CZ-NACE - 08 Ostatní těžba a dobývání

Převod na OKEČ: 14.000
 CZ-NACE  Název 
 08.1  Dobývání kamene, písků a jílů 
 08.11  Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice 
 08.12  Provoz pískoven a štěrkopískoven; těžba jílů a kaolinu 
 08.9  Těžba a dobývání j. n. 
 08.91  Těžba chemických minerálů a minerálů pro výrobu hnojiv 
 08.92  Těžba rašeliny 
 08.93  Těžba soli 
 08.99  Ostatní těžba a dobývání j. n. 
Zavřít
MENU