CZ-NACE - 42 Inženýrské stavitelství

Převod na OKEČ: 45.00070.000
 CZ-NACE  Název 
 42.1  Výstavba silnic a železnic 
 42.11  Výstavba silnic a dálnic 
 42.12  Výstavba železnic a podzemních drah 
 42.13  Výstavba mostů a tunelů 
 42.2  Výstavba inženýrských sítí 
 42.21  Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny 
 42.21.1  Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny 
 42.21.2  Výstavba inženýrských sítí pro plyny 
 42.22  Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace 
 42.9  Výstavba ostatních staveb 
 42.91  Výstavba vodních děl 
 42.99  Výstavba ostatních staveb j. n. 
Zavřít
MENU