CZ-NACE - 86 Zdravotní péče

Převod na OKEČ: 85.000
 CZ-NACE  Název 
 86.1  Ústavní zdravotní péče 
 86.10  Ústavní zdravotní péče 
 86.2  Ambulantní a zubní zdravotní péče 
 86.21  Všeobecná ambulantní zdravotní péče 
 86.22  Specializovaná ambulantní zdravotní péče 
 86.23  Zubní péče 
 86.9  Ostatní činnosti související se zdravotní péčí 
 86.90  Ostatní činnosti související se zdravotní péčí 
 86.90.1  Činnosti související s ochranou veřejného zdraví 
 86.90.9  Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. n. 
Zavřít
MENU