ISO 45001/OHSAS 18001 - Systémy managementu BOZP

V současnosti stále více organizací zavádí systém Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v návaznosti na právní požadavky země, ve které organizace podniká. Je proto přirozeným procesem, že ochranu zdraví organizace postupně zahrnují do svého již vybudovaného systému řízení QMS a/nebo EMS, anebo budují tyto systémy současně jako integrované. Norma ISO 45001/OHSAS 18001 je koncipována, aby byla použitelná pro organizace všech typů a velikostí a navazuje svojí strukturou na normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 tak, aby bylo možno vytvořit integrovaný systém řízení organizace.

Norma ISO 45001/OHSAS 18001 se od struktury norem řady ČSN ISO 9001 a řady ČSN EN ISO 14000 odlišuje zejména v oblastech, které se týkají aplikace postupů omezování rizika. Jde zpravidla o třístupňový proces zahrnující: identifikaci nebezpečí; hodnocení rizika; omezení rizika.

Právní předpisy i tato norma zdůrazňují požadavek, aby organizace navrhly a zavedly opatření, která všude, kde je to možné, odstraní omezí, nebo zaměstnance od nebezpečí izolují. V případě, že to možné není, musí být pracovní činnost plánována a řízena pomocí organizačních opatření tak, aby její výkon byl bezpečný a neohrožoval zdraví.

Certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ISO 45001 umožňuje efektivně prokázat:

  • závazek k zajišťování a zlepšování systému bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci přijatý na všech úrovních a všemi funkcemi v organizaci, zejména vrcholovým vedením;
  • systematické omezování rizik, resp. nebezpečí, které ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami organizace;
  • omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů;
  • zvýšení výkonnosti a následné snížení nehodovosti a prostojů při práci
  • snížení nákladů spojených s nehodami na pracovišti;
  • závazek k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
  • zavedení samoregulujícího systému reagujícího pružně na změny požadavků z legislativních předpisů, bezpečnostních požadavků i změn uvnitř organizace (např. nových technologií, organizačních změn apod.).

Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých oblastí, a to v závislost na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle ISO 45001/OHSAS 18001 je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zaškrtnutím pole „ISO 45001/OHSAS 18001“ v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
Oblast Název S Celkem 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
1 Ochrana zdraví    141 5 3 2 4 5 6 4 6 6 5
2 Požadavky na pracoviště    137 5 1 2 2 7 6 3 6 5 6
3 Školení, pracovní způsobilost    189 9 2 4 7 9 12 5 8 8 7
4 Revize zařízení a jejich způsobilost    184 4 4 6 11 15 6 6 4 7 8
5 Osobní ochranné pracovní prostředky    74 2 1 3 1 4 3 1 3 2 4
6 Pracovní úrazy    93 1 3 4 3 3 4 6 2 6 2
7 Rizika, jejich analýza    99 4 2 1 2 3 4 1 3 5 5
8 Ostatní    546 9 12 26 36 20 21 24 25 39 29
Oblast Název S Celkem 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Zavřít
MENU