CZ-NACE - 38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití

 CZ-NACE  Název 
 38.1  Shromažďování a sběr odpadů 
 38.11  Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných 
 38.12  Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů 
 38.2  Odstraňování odpadů 
 38.21  Odstraňování odpadů, kromě nebezpečných 
 38.22  Odstraňování nebezpečných odpadů 
 38.3  Úprava odpadů k dalšímu využití 
 38.31  Demontáž vraků a vyřazených strojů a zařízení pro účely recyklace 
 38.32  Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení 
Zavřít
MENU