ISO 14001 - Systém environmentálního managementu - EMS

Služba klasifikace podle ISO 14001 , tj. klasifikace právních předpisů podle jednotlivých oblastí isonormy životního prostředí.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých oblastí, a to v závislost na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle ISO 14001 je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zaškrtnutím pole „ISO 14001“ v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
Oblast Název S Celkem 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
1 Ochrana vod    183 2 6 3 9 15 9 8 6 15 7
2 Ochrana ovzduší    203 6 9 16 8 7 17 15 16 17 15
3 Odpady a obaly    243 6 3 9 6 13 16 8 12 10 13
4 Chemické látky a přípravky    201 6 11 13 13 17 14 9 18 9 11
5 IPPC - Integrovaná prevence a omezování znečištění    41   1 1   6 1 2 3 1  
6 EIA - Posuzování vlivu na ŽP    36 1 1 4 1 3   1 5 1 2
7 Energetika    198 4 10 15 27 25 8 16 21 17 14
8 ŽP - ostatní    271 1 6 3 5 8 2 8 9 11 6
8.1 Ochrana přírody a krajiny    219 10 7 20 13 10 14 22 7 10 14
8.2 Ochrana zemědělského půdního fondu    43 3 3 4 3 4   2 2 2  
8.3 Ochrana lesa    77 3 1 6 2 2 5 6 2 1  
8.4 Geologie, ochrana a evidence nerostného bohatství    28     2 1   1   1 1  
8.5 Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty    15     2       1     2
8.6 Kontaminovaná místa, staré ekologické zátěže a ekologická újma    11     1         1 1 1
Oblast Název S Celkem 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Zavřít
MENU