CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Řízenou aktualizaci podle CZ-NACE je možné objednat pouze v rámci celoročního předplatného.
V praxi to znamená, že uživatel si vybere CZ-NACE dle požadavků obsažených v registračním formuláři.
Žadatel může v rámci této dodatkové služby vybrat až 5 různých CZ-NACE za jednotnou cenu 500,- Kč/rok . V případě dalších požadavků je každá započatá pětice účtována rovněž sazbou 500,- Kč/rok.
V případě zájmu o větší skupinu CZ-NACE (11 a více) je lépe nás kontaktovat.
Podrobnější seznam volitelných CZ-NACE se zobrazí kliknutím na dvojtečku v registračním formuláři (menu Registrace) a nebo kliknutím na číslo požadovaného CZ-NACE uvedeného v tabulce v menu CZ-NACE. Zvolením konkrétního CZ-NACE bude žadatel dostávat nepřetržitě informace o všech nových a pozměňujících předpisech , které se dotýkají vybraného CZ-NACE.
Řízení podle CZ-NACE probíhá v rámci oddílu 01 až 99. Detailnějším požadavkům na řízení podle CZ-NACE prozatím nelze vyhovět.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých CZ-NACE, a to v závislosti na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle CZ-NACE je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zvolením vhodného „CZ-NACE“, v rozsahu 1 až 10 v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
CZ-NACE Název S Celkem 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti    601 34 19 52 24 24 21 46 14 11 22
 02 Lesnictví a těžba dřeva    223 2 4 12 14 8 4 11 4 4 5
 03 Rybolov a akvakultura    172 4 3 10 9 2 9 6 3 4 8
 05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí    177     2   1 1 2      
 06 Těžba ropy a zemního plynu    177     2   1 1 2      
 07 Těžba a úprava rud    176     2   1 1 2      
 08 Ostatní těžba a dobývání    176     2   1 1 2      
 09 Podpůrné činnosti při těžbě    176     2   1 1 2      
 10 Výroba potravinářských výrobků    141         1     1   1
 11 Výroba nápojů    76         1         1
 12 Výroba tabákových výrobků    61 3 12 1 3 4 7 6   2 3
 13 Výroba textilií    97 8 6 10 11 5 11 3 7 1 4
 14 Výroba oděvů    85 5 3 7 11 1 9 3 5 2 2
 15 Výroba usní a souvisejících výrobků    81 5 5 9 10 2 10 3 3 1 2
 16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku    130 2 1 3 2 1 4 2   1 1
 17 Výroba papíru a výrobků z papíru    120 2 1 1 1 1 4 2   1 1
 18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů    124 2 1 1 1 1 4 3   1 1
 19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů    84 10 9 16 4 2 3 5 8 9 1
 20 Výroba chemických látek a chemických přípravků    172 15 11 18 4 11 5 5 8 10 3
 21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků    204 17 14 30 12 9 12 18 11 14 4
 22 Výroba pryžových a plastových výrobků    49 2 2 2 2 2 5 1 4 4 2
 23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    262     3 1 1 1 3      
 24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství    69 4 4 4   8 5 8 8 2 7
 25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení    77 4 3 4   3 6 6 8   6
 26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení    164     2 1   1 1 1 1  
 27 Výroba elektrických zařízení    166     2 1   1 1 1 1  
 28 Výroba strojů a zařízení j. n.    61 3 3 6   7 3 3 4   4
 29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů    31 4 3   3 2 4        
 30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení    51 6 4   3 2 5 2      
 31 Výroba nábytku    120 2 1 1 1 1 4 2   1 1
 32 Ostatní zpracovatelský průmysl    126 2 1 1 1 1 4 2   1 1
 33 Opravy a instalace strojů a zařízení    78   2 2 1 1 2 2 6   6
 35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu    294     2 1   1 2 1 1  
 36 Shromažďování, úprava a rozvod vody    333 35 24 14 6 5 11 4 4 4 3
 37 Činnosti související s odpadními vodami    157     2 1   1 1 1 1  
 38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití    239 17 21 2 1 6 3 1 2 2 1
 39 Sanace a jiné činnosti související s odpady    160     2 1   1 1 1 1  
 41 Výstavba budov    307     2 1 1 1 3      
 42 Inženýrské stavitelství    300     2 1 1 1 3      
 43 Specializované stavební činnosti    296     2 1 1 1 3      
 45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel    57 7 4 2 4 5 4 1 2 2 4
 46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel    165 18 12 17 6 15 16 9 10 4 7
 47 Maloobchod, kromě motorových vozidel    200 20 18 18 13 15 19 14 11 4 7
 49 Pozemní a potrubní doprava    362 30 26 27 19 16 22 22 9 4 7
 50 Vodní doprava    128 11 9 11 3 6 9 12 3 2 2
 51 Letecká doprava    134 17 15 11 9 5 9 8 4 2 4
 52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě    21   2   1         1  
 53 Poštovní a kurýrní činnosti    179     2 1   1 1 1 1  
 55 Ubytování    8                   1
 56 Stravování a pohostinství    43               1   1
 58 Vydavatelské činnosti    136 4 1 1 1 1 4 3   1 1
 59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd. činnosti    134 4 1 1 1 1 4 3   1 2
 60 Tvorba programů a vysílání    156     2 1   1 1 1 1  
 61 Telekomunikační činnosti    152     2 1   1 1 1 1  
 62 Činnosti v oblasti informačních technologií    154     2 1   1 1 1 1  
 63 Informační činnosti    162     2 1   1 1 1 1  
 64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování    368 32 10 36 4 16 15 17 14 20 14
 65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení    83 11 1 10 1 2 1 1 5 4 4
 66 Ostatní finanční činnosti    133   4 18 1 1 11 5 1 6  
 68 Činnosti v oblasti nemovitostí    206 12 9 11 10 8 8 13 10 7 11
 69 Právní a účetnické činnosti                        
 70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení                        
 71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy    620 33 18 34 6 20 17 18 13 17 21
 72 Výzkum a vývoj    280 28 21 10 8 7 9 4 4 1 1
 73 Reklama a průzkum trhu    4                   1
 74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti                        
 75 Veterinární činnosti    291 17 13 22 19 7 12 20 6 8 12
 77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu    27   1   1 1 6 1 5   7
 78 Činnosti související se zaměstnáním    88     1       1      
 79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti    142     2 1   1 1 2 1  
 80 Bezpečnostní a pátrací činnosti    1                    
 81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny    227     2   1 1 2      
 82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání                        
 84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení    2074 5 6 10 3 6 2 5 7 5 3
 85 Vzdělávání    499 47 64 31 29 11 8 6 3 4 2
 86 Zdravotní péče    400 25 19 36 10 11 13 26 4 6 7
 87 Pobytové služby sociální péče    315 26 15 32 10 8 16 24 4 7 4
 88 Ambulantní nebo terénní sociální služby    263 25 14 29 9 7 13 26 4 6 3
 90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti    132     2 1   1 1 1 1  
 91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení    133     2 1   1 1 1 1  
 92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří    132     2 1   1 1 1 1  
 93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti    135     2 1   1 1 1 1  
 94 Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů    139 27 21 12 1 5 1       1
 95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost    136 3 1 1 1 2 4 3 1 1 1
 96 Poskytování ostatních osobních služeb    29 2 2 1 1 1   1     1
 97 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu    8     1 1         1  
 98 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu                        
 99 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů    4         1       1  
CZ-NACE Název S Celkem 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Zavřít
MENU