ISO 9001 - Systémy managementu jakosti - Požadavky

Služba klasifikace podle ISO 9001 , tj. klasifikace právních předpisů podle jednotlivých kapitol isonormy jakosti.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých kapitol, a to v závislost na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle ISO 9001 je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zaškrtnutím pole „ISO 9001“ v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
Kap. Název S Celkem 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
4 Kontext organizace    142 1     3 3 1 7 6 7 6
7.1.3 Infrastruktura, Prostředí pro fungování procesů    467 14 17 7 7 7 10 1 7 8 2
7.1.5 Zdroje pro monitorování a měření    50   1 4 2 5     2 4 3
7.2 Kompetence    721 13 19 27 21 37 26 32 55 33 27
7.5 Dokumentované informace    50 4 2   3   4 1 5   4
8.2 Požadavky na produkty a služby    108 12 1 3 15 6 3 3 5 1 3
8.3 Návrh a vývoj produktů a služeb    79 5 4 3 4 2 1 5 2 3 2
8.4 Řízení externě poskytovaných procesů, produktů a služeb    7           2   1    
8.5 Výroba a poskytování služeb (obsažena v klasifikaci podle CZ-NACE)    6 3                  
Kap. Název S Celkem 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Zavřít
MENU