ISO 14001 - Systém environmentálního managementu - EMS

Služba klasifikace podle ISO 14001 , tj. klasifikace právních předpisů podle jednotlivých oblastí isonormy životního prostředí.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých oblastí, a to v závislost na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle ISO 14001 je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zaškrtnutím pole „ISO 14001“ v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
Oblast Název S Celkem 1966
1 Ochrana vod    212 1
2 Ochrana ovzduší    177 1
3 Odpady a obaly    158  
4 Chemické látky a přípravky    206  
5 IPPC - Integrovaná prevence a omezování znečištění    23  
6 EIA - Posuzování vlivu na ŽP    23  
7 Energetika    203  
8 ŽP - ostatní    324  
8.1 Ochrana přírody a krajiny    10  
8.2 Ochrana zemědělského půdního fondu    18  
8.3 Ochrana lesa    44  
8.4 Geologie, ochrana a evidence nerostného bohatství    6  
8.5 Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty    2  
8.6 Kontaminovaná místa, staré ekologické zátěže a ekologická újma    3  
Oblast Název S Celkem 1966
Zavřít
MENU