CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Řízenou aktualizaci podle CZ-NACE je možné objednat pouze v rámci celoročního předplatného.
V praxi to znamená, že uživatel si vybere CZ-NACE dle požadavků obsažených v registračním formuláři.
Žadatel může v rámci této dodatkové služby vybrat až 5 různých CZ-NACE za jednotnou cenu 500,- Kč/rok . V případě dalších požadavků je každá započatá pětice účtována rovněž sazbou 500,- Kč/rok.
V případě zájmu o větší skupinu CZ-NACE (11 a více) je lépe nás kontaktovat.
Podrobnější seznam volitelných CZ-NACE se zobrazí kliknutím na dvojtečku v registračním formuláři (menu Registrace) a nebo kliknutím na číslo požadovaného CZ-NACE uvedeného v tabulce v menu CZ-NACE. Zvolením konkrétního CZ-NACE bude žadatel dostávat nepřetržitě informace o všech nových a pozměňujících předpisech , které se dotýkají vybraného CZ-NACE.
Řízení podle CZ-NACE probíhá v rámci oddílu 01 až 99. Detailnějším požadavkům na řízení podle CZ-NACE prozatím nelze vyhovět.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých CZ-NACE, a to v závislosti na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle CZ-NACE je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zvolením vhodného „CZ-NACE“, v rozsahu 1 až 10 v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
CZ-NACE Název S Celkem 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti    455 13 31 26 28 31 35 22 29 23 27
02 Lesnictví a těžba dřeva    177 8 5 9 8 13 15 18 20 4 5
03 Rybolov a akvakultura    105   3 3 1 2 16 15 19 2 6
05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí    171 3 16 4 9 12 31 11 10 21 23
06 Těžba ropy a zemního plynu    169 3 16 4 9 12 31 11 10 21 23
07 Těžba a úprava rud    172 3 18 5 9 12 31 11 10 21 22
08 Ostatní těžba a dobývání    172 3 19 5 9 12 31 10 10 21 23
09 Podpůrné činnosti při těžbě    172 3 19 5 9 12 31 11 10 21 22
10 Výroba potravinářských výrobků    136 2 17 8 14 16 17 8 11 12 21
11 Výroba nápojů    77 3 11 3 9 7 9 7 7 5 10
12 Výroba tabákových výrobků    36 1 2   1 2 1 1 2   2
13 Výroba textilií    45   1 2   1 1 2     1
14 Výroba oděvů    39   1 2   3 1 1   1 1
15 Výroba usní a souvisejících výrobků    30   1 1   1   1   1 1
16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku    81   1   2 8 13 15 9 4 13
17 Výroba papíru a výrobků z papíru    73   1   2 5 13 14 9 4 12
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů    78   2   5 5 13 14 9 4 12
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů    20 3       2   2 1    
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků    79 2 3 2 8 6 5 4 2 12 3
21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků    73 2   6 8 11 2 1 5 1 10
22 Výroba pryžových a plastových výrobků    27 1   3   4   2 2 2 1
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    247 3 36 12 15 21 39 22 12 20 30
24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství    41   2       1 4 1   2
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení    59 2 9 5 4 2 2 4 2 1 3
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení    137 2 7 13 13 8 13 10 12 16 33
27 Výroba elektrických zařízení    137 1 6 13 13 9 13 11 12 16 33
28 Výroba strojů a zařízení j. n.    48   5     2 2 4 2 2 3
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů    21       2   1 1     2
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení    35   1 1 3 2 2 2 1 1 2
31 Výroba nábytku    73   1   2 5 13 14 9 4 12
32 Ostatní zpracovatelský průmysl    77   1 1 2 7 13 15 9 4 12
33 Opravy a instalace strojů a zařízení    64   11 7 11 12 3 4 2 2 4
35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu    237 5 26 34 19 16 26 21 23 19 36
36 Shromažďování, úprava a rozvod vody    248   5 12 17 9 11 17 16 18 35
37 Činnosti související s odpadními vodami    132   8 13 14 9 13 9 12 16 29
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití    192   7 16 14 8 12 10 15 18 33
39 Sanace a jiné činnosti související s odpady    135   7 13 11 8 12 10 15 18 32
41 Výstavba budov    314 3 47 19 23 33 38 29 13 37 32
42 Inženýrské stavitelství    306 3 48 19 23 33 38 26 12 37 32
43 Specializované stavební činnosti    304 4 50 17 22 33 38 26 12 37 31
45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel    44   5 1 1 2     1    
46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel    82   6 1 2 4 1 3 3 2 3
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel    91   3 2 2 6 1 4 3 2 6
49 Pozemní a potrubní doprava    287 13 16 16 16 14 16 13 9 5 13
50 Vodní doprava    87 1 4 13 3 1 4 5 2 1 4
51 Letecká doprava    103 1   1 13 2 1 3 7 2 4
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě    12         1 1 2 4    
53 Poštovní a kurýrní činnosti    145   7 6 9 10 17 14 20 18 34
55 Ubytování    8   1 1 1 2 1       1
56 Stravování a pohostinství    45 1 8 6 4 5 1 4 3 4 5
58 Vydavatelské činnosti    89   1 1 5 6 14 16 9 4 14
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd. činnosti    89   2 1 5 8 13 14 9 4 12
60 Tvorba programů a vysílání    124   3 7 11 6 12 10 12 17 36
61 Telekomunikační činnosti    123 2 2 7 10 8 13 9 11 18 34
62 Činnosti v oblasti informačních technologií    120 1 2 5 11 10 10 11 11 19 30
63 Informační činnosti    126   2 7 11 12 13 12 11 18 30
64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování    188 6 10 3 19 19 5 13 7 11 3
65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení    69   5 2 2 3 1 1   2 2
66 Ostatní finanční činnosti    76 1 4 2 11 15   8 5 4 5
68 Činnosti v oblasti nemovitostí    121 1 7 10 4 10 5 3 5 10 1
69 Právní a účetnické činnosti                        
70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení    1                    
71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy    532 15 67 45 42 45 52 32 14 30 27
72 Výzkum a vývoj    223 1 5 5 10 8 11 13 11 22 32
73 Reklama a průzkum trhu    9         2         1
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti    12   1   1 1       1 1
75 Veterinární činnosti    190 3 10 10 9 16 13 14 11 15 14
77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu    18                    
78 Činnosti související se zaměstnáním    64       1 4 2 6 12 18 18
79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti    112   2 7 9 5 10 8 11 15 35
80 Bezpečnostní a pátrací činnosti                        
81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny    222 4 23 12 14 26 37 17 9 34 24
82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání    1                    
84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení    1833 63 233 163 111 153 155 215 132 261 266
85 Vzdělávání    394 6 23 15 18 13 21 23 24 38 44
86 Zdravotní péče    261 7 15 14 14 16 30 13 16 23 16
87 Pobytové služby sociální péče    181 2 9 12 12 11 11 12 9 14 9
88 Ambulantní nebo terénní sociální služby    152 2 5 5 8 7 10 11 6 16 5
90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti    103   2 5 10 5 10 8 11 15 28
91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení    104   2 5 9 7 10 8 11 15 28
92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří    102   2 5 9 5 10 8 11 15 28
93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti    106   3 8 9 5 10 8 11 15 28
94 Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů    104             6 5 8 21
95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost    109 1 4 5 12 9 19 6 12 5 17
96 Poskytování ostatních osobních služeb    13   1 2     1 1   1 2
97 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu    4             1     2
98 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu                        
99 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů    3                   1
CZ-NACE Název S Celkem 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Zavřít
MENU