CZ-NACE - 24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství

Převod na OKEČ: 23.00027.00028.000
 CZ-NACE  Název 
 24.1  Výroba surového železa, oceli a feroslitin, plochých výrobků (kromě pásky za studena), tváření výrobků za tepla 
 24.10  Výroba surového železa, oceli a feroslitin, plochých výrobků (kromě pásky za studena), tváření výrobků za tepla 
 24.10.1  Výroba surového železa, oceli a feroslitin 
 24.10.2  Výroba plochých výrobků (kromě pásky za studena) 
 24.10.3  Tváření výrobků za tepla 
 24.2  Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek 
 24.20  Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek 
 24.3  Výroba ostatních výrobků získaných jednostupňovým zpracováním oceli 
 24.31  Tažení tyčí za studena 
 24.32  Válcování ocelových úzkých pásů za studena 
 24.33  Tváření ocelových profilů za studena 
 24.34  Tažení ocelového drátu za studena 
 24.4  Výroba a hutní zpracování drahých a neželezných kovů 
 24.41  Výroba a hutní zpracování drahých kovů 
 24.42  Výroba a hutní zpracování hliníku 
 24.43  Výroba a hutní zpracování olova, zinku a cínu 
 24.44  Výroba a hutní zpracování mědi 
 24.45  Výroba a hutní zpracování ostatních neželezných kovů 
 24.46  Zpracování jaderného paliva 
 24.5  Slévárenství 
 24.51  Výroba odlitků z litiny 
 24.51.1  Výroba odlitků z litiny s lupínkovým grafitem 
 24.51.2  Výroba odlitků z litiny s kuličkovým grafitem 
 24.51.9  Výroba ostatních odlitků z litiny 
 24.52  Výroba odlitků z oceli 
 24.52.1  Výroba odlitků z uhlíkatých ocelí 
 24.52.2  Výroba odlitků z legovaných ocelí 
 24.53  Výroba odlitků z lehkých neželezných kovů 
 24.54  Výroba odlitků z ostatních neželezných kovů 
Zavřít
MENU