ISO 14001 - Systém environmentálního managementu - EMS

Služba klasifikace podle ISO 14001 , tj. klasifikace právních předpisů podle jednotlivých oblastí isonormy životního prostředí.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých oblastí, a to v závislost na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle ISO 14001 je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zaškrtnutím pole „ISO 14001“ v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
Oblast Název S Celkem 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
1 Ochrana vod    212   13 8 8 6 16 5 5 10 7
2 Ochrana ovzduší    177 1 2 6 5 11 12 18 10 6 4
3 Odpady a obaly    158   10 9 6 6 7 9 7 10 3
4 Chemické látky a přípravky    206 1 12 2 7 9 5 9 5 7 8
5 IPPC - Integrovaná prevence a omezování znečištění    23   1 1 2     1 1 3 1
6 EIA - Posuzování vlivu na ŽP    23   3     3   2 4 1 2
7 Energetika    203 6 26 11 15 31 25 22 14 15 15
8 ŽP - ostatní    324   8 5 12 9 10 11 7 1 17
8.1 Ochrana přírody a krajiny    10 8                  
8.2 Ochrana zemědělského půdního fondu    18   1   1 1 1   3    
8.3 Ochrana lesa    44 1 1 2 5 2     4    
8.4 Geologie, ochrana a evidence nerostného bohatství    6               1    
8.5 Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty    2                    
8.6 Kontaminovaná místa, staré ekologické zátěže a ekologická újma    3         1 1     1  
Oblast Název S Celkem 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Zavřít
MENU