CZ-NACE - 59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd. činnosti

Převod na OKEČ: 72.00092.000
 CZ-NACE  Název 
 59.1  Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů 
 59.11  Produkce filmů, videozáznamů a televizních programů 
 59.12  Postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů 
 59.13  Distribuce filmů, videozáznamů a televizních programů 
 59.14  Promítání filmů 
 59.2  Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti 
 59.20  Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti 
Zavřít
MENU