CZ-NACE - 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

Převod na OKEČ: 01.00002.00092.000
 CZ-NACE  Název 
 01.1  Pěstování plodin jiných než trvalých 
 01.11  Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen 
 01.12  Pěstování rýže 
 01.13  Pěstování zeleniny a melounů, kořenů a hlíz 
 01.14  Pěstování cukrové třtiny 
 01.15  Pěstování tabáku 
 01.16  Pěstování přadných rostlin 
 01.19  Pěstování ostatních plodin jiných než trvalých 
 01.2  Pěstování trvalých plodin 
 01.21  Pěstování vinných hroznů 
 01.22  Pěstování tropického a subtropického ovoce 
 01.23  Pěstování citrusových plodů 
 01.24  Pěstování jádrového a peckového ovoce 
 01.25  Pěstování ostatního stromového a keřového ovoce a ořechů 
 01.26  Pěstování olejnatých plodů 
 01.27  Pěstování rostlin pro výrobu nápojů 
 01.28  Pěstování koření, aromatických, léčivých a farmaceutických rostlin 
 01.29  Pěstování ostatních trvalých plodin 
 01.3  Množení rostlin 
 01.30  Množení rostlin 
 01.4  Živočišná výroba 
 01.41  Chov mléčného skotu 
 01.42  Chov jiného skotu 
 01.43  Chov koní a jiných koňovitých 
 01.44  Chov velbloudů a velbloudovitých 
 01.45  Chov ovcí a koz 
 01.46  Chov prasat 
 01.47  Chov drůbeže 
 01.49  Chov ostatních zvířat 
 01.49.1  Chov drobných hospodářských zvířat 
 01.49.2  Chov kožešinových zvířat 
 01.49.3  Chov zvířat pro zájmový chov 
 01.49.9  Chov ostatních zvířat j. n. 
 01.5  Smíšené hospodářství 
 01.50  Smíšené hospodářství 
 01.6  Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti 
 01.61  Podpůrné činnosti pro rostlinnou výrobu 
 01.62  Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu 
 01.63  Posklizňové činnosti 
 01.64  Zpracování osiva pro účely množení 
 01.7  Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti 
 01.70  Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti 
Zavřít
MENU