ISO 14001 - Systém environmentálního managementu - EMS

Služba klasifikace podle ISO 14001 , tj. klasifikace právních předpisů podle jednotlivých oblastí isonormy životního prostředí.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých oblastí, a to v závislost na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle ISO 14001 je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zaškrtnutím pole „ISO 14001“ v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
Oblast Název S Celkem 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
1 Ochrana vod    183 1 2 6 3 9 14 9 8 6 15
2 Ochrana ovzduší    210 7 9 10 16 7 8 15 13 16 16
3 Odpady a obaly    257 3 6 4 9 7 13 17 10 12 12
4 Chemické látky a přípravky    236 23 6 11 14 14 18 14 10 20 11
5 IPPC - Integrovaná prevence a omezování znečištění    45 2   1 1   6 1 2 3 1
6 EIA - Posuzování vlivu na ŽP    37 1 1 1 4 1 3   1 5 1
7 Energetika    202 2 5 10 16 28 24 8 15 22 16
8 ŽP - ostatní    285 7 2 8 3 5 8 2 8 9 11
8.1 Ochrana přírody a krajiny    240 13 11 7 21 15 9 14 22 9 10
8.2 Ochrana zemědělského půdního fondu    48 2 3 3 5 3 4   2 2 2
8.3 Ochrana lesa    83 5 3 1 6 3 2 5 6 2 1
8.4 Geologie, ochrana a evidence nerostného bohatství    28       2 1   1   1 1
8.5 Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty    19       2       1    
8.6 Kontaminovaná místa, staré ekologické zátěže a ekologická újma    14 1     1       1 1 1
Oblast Název S Celkem 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Zavřít
MENU