CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Řízenou aktualizaci podle CZ-NACE je možné objednat pouze v rámci celoročního předplatného.
V praxi to znamená, že uživatel si vybere CZ-NACE dle požadavků obsažených v registračním formuláři.
Žadatel může v rámci této dodatkové služby vybrat až 5 různých CZ-NACE za jednotnou cenu 500,- Kč/rok . V případě dalších požadavků je každá započatá pětice účtována rovněž sazbou 500,- Kč/rok.
V případě zájmu o větší skupinu CZ-NACE (11 a více) je lépe nás kontaktovat.
Podrobnější seznam volitelných CZ-NACE se zobrazí kliknutím na dvojtečku v registračním formuláři (menu Registrace) a nebo kliknutím na číslo požadovaného CZ-NACE uvedeného v tabulce v menu CZ-NACE. Zvolením konkrétního CZ-NACE bude žadatel dostávat nepřetržitě informace o všech nových a pozměňujících předpisech , které se dotýkají vybraného CZ-NACE.
Řízení podle CZ-NACE probíhá v rámci oddílu 01 až 99. Detailnějším požadavkům na řízení podle CZ-NACE prozatím nelze vyhovět.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých CZ-NACE, a to v závislosti na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle CZ-NACE je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zvolením vhodného „CZ-NACE“, v rozsahu 1 až 10 v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
CZ-NACE Název S Celkem 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti    455 13 31 26 28 31 35 22 29 23 27
02 Lesnictví a těžba dřeva    177 8 5 9 8 13 15 18 20 4 5
03 Rybolov a akvakultura    105   3 3 1 2 16 15 19 2 6
05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí    170 2 16 4 9 12 31 11 10 21 23
06 Těžba ropy a zemního plynu    168 2 16 4 9 12 31 11 10 21 23
07 Těžba a úprava rud    171 2 18 5 9 12 31 11 10 21 22
08 Ostatní těžba a dobývání    171 2 19 5 9 12 31 10 10 21 23
09 Podpůrné činnosti při těžbě    171 2 19 5 9 12 31 11 10 21 22
10 Výroba potravinářských výrobků    135 1 17 8 14 16 17 8 11 13 21
11 Výroba nápojů    76 2 11 3 9 7 9 7 7 6 10
12 Výroba tabákových výrobků    38 1 2   1 2 1 1 2 1 2
13 Výroba textilií    45   1 2   1 1 2     1
14 Výroba oděvů    39   1 2   3 1 1   1 1
15 Výroba usní a souvisejících výrobků    30   1 1   1   1   1 1
16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku    81   1   2 8 13 15 9 4 13
17 Výroba papíru a výrobků z papíru    73   1   2 5 13 14 9 4 12
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů    78   2   5 5 13 14 9 4 12
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů    17 1       2   1 1    
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků    79 2 3 2 8 6 5 4 2 12 3
21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků    73 2   6 8 11 2 1 5 1 10
22 Výroba pryžových a plastových výrobků    27 1   3   4   2 2 2 1
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    246 2 36 12 15 21 39 22 12 20 30
24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství    41   2       1 4 1   2
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení    59 2 9 5 4 2 2 4 2 1 3
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení    135 1 7 13 12 8 13 10 12 16 33
27 Výroba elektrických zařízení    135   6 13 12 9 13 11 12 16 33
28 Výroba strojů a zařízení j. n.    48   5     2 2 4 2 2 3
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů    21       2   1 1     2
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení    35   1 1 3 2 2 2 1 1 2
31 Výroba nábytku    73   1   2 5 13 14 9 4 12
32 Ostatní zpracovatelský průmysl    77   1 1 2 7 13 15 9 4 12
33 Opravy a instalace strojů a zařízení    63   11 7 10 12 3 4 2 2 4
35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu    236 5 26 34 18 16 26 21 23 19 36
36 Shromažďování, úprava a rozvod vody    247   5 12 16 9 11 17 16 18 35
37 Činnosti související s odpadními vodami    131   8 13 13 9 13 9 12 16 29
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití    191   7 16 13 8 12 10 15 18 33
39 Sanace a jiné činnosti související s odpady    134   7 13 10 8 12 10 15 18 32
41 Výstavba budov    313 2 47 19 23 33 38 29 13 37 32
42 Inženýrské stavitelství    305 2 48 19 23 33 38 26 12 37 32
43 Specializované stavební činnosti    303 3 50 17 22 33 38 26 12 37 31
45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel    44   5 1 1 2     1    
46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel    82   6 1 2 4 1 3 3 2 3
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel    91   3 2 2 6 1 4 3 2 6
49 Pozemní a potrubní doprava    286 12 16 16 16 14 16 13 9 5 13
50 Vodní doprava    87 1 4 13 3 1 4 5 2 1 4
51 Letecká doprava    103 1   1 13 2 1 3 7 2 4
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě    12         1 1 2 4    
53 Poštovní a kurýrní činnosti    144   7 6 8 10 17 14 20 18 34
55 Ubytování    8   1 1 1 2 1       1
56 Stravování a pohostinství    46 1 8 6 4 5 1 4 3 5 5
58 Vydavatelské činnosti    89   1 1 5 6 14 16 9 4 14
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd. činnosti    89   2 1 5 8 13 14 9 4 12
60 Tvorba programů a vysílání    123   3 7 10 6 12 10 12 17 36
61 Telekomunikační činnosti    122 2 2 7 9 8 13 9 11 18 34
62 Činnosti v oblasti informačních technologií    119 1 2 5 10 10 10 11 11 19 30
63 Informační činnosti    125   2 7 10 12 13 12 11 18 30
64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování    188 5 10 3 19 19 6 13 7 11 3
65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení    66   5 2 2 3 1 1   2 2
66 Ostatní finanční činnosti    76 1 4 2 11 15   8 5 4 5
68 Činnosti v oblasti nemovitostí    121 1 7 10 4 10 5 3 5 10 1
69 Právní a účetnické činnosti                        
70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení    1                    
71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy    525 11 67 45 42 45 52 32 13 30 27
72 Výzkum a vývoj    221   5 5 9 8 11 13 11 22 32
73 Reklama a průzkum trhu    9         2         1
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti    12   1   1 1       1 1
75 Veterinární činnosti    190 3 10 10 9 16 13 14 11 15 14
77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu    18                    
78 Činnosti související se zaměstnáním    63       1 4 2 5 12 18 18
79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti    111   2 7 8 5 10 8 11 15 35
80 Bezpečnostní a pátrací činnosti                        
81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny    221 3 23 12 14 26 37 17 9 34 24
82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání    1                    
84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení    1820 51 233 163 110 153 155 215 132 261 266
85 Vzdělávání    392 5 23 15 17 13 21 23 24 38 44
86 Zdravotní péče    256 4 15 14 14 16 30 13 16 23 16
87 Pobytové služby sociální péče    178   9 12 12 11 11 12 9 14 9
88 Ambulantní nebo terénní sociální služby    149   5 5 8 7 10 11 6 16 5
90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti    102   2 5 9 5 10 8 11 15 28
91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení    103   2 5 8 7 10 8 11 15 28
92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří    101   2 5 8 5 10 8 11 15 28
93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti    105   3 8 8 5 10 8 11 15 28
94 Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů    103             5 5 8 21
95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost    108   4 5 12 9 19 6 12 5 17
96 Poskytování ostatních osobních služeb    13   1 2     1 1   1 2
97 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu    4             1     2
98 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu                        
99 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů    3                   1
CZ-NACE Název S Celkem 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Zavřít
MENU