ISO 27001 - Systémy managementu bezpečnosti informací

Služba klasifikace podle ISO 27001 , tj. klasifikace právních předpisů podle systémů managementu bezpečnosti informací.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých oblastí, a to v závislost na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle ISO 27001 je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zaškrtnutím pole „ISO 27001“ v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
Oblast Název S Celkem 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
1 Ochrana osobních údajů    87   2 1 2 6 1 4 5 1 13
2 Ochrana duševního vlastnictví a know-how (autorská a práva duševního vlastnictví, občanské a obchodní právo)    109   2 5 4     5 4 3  
3 Elektronické komunikace a informační systémy    97 2 9 5 5 3 2 4 3 7 7
4 Pracovně-právní vztahy    34               2   2
5 Veřejná správa    108 1 2 3 4 6 4 5 8 6 4
9 Ostatní předpisy z oblasti bezpečnosti informací    132 1 4 3 2 10 1 5 6 10 8
Oblast Název S Celkem 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Zavřít
MENU