CZ-NACE - 65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení

Převod na OKEČ: 66.000
 CZ-NACE  Název 
 65.1  Pojištění 
 65.11  Životní pojištění 
 65.12  Neživotní pojištění 
 65.2  Zajištění 
 65.20  Zajištění 
 65.3  Penzijní financování 
 65.30  Penzijní financování 
Zavřít
MENU