CZ-NACE - 18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů

Převod na OKEČ: 21.00022.000
 CZ-NACE  Název 
 18.1  Tisk a činnosti související s tiskem 
 18.11  Tisk novin 
 18.12  Tisk ostatní, kromě novin 
 18.13  Příprava tisku a digitálních dat 
 18.14  Vázání a související činnosti 
 18.2  Rozmnožování nahraných nosičů 
 18.20  Rozmnožování nahraných nosičů 
Zavřít
MENU