CZ-NACE - 84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

Převod na OKEČ: 75.000
 CZ-NACE  Název 
 84.1  Veřejná správa a hospodářská a sociální politika 
 84.11  Všeobecné činnosti veřejné správy 
 84.12  Regulace činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, vzděláváním, kulturou a sociální péčí, kromě sociálního zabezpečení 
 84.13  Regulace a podpora podnikatelského prostředí 
 84.2  Činnosti pro společnost jako celek 
 84.21  Činnosti v oblasti zahraničních věcí 
 84.21.1  Pomoc cizím zemím při katastrofách nebo v nouzových situacích přímo nebo prostřednictvím mezinárodních organizací 
 84.21.2  Rozvíjení vzájemného přátelství a porozumění mezi národy 
 84.21.9  Ostatní činnosti v oblasti zahraničních věcí 
 84.22  Činnosti v oblasti obrany 
 84.23  Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví 
 84.24  Činnosti v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti 
 84.25  Činnosti v oblasti protipožární ochrany 
 84.3  Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení 
 84.30  Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení 
Zavřít
MENU