CZ-NACE - 02 Lesnictví a těžba dřeva

Převod na OKEČ: 01.00002.00074.000
 CZ-NACE  Název 
 02.1  Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví 
 02.10  Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví 
 02.2  Těžba dřeva 
 02.20  Těžba dřeva 
 02.3  Sběr a získávání volně rostoucích plodů a materiálů, kromě dřeva 
 02.30  Sběr a získávání volně rostoucích plodů a materiálů, kromě dřeva 
 02.4  Podpůrné činnosti pro lesnictví 
 02.40  Podpůrné činnosti pro lesnictví 
Zavřít
MENU