CZ-NACE - 85 Vzdělávání

Převod na OKEČ: 63.00074.00080.00092.00093.000
 CZ-NACE  Název 
 85.1  Předškolní vzdělávání 
 85.10  Předškolní vzdělávání 
 85.2  Primární vzdělávání 
 85.20  Primární vzdělávání 
 85.3  Sekundární vzdělávání 
 85.31  Sekundární všeobecné vzdělávání 
 85.31.1  Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol 
 85.31.2  Střední všeobecné vzdělávání 
 85.32  Sekundární odborné vzdělávání 
 85.32.1  Střední odborné vzdělávání na učilištích 
 85.32.2  Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 
 85.4  Postsekundární vzdělávání 
 85.41  Postsekundární nikoli terciární vzdělávání 
 85.42  Terciární vzdělávání 
 85.5  Ostatní vzdělávání 
 85.51  Sportovní a rekreační vzdělávání 
 85.52  Umělecké vzdělávání 
 85.53  Činnosti autoškol a jiných škol řízení 
 85.53.1  Činnosti autoškol 
 85.53.2  Činnosti leteckých škol 
 85.53.9  Činnosti ostatních škol řízení 
 85.59  Ostatní vzdělávání j. n. 
 85.59.1  Vzdělávání v jazykových školách 
 85.59.2  Environmentální vzdělávání 
 85.59.3  Inovační vzdělávání 
 85.59.9  Jiné vzdělávání j. n. 
 85.6  Podpůrné činnosti ve vzdělávání 
 85.60  Podpůrné činnosti ve vzdělávání 
Zavřít
MENU