CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Řízenou aktualizaci podle CZ-NACE je možné objednat pouze v rámci celoročního předplatného.
V praxi to znamená, že uživatel si vybere CZ-NACE dle požadavků obsažených v registračním formuláři.
Žadatel může v rámci této dodatkové služby vybrat až 5 různých CZ-NACE za jednotnou cenu 500,- Kč/rok . V případě dalších požadavků je každá započatá pětice účtována rovněž sazbou 500,- Kč/rok.
V případě zájmu o větší skupinu CZ-NACE (11 a více) je lépe nás kontaktovat.
Podrobnější seznam volitelných CZ-NACE se zobrazí kliknutím na dvojtečku v registračním formuláři (menu Registrace) a nebo kliknutím na číslo požadovaného CZ-NACE uvedeného v tabulce v menu CZ-NACE. Zvolením konkrétního CZ-NACE bude žadatel dostávat nepřetržitě informace o všech nových a pozměňujících předpisech , které se dotýkají vybraného CZ-NACE.
Řízení podle CZ-NACE probíhá v rámci oddílu 01 až 99. Detailnějším požadavkům na řízení podle CZ-NACE prozatím nelze vyhovět.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých CZ-NACE, a to v závislosti na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle CZ-NACE je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zvolením vhodného „CZ-NACE“, v rozsahu 1 až 10 v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
CZ-NACE Název S Celkem 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti    467 26 31 26 28 31 35 22 29 23 26
02 Lesnictví a těžba dřeva    185 14 5 9 8 13 15 18 20 4 5
03 Rybolov a akvakultura    110 3 3 3 1 2 16 15 19 2 6
05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí    173 4 17 4 9 12 31 11 10 21 23
06 Těžba ropy a zemního plynu    171 4 17 4 9 12 31 11 10 21 23
07 Těžba a úprava rud    174 4 19 5 9 12 31 11 10 21 22
08 Ostatní těžba a dobývání    174 4 20 5 9 12 31 10 10 21 23
09 Podpůrné činnosti při těžbě    173 4 19 5 9 12 31 11 10 21 22
10 Výroba potravinářských výrobků    137 3 17 8 14 16 17 8 11 12 21
11 Výroba nápojů    78 4 11 3 9 7 9 7 7 5 10
12 Výroba tabákových výrobků    36 1 2   1 2 1 1 2   2
13 Výroba textilií    45 1 1 2   1 1 2     1
14 Výroba oděvů    38   1 2   3 1 1   1 1
15 Výroba usní a souvisejících výrobků    30 1 1 1   1   1   1 1
16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku    81   1   2 8 13 15 9 4 13
17 Výroba papíru a výrobků z papíru    73   1   2 5 13 14 9 4 12
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů    78   2   5 5 13 14 9 4 12
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů    23 4       2   2 1   1
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků    83 4 3 2 8 6 5 4 2 12 4
21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků    74 3   6 8 11 2 1 5 1 11
22 Výroba pryžových a plastových výrobků    32 3 1 3   4   2 2 2 2
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    249 5 36 12 15 21 39 22 12 20 30
24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství    41   2       1 4 1   2
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení    71 10 9 5 3 2 2 4 2 1 3
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení    137 2 7 13 13 8 13 10 12 16 33
27 Výroba elektrických zařízení    137 1 6 13 13 9 13 11 12 16 33
28 Výroba strojů a zařízení j. n.    48 2 5     2 2 4 2 2 3
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů    21       2   1 1     2
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení    35   1 1 3 2 2 2 1 1 2
31 Výroba nábytku    73   1   2 5 13 14 9 4 12
32 Ostatní zpracovatelský průmysl    77   1 1 2 7 13 15 9 4 12
33 Opravy a instalace strojů a zařízení    66 2 11 7 11 12 3 4 2 2 4
35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu    240 9 26 33 19 16 26 21 23 19 36
36 Shromažďování, úprava a rozvod vody    247   5 12 17 9 11 17 16 18 35
37 Činnosti související s odpadními vodami    132   8 13 14 9 13 9 12 16 29
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití    191   7 16 14 8 12 10 15 18 33
39 Sanace a jiné činnosti související s odpady    135   7 13 11 8 12 10 15 18 32
41 Výstavba budov    326 8 47 19 23 33 38 29 13 39 32
42 Inženýrské stavitelství    324 8 49 19 23 33 38 26 12 39 32
43 Specializované stavební činnosti    322 9 50 17 22 33 38 26 12 39 31
45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel    46 1 5 1 1 2     1   1
46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel    83 1 6 1 2 4 1 3 3 2 4
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel    92 1 3 2 2 6 1 4 3 2 7
49 Pozemní a potrubní doprava    292 19 16 15 16 14 16 13 9 5 13
50 Vodní doprava    89 3 4 13 3 1 4 5 2 1 4
51 Letecká doprava    105 3   1 13 2 1 3 7 2 4
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě    12         1 1 2 4    
53 Poštovní a kurýrní činnosti    145   7 6 9 10 17 14 20 18 34
55 Ubytování    8   1 1 1 2 1       1
56 Stravování a pohostinství    46 2 8 6 4 5 1 4 3 4 5
58 Vydavatelské činnosti    89   1 1 5 6 14 16 9 4 14
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd. činnosti    89   2 1 5 8 13 14 9 4 12
60 Tvorba programů a vysílání    124   3 7 11 6 12 10 12 17 36
61 Telekomunikační činnosti    126 5 2 7 10 8 13 9 11 18 34
62 Činnosti v oblasti informačních technologií    122 3 2 5 11 10 10 11 11 19 30
63 Informační činnosti    133 7 2 7 11 12 13 12 11 18 30
64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování    188 8 10 3 19 19 5 13 7 10 4
65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení    71 1 5 2 2 3 1 1   2 2
66 Ostatní finanční činnosti    80 3 4 2 11 15   8 5 4 6
68 Činnosti v oblasti nemovitostí    129 4 7 10 4 10 5 3 5 10 2
69 Právní a účetnické činnosti                        
70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení    4 1                 1
71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy    556 33 67 45 43 45 52 32 14 31 28
72 Výzkum a vývoj    226 6 5 5 10 8 11 13 11 22 32
73 Reklama a průzkum trhu    12 1       2         2
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti    15 1 1   1 1       1 2
75 Veterinární činnosti    195 6 10 10 9 16 13 14 11 15 14
77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu    21 1                 1
78 Činnosti související se zaměstnáním    71 3     1 4 2 6 12 18 17
79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti    112   2 7 9 5 10 8 11 15 35
80 Bezpečnostní a pátrací činnosti    3 1                 1
81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny    227 7 24 12 14 26 38 17 9 34 24
82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání    4 1                 1
84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení    1916 154 232 162 109 153 154 215 132 260 264
85 Vzdělávání    398 12 23 15 18 13 21 23 24 38 44
86 Zdravotní péče    270 17 15 14 14 16 30 13 15 23 16
87 Pobytové služby sociální péče    191 11 9 12 12 11 11 12 8 14 10
88 Ambulantní nebo terénní sociální služby    160 9 5 5 8 7 10 11 6 16 6
90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti    103   2 5 10 5 10 8 11 15 28
91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení    104   2 5 9 7 10 8 11 15 28
92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří    102   2 5 9 5 10 8 11 15 28
93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti    106   3 8 9 5 10 8 11 15 28
94 Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů    103             6 5 8 21
95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost    110 1 4 5 12 9 19 6 12 5 18
96 Poskytování ostatních osobních služeb    17 3 1 2     1 1   1 2
97 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu    5 1           1     2
98 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu    3 1                 1
99 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů    6 1                 2
CZ-NACE Název S Celkem 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Zavřít
MENU