CZ-NACE - 36 Shromažďování, úprava a rozvod vody

Převod na OKEČ: 41.000
 CZ-NACE  Název 
 36.0  Shromažďování, úprava a rozvod vody 
 36.00  Shromažďování, úprava a rozvod vody 
Zavřít
MENU