ISO 27001 - Systémy managementu bezpečnosti informací

Služba klasifikace podle ISO 27001 , tj. klasifikace právních předpisů podle systémů managementu bezpečnosti informací.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých oblastí, a to v závislost na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle ISO 27001 je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zaškrtnutím pole „ISO 27001“ v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
Oblast Název S Celkem 1965 1964 1963 1962 1961 1960
1 Ochrana osobních údajů    23            
2 Ochrana duševního vlastnictví a know-how (autorská a práva duševního vlastnictví, občanské a obchodní právo)    83   1 2 1   1
3 Elektronické komunikace a informační systémy    87            
4 Pracovně-právní vztahy    15            
5 Veřejná správa    72            
9 Ostatní předpisy z oblasti bezpečnosti informací    111            
Oblast Název S Celkem 1965 1964 1963 1962 1961 1960
Zavřít
MENU