CZ-NACE - 20 Výroba chemických látek a chemických přípravků

Převod na OKEČ: 23.00024.000
 CZ-NACE  Název 
 20.1  Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách 
 20.11  Výroba technických plynů 
 20.12  Výroba barviv a pigmentů 
 20.13  Výroba jiných základních anorganických chemických látek 
 20.14  Výroba jiných základních organických chemických látek 
 20.14.1  Výroba bioetanolu (biolihu) pro pohon motorů a pro výrobu směsí a komponent paliv pro pohon motorů 
 20.14.9  Výroba ostatních základních organických chemických látek 
 20.15  Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin 
 20.16  Výroba plastů v primárních formách 
 20.17  Výroba syntetického kaučuku v primárních formách 
 20.2  Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků 
 20.20  Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků 
 20.3  Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů 
 20.30  Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů 
 20.4  Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků, parfémů a toaletních přípravků 
 20.41  Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků 
 20.42  Výroba parfémů a toaletních přípravků 
 20.5  Výroba ostatních chemických výrobků 
 20.51  Výroba výbušnin 
 20.52  Výroba klihů 
 20.53  Výroba vonných silic 
 20.59  Výroba ostatních chemických výrobků j. n. 
 20.59.1  Výroba metylesterů a etylesterů mastných kyselin pro pohon motorů a pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů 
 20.59.9  Výroba jiných chemických výrobků j. n. 
 20.6  Výroba chemických vláken 
 20.60  Výroba chemických vláken 
Zavřít
MENU