CZ-NACE - 27 Výroba elektrických zařízení

Převod na OKEČ: 25.00029.00031.00032.00033.000
 CZ-NACE  Název 
 27.1  Výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů a elektrických rozvodných a kontrolních zařízení 
 27.11  Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů 
 27.12  Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení 
 27.2  Výroba baterií a akumulátorů 
 27.20  Výroba baterií a akumulátorů 
 27.3  Výroba optických a elektrických kabelů, elektrických vodičů a elektroinstalačních zařízení 
 27.31  Výroba optických kabelů 
 27.32  Výroba elektrických vodičů a kabelů j. n. 
 27.33  Výroba elektroinstalačních zařízení 
 27.4  Výroba elektrických osvětlovacích zařízení 
 27.40  Výroba elektrických osvětlovacích zařízení 
 27.5  Výroba spotřebičů převážně pro domácnost 
 27.51  Výroba elektrických spotřebičů převážně pro domácnost 
 27.52  Výroba neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost 
 27.9  Výroba ostatních elektrických zařízení 
 27.90  Výroba ostatních elektrických zařízení 
Zavřít
MENU