ISO 27001 - Systémy managementu bezpečnosti informací

Služba klasifikace podle ISO 27001 , tj. klasifikace právních předpisů podle systémů managementu bezpečnosti informací.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých oblastí, a to v závislost na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle ISO 27001 je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zaškrtnutím pole „ISO 27001“ v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
Oblast Název S Celkem 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
1 Ochrana osobních údajů    23     3   4 1 2 1 1 3
2 Ochrana duševního vlastnictví a know-how (autorská a práva duševního vlastnictví, občanské a obchodní právo)    83   5 1         6 4 6
3 Elektronické komunikace a informační systémy    87 1 4 3 8 8 6 3 12 3 11
4 Pracovně-právní vztahy    15     2   1     1 6 4
5 Veřejná správa    72 4 4 7 3 5 6 7 8 8 9
9 Ostatní předpisy z oblasti bezpečnosti informací    111 1 7 5 8 8 8 14 17 6 10
Oblast Název S Celkem 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Zavřít
MENU