ISO 14001 - Systém environmentálního managementu - EMS

Služba klasifikace podle ISO 14001 , tj. klasifikace právních předpisů podle jednotlivých oblastí isonormy životního prostředí.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých oblastí, a to v závislost na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle ISO 14001 je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zaškrtnutím pole „ISO 14001“ v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
Oblast Název S Celkem 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
1 Ochrana vod    212 8 7 14 12 16 25 9 6 10 6
2 Ochrana ovzduší    177 13 11 6 10 14 13 5 1 2 2
3 Odpady a obaly    158 5 7 7 4 20 13 7 5 5 6
4 Chemické látky a přípravky    206 15 9 14 21 22 18 11 10 10 6
5 IPPC - Integrovaná prevence a omezování znečištění    23 2 2 3 3 3          
6 EIA - Posuzování vlivu na ŽP    23 3   2     3        
7 Energetika    203 12 6         2 1   2
8 ŽP - ostatní    324 11 24 43 28 30 34 30 7 5  
8.1 Ochrana přírody a krajiny    10     1              
8.2 Ochrana zemědělského půdního fondu    18   1   2     1 2 1  
8.3 Ochrana lesa    44   1 2 3   3 4 4 1  
8.4 Geologie, ochrana a evidence nerostného bohatství    6       1 1          
8.5 Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty    2     2              
8.6 Kontaminovaná místa, staré ekologické zátěže a ekologická újma    3                    
Oblast Název S Celkem 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Zavřít
MENU