CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Řízenou aktualizaci podle CZ-NACE je možné objednat pouze v rámci celoročního předplatného.
V praxi to znamená, že uživatel si vybere CZ-NACE dle požadavků obsažených v registračním formuláři.
Žadatel může v rámci této dodatkové služby vybrat až 5 různých CZ-NACE za jednotnou cenu 500,- Kč/rok . V případě dalších požadavků je každá započatá pětice účtována rovněž sazbou 500,- Kč/rok.
V případě zájmu o větší skupinu CZ-NACE (11 a více) je lépe nás kontaktovat.
Podrobnější seznam volitelných CZ-NACE se zobrazí kliknutím na dvojtečku v registračním formuláři (menu Registrace) a nebo kliknutím na číslo požadovaného CZ-NACE uvedeného v tabulce v menu CZ-NACE. Zvolením konkrétního CZ-NACE bude žadatel dostávat nepřetržitě informace o všech nových a pozměňujících předpisech , které se dotýkají vybraného CZ-NACE.
Řízení podle CZ-NACE probíhá v rámci oddílu 01 až 99. Detailnějším požadavkům na řízení podle CZ-NACE prozatím nelze vyhovět.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých CZ-NACE, a to v závislosti na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle CZ-NACE je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zvolením vhodného „CZ-NACE“, v rozsahu 1 až 10 v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
CZ-NACE Název S Celkem 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti    638 8 34 31 25 28 30 35 22 29 24
02 Lesnictví a těžba dřeva    191 1 15 5 9 8 13 15 18 20 4
03 Rybolov a akvakultura    121 1 3 3 3 1 2 16 15 19 2
05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí    183 4 6 16 4 8 12 31 11 10 21
06 Těžba ropy a zemního plynu    181 4 6 16 4 8 12 31 11 10 21
07 Těžba a úprava rud    184 4 6 18 5 8 12 31 11 10 21
08 Ostatní těžba a dobývání    184 4 6 19 5 8 12 31 10 10 21
09 Podpůrné činnosti při těžbě    185 4 7 18 5 8 12 31 11 10 21
10 Výroba potravinářských výrobků    188 4 4 17 8 14 15 17 8 11 11
11 Výroba nápojů    106 4 4 11 3 9 7 9 7 7 5
12 Výroba tabákových výrobků    37 1 1 2   1 2 1 1 2  
13 Výroba textilií    47   1 1 2   1 1 2    
14 Výroba oděvů    41 2   1 2   3 1 1   1
15 Výroba usní a souvisejících výrobků    29   1 1 1   1   1   1
16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku    84 1   1   2 8 13 15 9 4
17 Výroba papíru a výrobků z papíru    73     1   2 5 13 14 9 4
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů    76     2   4 5 13 14 9 4
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů    22   4       2   2 1  
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků    89 3 5 3 2 8 6 6 4 2 12
21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků    75 2 3   6 8 11 2 1 5 1
22 Výroba pryžových a plastových výrobků    31   3 1 3   4   2 2 2
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    273 5 8 35 12 14 21 39 22 12 20
24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství    40     2       1 4 1  
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení    75 1 10 9 5 3 2 2 4 2 1
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení    137   3 7 13 13 8 13 10 12 16
27 Výroba elektrických zařízení    137   2 6 13 13 9 13 11 12 16
28 Výroba strojů a zařízení j. n.    48   2 5     2 2 4 2 2
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů    36 1       2   1 1    
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení    43 2   1 1 3 2 2 2 1 1
31 Výroba nábytku    72     1   2 5 13 14 9 4
32 Ostatní zpracovatelský průmysl    76     1 1 2 7 13 15 9 4
33 Opravy a instalace strojů a zařízení    66   2 11 7 11 12 3 4 2 2
35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu    246 1 15 26 33 19 16 26 21 23 19
36 Shromažďování, úprava a rozvod vody    248   2 5 12 17 9 11 17 16 18
37 Činnosti související s odpadními vodami    132   1 8 13 14 9 13 9 12 16
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití    192   2 7 16 14 8 12 10 15 18
39 Sanace a jiné činnosti související s odpady    135   1 7 13 11 8 12 10 15 18
41 Výstavba budov    358 7 18 46 19 22 33 38 29 13 39
42 Inženýrské stavitelství    356 7 18 48 19 22 33 38 26 12 39
43 Specializované stavební činnosti    358 9 19 49 17 22 33 38 26 12 39
45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel    46   1 5 1 1 2     1  
46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel    82   1 6 1 2 4 1 3 3 2
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel    91   1 3 2 2 6 1 4 3 2
49 Pozemní a potrubní doprava    300 1 22 16 15 16 14 16 13 9 5
50 Vodní doprava    91   3 4 13 3 1 4 5 2 1
51 Letecká doprava    115 1 3   1 13 2 1 3 7 2
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě    12           1 1 2 4  
53 Poštovní a kurýrní činnosti    145   1 7 6 9 10 17 14 20 18
55 Ubytování    8     1 1 1 2 1      
56 Stravování a pohostinství    54 1 2 8 6 4 5 1 4 3 3
58 Vydavatelské činnosti    85     1 1 4 6 14 14 9 4
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd. činnosti    87     2 1 4 8 13 14 9 4
60 Tvorba programů a vysílání    124   1 3 7 11 6 12 10 12 17
61 Telekomunikační činnosti    125   5 2 7 10 8 13 9 11 18
62 Činnosti v oblasti informačních technologií    120 1 3 2 5 11 10 10 9 11 18
63 Informační činnosti    130   8 2 7 11 11 13 10 11 17
64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování    194 4 17 10 3 17 18 5 11 6 8
65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení    71   1 5 2 2 3 1 1   2
66 Ostatní finanční činnosti    81 1 9 3 2 11 14   7 5 2
68 Činnosti v oblasti nemovitostí    131 1 4 7 10 4 10 5 3 5 10
69 Právní a účetnické činnosti                        
70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení    4   1                
71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy    669 13 40 66 45 43 45 53 32 14 30
72 Výzkum a vývoj    225   6 5 5 10 8 11 13 11 22
73 Reklama a průzkum trhu    12   1       2        
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti    14   1 1   1 1       1
75 Veterinární činnosti    290 2 10 10 9 9 15 14 14 11 15
77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu    21   1                
78 Činnosti související se zaměstnáním    66   4     1 4 2 5 10 15
79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti    111     2 7 9 5 10 8 11 15
80 Bezpečnostní a pátrací činnosti    3   1                
81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny    253 6 15 23 12 15 26 38 17 9 34
82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání    4   1                
84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení    1958 6 203 219 159 106 152 154 211 129 257
85 Vzdělávání    402 1 16 23 15 18 13 21 23 24 38
86 Zdravotní péče    293 5 33 14 14 14 17 30 13 15 23
87 Pobytové služby sociální péče    210 2 24 9 12 12 11 11 12 8 14
88 Ambulantní nebo terénní sociální služby    174 2 17 5 5 8 8 10 11 6 16
90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti    102     2 5 10 5 10 8 11 15
91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení    103     2 5 9 7 10 8 11 15
92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří    101     2 5 9 5 10 8 11 15
93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti    105     3 8 9 5 10 8 11 15
94 Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů    101               5 5 7
95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost    108   1 4 5 11 9 19 6 12 4
96 Poskytování ostatních osobních služeb    17   3 1 2     1 1   1
97 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu    5   1           1    
98 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu    3   1                
99 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů    6   1                
CZ-NACE Název S Celkem 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Zavřít
MENU