CZ-NACE - 60 Tvorba programů a vysílání

Převod na OKEČ: 64.00072.00092.000
 CZ-NACE  Název 
 60.1  Rozhlasové vysílání 
 60.10  Rozhlasové vysílání 
 60.2  Tvorba televizních programů a televizní vysílání 
 60.20  Tvorba televizních programů a televizní vysílání 
Zavřít
MENU