CZ-NACE - 87 Pobytové služby sociální péče

Převod na OKEČ: 85.000
 CZ-NACE  Název 
 87.1  Sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 
 87.10  Sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 
 87.2  Sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby závislé na návykových látkách 
 87.20  Sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby závislé na návykových látkách 
 87.20.1  Sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním 
 87.20.2  Sociální péče v zařízeních pro osoby závislé na návykových látkách 
 87.3  Sociální péče v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
 87.30  Sociální péče v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
 87.30.1  Sociální péče v domovech pro seniory 
 87.30.2  Sociální péče v domovech pro osoby se zdravotním postižením 
 87.9  Ostatní pobytové služby sociální péče 
 87.90  Ostatní pobytové služby sociální péče 
Zavřít
MENU