CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Řízenou aktualizaci podle CZ-NACE je možné objednat pouze v rámci celoročního předplatného.
V praxi to znamená, že uživatel si vybere CZ-NACE dle požadavků obsažených v registračním formuláři.
Žadatel může v rámci této dodatkové služby vybrat až 5 různých CZ-NACE za jednotnou cenu 500,- Kč/rok . V případě dalších požadavků je každá započatá pětice účtována rovněž sazbou 500,- Kč/rok.
V případě zájmu o větší skupinu CZ-NACE (11 a více) je lépe nás kontaktovat.
Podrobnější seznam volitelných CZ-NACE se zobrazí kliknutím na dvojtečku v registračním formuláři (menu Registrace) a nebo kliknutím na číslo požadovaného CZ-NACE uvedeného v tabulce v menu CZ-NACE. Zvolením konkrétního CZ-NACE bude žadatel dostávat nepřetržitě informace o všech nových a pozměňujících předpisech , které se dotýkají vybraného CZ-NACE.
Řízení podle CZ-NACE probíhá v rámci oddílu 01 až 99. Detailnějším požadavkům na řízení podle CZ-NACE prozatím nelze vyhovět.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých CZ-NACE, a to v závislosti na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle CZ-NACE je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zvolením vhodného „CZ-NACE“, v rozsahu 1 až 10 v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
CZ-NACE Název S Celkem 1946 1945
 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti    601    
 02 Lesnictví a těžba dřeva    223    
 03 Rybolov a akvakultura    172    
 05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí    177    
 06 Těžba ropy a zemního plynu    177    
 07 Těžba a úprava rud    176    
 08 Ostatní těžba a dobývání    176    
 09 Podpůrné činnosti při těžbě    176    
 10 Výroba potravinářských výrobků    141    
 11 Výroba nápojů    76    
 12 Výroba tabákových výrobků    61    
 13 Výroba textilií    97    
 14 Výroba oděvů    85    
 15 Výroba usní a souvisejících výrobků    81    
 16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku    130    
 17 Výroba papíru a výrobků z papíru    120    
 18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů    124    
 19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů    84    
 20 Výroba chemických látek a chemických přípravků    172    
 21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků    204    
 22 Výroba pryžových a plastových výrobků    49    
 23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    262    
 24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství    69    
 25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení    77    
 26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení    164    
 27 Výroba elektrických zařízení    166    
 28 Výroba strojů a zařízení j. n.    61    
 29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů    31    
 30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení    51    
 31 Výroba nábytku    120    
 32 Ostatní zpracovatelský průmysl    126    
 33 Opravy a instalace strojů a zařízení    78    
 35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu    294    
 36 Shromažďování, úprava a rozvod vody    333    
 37 Činnosti související s odpadními vodami    157    
 38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití    239    
 39 Sanace a jiné činnosti související s odpady    160    
 41 Výstavba budov    307    
 42 Inženýrské stavitelství    300    
 43 Specializované stavební činnosti    296    
 45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel    57    
 46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel    165    
 47 Maloobchod, kromě motorových vozidel    200    
 49 Pozemní a potrubní doprava    362    
 50 Vodní doprava    128    
 51 Letecká doprava    134    
 52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě    21    
 53 Poštovní a kurýrní činnosti    179    
 55 Ubytování    8    
 56 Stravování a pohostinství    43    
 58 Vydavatelské činnosti    136    
 59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd. činnosti    134    
 60 Tvorba programů a vysílání    156    
 61 Telekomunikační činnosti    152    
 62 Činnosti v oblasti informačních technologií    154    
 63 Informační činnosti    162    
 64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování    368   3
 65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení    83   2
 66 Ostatní finanční činnosti    133   1
 68 Činnosti v oblasti nemovitostí    206    
 69 Právní a účetnické činnosti        
 70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení        
 71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy    620    
 72 Výzkum a vývoj    280    
 73 Reklama a průzkum trhu    4    
 74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti        
 75 Veterinární činnosti    291    
 77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu    27    
 78 Činnosti související se zaměstnáním    88    
 79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti    142    
 80 Bezpečnostní a pátrací činnosti    1    
 81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny    227    
 82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání        
 84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení    2074    
 85 Vzdělávání    499    
 86 Zdravotní péče    400    
 87 Pobytové služby sociální péče    315    
 88 Ambulantní nebo terénní sociální služby    263    
 90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti    132    
 91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení    133    
 92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří    132    
 93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti    135    
 94 Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů    139    
 95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost    136    
 96 Poskytování ostatních osobních služeb    29    
 97 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu    8    
 98 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu        
 99 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů    4    
CZ-NACE Název S Celkem 1946 1945
Zavřít
MENU