CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Řízenou aktualizaci podle CZ-NACE je možné objednat pouze v rámci celoročního předplatného.
V praxi to znamená, že uživatel si vybere CZ-NACE dle požadavků obsažených v registračním formuláři.
Žadatel může v rámci této dodatkové služby vybrat až 5 různých CZ-NACE za jednotnou cenu 500,- Kč/rok . V případě dalších požadavků je každá započatá pětice účtována rovněž sazbou 500,- Kč/rok.
V případě zájmu o větší skupinu CZ-NACE (11 a více) je lépe nás kontaktovat.
Podrobnější seznam volitelných CZ-NACE se zobrazí kliknutím na dvojtečku v registračním formuláři (menu Registrace) a nebo kliknutím na číslo požadovaného CZ-NACE uvedeného v tabulce v menu CZ-NACE. Zvolením konkrétního CZ-NACE bude žadatel dostávat nepřetržitě informace o všech nových a pozměňujících předpisech , které se dotýkají vybraného CZ-NACE.
Řízení podle CZ-NACE probíhá v rámci oddílu 01 až 99. Detailnějším požadavkům na řízení podle CZ-NACE prozatím nelze vyhovět.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých CZ-NACE, a to v závislosti na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle CZ-NACE je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zvolením vhodného „CZ-NACE“, v rozsahu 1 až 10 v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
CZ-NACE Název S Celkem 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti    628 5 34 31 25 28 30 35 22 29 24
02 Lesnictví a těžba dřeva    190   15 5 9 8 13 15 18 20 4
03 Rybolov a akvakultura    119 1 3 3 3 1 2 16 15 19 2
05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí    180   6 17 4 9 12 31 11 10 21
06 Těžba ropy a zemního plynu    178   6 17 4 9 12 31 11 10 21
07 Těžba a úprava rud    181   6 19 5 9 12 31 11 10 21
08 Ostatní těžba a dobývání    181   6 20 5 9 12 31 10 10 21
09 Podpůrné činnosti při těžbě    182   7 19 5 9 12 31 11 10 21
10 Výroba potravinářských výrobků    167 1 4 17 8 14 15 17 8 11 11
11 Výroba nápojů    89 1 4 11 3 9 7 9 7 7 5
12 Výroba tabákových výrobků    35   1 2   1 2 1 1 2  
13 Výroba textilií    48   1 1 2   1 1 2    
14 Výroba oděvů    40     1 2   3 1 1   1
15 Výroba usní a souvisejících výrobků    30   1 1 1   1   1   1
16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku    83     1   2 8 13 15 9 4
17 Výroba papíru a výrobků z papíru    74     1   2 5 13 14 9 4
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů    78     2   5 5 13 14 9 4
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů    22   4       2   2 1  
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků    89 3 5 3 2 8 6 6 4 2 12
21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků    75 2 3   6 8 11 2 1 5 1
22 Výroba pryžových a plastových výrobků    32   3 1 3   4   2 2 2
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    270   8 36 12 15 21 39 22 12 20
24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství    41     2       1 4 1  
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení    72   10 9 5 3 2 2 4 2 1
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení    138   3 7 13 13 8 13 10 12 16
27 Výroba elektrických zařízení    138   2 6 13 13 9 13 11 12 16
28 Výroba strojů a zařízení j. n.    49   2 5     2 2 4 2 2
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů    32         2   1 1    
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení    39     1 1 3 2 2 2 1 1
31 Výroba nábytku    73     1   2 5 13 14 9 4
32 Ostatní zpracovatelský průmysl    77     1 1 2 7 13 15 9 4
33 Opravy a instalace strojů a zařízení    66   2 11 7 11 12 3 4 2 2
35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu    247 1 15 26 33 19 16 26 21 23 19
36 Shromažďování, úprava a rozvod vody    249   2 5 12 17 9 11 17 16 18
37 Činnosti související s odpadními vodami    133   1 8 13 14 9 13 9 12 16
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití    193   2 7 16 14 8 12 10 15 18
39 Sanace a jiné činnosti související s odpady    136   1 7 13 11 8 12 10 15 18
41 Výstavba budov    353 1 18 47 19 23 33 38 29 13 39
42 Inženýrské stavitelství    351 1 18 49 19 23 33 38 26 12 39
43 Specializované stavební činnosti    350 1 19 50 17 23 33 38 26 12 39
45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel    46   1 5 1 1 2     1  
46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel    82   1 6 1 2 4 1 3 3 2
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel    91   1 3 2 2 6 1 4 3 2
49 Pozemní a potrubní doprava    298   22 16 15 16 14 16 13 9 5
50 Vodní doprava    92   3 4 13 3 1 4 5 2 1
51 Letecká doprava    112 1 3   1 13 2 1 3 7 2
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě    12           1 1 2 4  
53 Poštovní a kurýrní činnosti    146   1 7 6 9 10 17 14 20 18
55 Ubytování    8     1 1 1 2 1      
56 Stravování a pohostinství    49   2 8 6 4 5 1 4 3 3
58 Vydavatelské činnosti    87     1 1 5 6 14 14 9 4
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd. činnosti    89     2 1 5 8 13 14 9 4
60 Tvorba programů a vysílání    125   1 3 7 11 6 12 10 12 17
61 Telekomunikační činnosti    126   5 2 7 10 8 13 9 11 18
62 Činnosti v oblasti informačních technologií    120 1 3 2 5 11 10 10 9 11 18
63 Informační činnosti    130   8 2 7 11 11 13 10 11 17
64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování    192 2 17 10 3 17 18 5 11 6 8
65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení    71   1 5 2 2 3 1 1   2
66 Ostatní finanční činnosti    80   9 3 2 11 14   7 5 2
68 Činnosti v oblasti nemovitostí    131 1 4 7 10 4 10 5 3 5 10
69 Právní a účetnické činnosti                        
70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení    4   1                
71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy    644 4 40 67 45 43 45 53 32 14 30
72 Výzkum a vývoj    226   6 5 5 10 8 11 13 11 22
73 Reklama a průzkum trhu    12   1       2        
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti    15   1 1   1 1       1
75 Veterinární činnosti    266 2 10 10 9 9 15 14 14 11 15
77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu    21   1                
78 Činnosti související se zaměstnáním    66   4     1 4 2 5 10 15
79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti    112     2 7 9 5 10 8 11 15
80 Bezpečnostní a pátrací činnosti    3   1                
81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny    247 1 15 24 12 16 26 38 17 9 34
82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání    4   1                
84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení    1956 7 204 220 159 107 152 154 212 129 257
85 Vzdělávání    403 1 16 23 15 18 13 21 23 24 38
86 Zdravotní péče    291 3 33 14 14 14 17 30 13 15 23
87 Pobytové služby sociální péče    208   24 9 12 12 11 11 12 8 14
88 Ambulantní nebo terénní sociální služby    172   17 5 5 8 8 10 11 6 16
90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti    103     2 5 10 5 10 8 11 15
91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení    104     2 5 9 7 10 8 11 15
92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří    102     2 5 9 5 10 8 11 15
93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti    106     3 8 9 5 10 8 11 15
94 Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů    101               5 5 7
95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost    108   1 4 5 11 9 19 6 12 4
96 Poskytování ostatních osobních služeb    17   3 1 2     1 1   1
97 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu    5   1           1    
98 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu    3   1                
99 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů    6   1                
CZ-NACE Název S Celkem 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Zavřít
MENU