CZ-NACE - 90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti

Převod na OKEČ: 92.000
 CZ-NACE  Název 
 90.0  Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti 
 90.01  Scénická umění 
 90.02  Podpůrné činnosti pro scénická umění 
 90.03  Umělecká tvorba 
 90.04  Provozování kulturních zařízení 
Zavřít
MENU