ISO 14001 - Systém environmentálního managementu - EMS

Služba klasifikace podle ISO 14001 , tj. klasifikace právních předpisů podle jednotlivých oblastí isonormy životního prostředí.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých oblastí, a to v závislost na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle ISO 14001 je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zaškrtnutím pole „ISO 14001“ v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
Oblast Název S Celkem 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
1 Ochrana vod    170 4 3 9 13 8 8 7 15 6 4
2 Ochrana ovzduší    109 2 7 4 2 7 7 9 8 12 7
3 Odpady a obaly    119 1 5 5 10 9 4 6 6 10 5
4 Chemické látky a přípravky    97 4 6 6 10 2 4 7 2 7 1
5 IPPC - Integrovaná prevence a omezování znečištění    26   1   2 1 2 1 1   1
6 EIA - Posuzování vlivu na ŽP    33 1 4 1 3   1 4 1 2 3
7 Energetika    190 8 15 27 25 8 16 20 17 14 3
8 ŽP - ostatní    244 2 2 5 8 1 8 8 11 6 6
8.1 Ochrana přírody a krajiny    200 6 20 13 10 14 22 7 10 13 19
8.2 Ochrana zemědělského půdního fondu    39 3 4 3 4   2 1 2   3
8.3 Ochrana lesa    68   6 2 2 5 6 2 1   4
8.4 Geologie, ochrana a evidence nerostného bohatství    27   2 1   1   1 1   2
8.5 Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty    14   2       1     2  
8.6 Kontaminovaná místa, staré ekologické zátěže a ekologická újma    4   1         1 1    
Oblast Název S Celkem 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Zavřít
MENU