CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Řízenou aktualizaci podle CZ-NACE je možné objednat pouze v rámci celoročního předplatného.
V praxi to znamená, že uživatel si vybere CZ-NACE dle požadavků obsažených v registračním formuláři.
Žadatel může v rámci této dodatkové služby vybrat až 5 různých CZ-NACE za jednotnou cenu 500,- Kč/rok . V případě dalších požadavků je každá započatá pětice účtována rovněž sazbou 500,- Kč/rok.
V případě zájmu o větší skupinu CZ-NACE (11 a více) je lépe nás kontaktovat.
Podrobnější seznam volitelných CZ-NACE se zobrazí kliknutím na dvojtečku v registračním formuláři (menu Registrace) a nebo kliknutím na číslo požadovaného CZ-NACE uvedeného v tabulce v menu CZ-NACE. Zvolením konkrétního CZ-NACE bude žadatel dostávat nepřetržitě informace o všech nových a pozměňujících předpisech , které se dotýkají vybraného CZ-NACE.
Řízení podle CZ-NACE probíhá v rámci oddílu 01 až 99. Detailnějším požadavkům na řízení podle CZ-NACE prozatím nelze vyhovět.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých CZ-NACE, a to v závislosti na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle CZ-NACE je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zvolením vhodného „CZ-NACE“, v rozsahu 1 až 10 v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
CZ-NACE Název S Celkem 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957
 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti    601                    
 02 Lesnictví a těžba dřeva    223         1          
 03 Rybolov a akvakultura    172                    
 05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí    177                    
 06 Těžba ropy a zemního plynu    177                    
 07 Těžba a úprava rud    176                    
 08 Ostatní těžba a dobývání    176                    
 09 Podpůrné činnosti při těžbě    176                    
 10 Výroba potravinářských výrobků    141                    
 11 Výroba nápojů    76                    
 12 Výroba tabákových výrobků    61                    
 13 Výroba textilií    97                    
 14 Výroba oděvů    85                    
 15 Výroba usní a souvisejících výrobků    81                    
 16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku    130 1                  
 17 Výroba papíru a výrobků z papíru    120 1                  
 18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů    124 1                  
 19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů    84                    
 20 Výroba chemických látek a chemických přípravků    172                    
 21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků    204                    
 22 Výroba pryžových a plastových výrobků    49                    
 23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    262                    
 24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství    69                    
 25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení    77                    
 26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení    164                    
 27 Výroba elektrických zařízení    166                    
 28 Výroba strojů a zařízení j. n.    61                    
 29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů    31             1      
 30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení    51             1      
 31 Výroba nábytku    120 1                  
 32 Ostatní zpracovatelský průmysl    126 1                  
 33 Opravy a instalace strojů a zařízení    78                    
 35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu    294                    
 36 Shromažďování, úprava a rozvod vody    333                    
 37 Činnosti související s odpadními vodami    157                    
 38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití    239                    
 39 Sanace a jiné činnosti související s odpady    160                    
 41 Výstavba budov    307                    
 42 Inženýrské stavitelství    300                    
 43 Specializované stavební činnosti    296                    
 45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel    57             1      
 46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel    165                    
 47 Maloobchod, kromě motorových vozidel    200                    
 49 Pozemní a potrubní doprava    362       1            
 50 Vodní doprava    128                    
 51 Letecká doprava    134                    
 52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě    21                    
 53 Poštovní a kurýrní činnosti    179                    
 55 Ubytování    8                    
 56 Stravování a pohostinství    43                    
 58 Vydavatelské činnosti    136 1                  
 59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd. činnosti    134 1                  
 60 Tvorba programů a vysílání    156                    
 61 Telekomunikační činnosti    152                    
 62 Činnosti v oblasti informačních technologií    154                    
 63 Informační činnosti    162                    
 64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování    368     1              
 65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení    83                    
 66 Ostatní finanční činnosti    133                    
 68 Činnosti v oblasti nemovitostí    206                    
 69 Právní a účetnické činnosti                        
 70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení                        
 71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy    620 1                  
 72 Výzkum a vývoj    280                    
 73 Reklama a průzkum trhu    4                    
 74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti                        
 75 Veterinární činnosti    291                    
 77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu    27                    
 78 Činnosti související se zaměstnáním    88                    
 79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti    142                    
 80 Bezpečnostní a pátrací činnosti    1                    
 81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny    227                    
 82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání                        
 84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení    2074                    
 85 Vzdělávání    499                    
 86 Zdravotní péče    400   1                
 87 Pobytové služby sociální péče    315   1                
 88 Ambulantní nebo terénní sociální služby    263   1                
 90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti    132                    
 91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení    133                    
 92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří    132                    
 93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti    135                    
 94 Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů    139                    
 95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost    136 1                  
 96 Poskytování ostatních osobních služeb    29                    
 97 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu    8                    
 98 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu                        
 99 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů    4                    
CZ-NACE Název S Celkem 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957
Zavřít
MENU