ISO 9001 - Systémy managementu jakosti - Požadavky

Služba klasifikace podle ISO 9001 , tj. klasifikace právních předpisů podle jednotlivých kapitol isonormy jakosti.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých kapitol, a to v závislost na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle ISO 9001 je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zaškrtnutím pole „ISO 9001“ v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
Kap. Název S Celkem 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
4 Kontext organizace    144   2   1 3 3 1 7 6 7
7.1.3 Infrastruktura, Prostředí pro fungování procesů    473 6 14 17 8 7 7 10 1 7 9
7.1.5 Zdroje pro monitorování a měření    52     1 4 2 5     2 4
7.2 Kompetence    738 12 20 15 27 21 37 26 31 55 33
7.5 Dokumentované informace    51   4 2   3   4 1 5  
8.2 Požadavky na produkty a služby    119   14 1 3 15 6 3 4 5 2
8.3 Návrh a vývoj produktů a služeb    88 5 5 4 3 4 2 1 7 3 3
8.4 Řízení externě poskytovaných procesů, produktů a služeb    7             2   1  
8.5 Výroba a poskytování služeb (obsažena v klasifikaci podle CZ-NACE)    6   3                
Kap. Název S Celkem 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Zavřít
MENU