeže 
 01250  Chov zvířat j.n. 
 01251  Chov drobných hospodářských zvířat 
 01252  Chov kožešinových zvířat 
 01253  Chov domácích zvířat 
 01254  Chov zoologických zvířat 
 01255  Chov laboratorních zvířat 
 01259  Chov zvířat jinde neuvedený 
 01300  Rostlinná výroba kombinovaná se živočišnou výrobou (smíšené hospodářství) 
 01400  Práce výrobní povahy v rostlinné a živočišné výrobě bez veterinárních činností 
 01410  Práce výrobní povahy v rostlinné výrobě 
 01420  Práce výrobní povahy v živočišné výrobě bez veterinárních služeb 
 01500  Lov, odchyt zvěře a odchov divokých zvířat včetně přidružených činností 
Zavřít
MENU