ISO 14001 - Systém environmentálního managementu - EMS

Služba klasifikace podle ISO 14001 , tj. klasifikace právních předpisů podle jednotlivých oblastí isonormy životního prostředí.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých oblastí, a to v závislost na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle ISO 14001 je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zaškrtnutím pole „ISO 14001“ v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
Oblast Název S Celkem 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
1 Ochrana vod    172 2 9 13 8 8 7 16 6 5 8
2 Ochrana ovzduší    113 5 4 2 8 7 11 8 12 8 4
3 Odpady a obaly    119 4 5 10 9 4 6 6 10 6 11
4 Chemické látky a přípravky    95 6 6 10 2 4 7 2 7 1 3
5 IPPC - Integrovaná prevence a omezování znečištění    27 1   2 1 2 1 1   1 4
6 EIA - Posuzování vlivu na ŽP    32 2 1 3   1 4 1 2 4 1
7 Energetika    181 14 27 25 8 16 20 17 14 3 10
8 ŽP - ostatní    244 2 5 8 1 8 8 11 6 6 2
8.1 Ochrana přírody a krajiny    194 20 13 8 14 22 8 11 13 19 7
8.2 Ochrana zemědělského půdního fondu    28 3 3 1   2 1 2   3 1
8.3 Ochrana lesa    62 6 2 2 5 6 2 1   4  
8.4 Geologie, ochrana a evidence nerostného bohatství    27 2 1   1   1 1   2  
8.5 Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty    13 2       1     2    
8.6 Kontaminovaná místa, staré ekologické zátěže a ekologická újma    4 1         1 1     1
Oblast Název S Celkem 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Zavřít
MENU