CZ-NACE - 73 Reklama a průzkum trhu

Převod na OKEČ: 74.000
 CZ-NACE  Název 
 73.1  Reklamní činnosti 
 73.11  Činnosti reklamních agentur 
 73.12  Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru 
 73.2  Průzkum trhu a veřejného mínění 
 73.20  Průzkum trhu a veřejného mínění 
Zavřít
MENU