CZ-NACE - 35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu

Převod na OKEČ: 40.000
 CZ-NACE  Název 
 35.1  Výroba, přenos a rozvod elektřiny 
 35.11  Výroba elektřiny 
 35.12  Přenos elektřiny 
 35.13  Rozvod elektřiny 
 35.14  Obchod s elektřinou 
 35.2  Výroba plynu; rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí 
 35.21  Výroba plynu 
 35.22  Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí 
 35.23  Obchod s plynem prostřednictvím sítí 
 35.3  Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu 
 35.30  Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu 
 35.30.1  Výroba tepla 
 35.30.2  Rozvod tepla 
 35.30.3  Výroba klimatizovaného vzduchu 
 35.30.4  Rozvod klimatizovaného vzduchu 
 35.30.5  Výroba chladicí vody 
 35.30.6  Rozvod chladicí vody 
 35.30.7  Výroba ledu 
Zavřít
MENU