CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Řízenou aktualizaci podle CZ-NACE je možné objednat pouze v rámci celoročního předplatného.
V praxi to znamená, že uživatel si vybere CZ-NACE dle požadavků obsažených v registračním formuláři.
Žadatel může v rámci této dodatkové služby vybrat až 5 různých CZ-NACE za jednotnou cenu 500,- Kč/rok . V případě dalších požadavků je každá započatá pětice účtována rovněž sazbou 500,- Kč/rok.
V případě zájmu o větší skupinu CZ-NACE (11 a více) je lépe nás kontaktovat.
Podrobnější seznam volitelných CZ-NACE se zobrazí kliknutím na dvojtečku v registračním formuláři (menu Registrace) a nebo kliknutím na číslo požadovaného CZ-NACE uvedeného v tabulce v menu CZ-NACE. Zvolením konkrétního CZ-NACE bude žadatel dostávat nepřetržitě informace o všech nových a pozměňujících předpisech , které se dotýkají vybraného CZ-NACE.
Řízení podle CZ-NACE probíhá v rámci oddílu 01 až 99. Detailnějším požadavkům na řízení podle CZ-NACE prozatím nelze vyhovět.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých CZ-NACE, a to v závislosti na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle CZ-NACE je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zvolením vhodného „CZ-NACE“, v rozsahu 1 až 10 v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
CZ-NACE Název S Celkem 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti    730 8 28 24 182 34 25 32 29 35 19
02 Lesnictví a těžba dřeva    212 1 5 2 19 5 9 8 12 15 14
03 Rybolov a akvakultura    147     3 9 3 3 1 3 17 14
05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí    241   5 8 9 18 4 8 11 30 11
06 Těžba ropy a zemního plynu    241   5 8 9 18 4 8 11 30 11
07 Těžba a úprava rud    244   5 8 9 20 5 8 11 30 11
08 Ostatní těžba a dobývání    246   5 8 9 21 5 8 11 30 11
09 Podpůrné činnosti při těžbě    245   5 8 10 20 5 8 11 30 11
10 Výroba potravinářských výrobků    339 11 48 53 30 21 10 15 17 19 9
11 Výroba nápojů    209 8 29 36 14 13 4 10 9 12 8
12 Výroba tabákových výrobků    39     2 1 2   1 1 2  
13 Výroba textilií    60 1 2 1 3 1 2 1 1 2 2
14 Výroba oděvů    56   4 4 1 1 2 1 3 2 1
15 Výroba usní a souvisejících výrobků    42   3   1 1 1 1 1 1 1
16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku    93     1 2 1   2 8 13 14
17 Výroba papíru a výrobků z papíru    82       1 1   2 5 13 14
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů    84         2   4 5 14 14
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů    29     1 4       2 2 2
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků    196 5 43 30 5 7 4 11 8 11 6
21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků    129 1 12 10 6 2 6 10 12 5 3
22 Výroba pryžových a plastových výrobků    55   5 4 3 1 3   4 1 4
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    395 3 22 16 27 36 15 14 26 41 23
24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství    52         2       1 4
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení    98   2 3 11 9 7 3 3 4 6
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení    187   3 3 3 7 13 13 8 17 12
27 Výroba elektrických zařízení    205   15 4 3 7 14 13 11 17 12
28 Výroba strojů a zařízení j. n.    69   2 1 3 5   1 3 2 4
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů    128   13 15 12 2 1 5 1 2 1
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení    89   2 6 4 1 1 3 4 2 2
31 Výroba nábytku    83         1   2 5 13 14
32 Ostatní zpracovatelský průmysl    86         1 2 2 7 13 15
33 Opravy a instalace strojů a zařízení    96   1   2 11 7 11 12 4 6
35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu    311 4 15 12 16 26 33 19 16 28 22
36 Shromažďování, úprava a rozvod vody    282   2 4 2 5 12 17 9 13 18
37 Činnosti související s odpadními vodami    163   2 1 1 8 13 14 9 13 10
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití    230   5 2 2 7 16 14 8 14 12
39 Sanace a jiné činnosti související s odpady    171   3 2 1 7 13 12 8 14 11
41 Výstavba budov    488 4 27 21 33 51 21 28 36 38 31
42 Inženýrské stavitelství    488 3 29 20 33 55 19 26 36 38 30
43 Specializované stavební činnosti    482 3 28 23 34 57 17 26 34 38 28
45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel    53       1 5 1 1 2 2 1
46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel    103       1 6 1 2 4 5 3
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel    112       1 3 2 3 6 4 4
49 Pozemní a potrubní doprava    347 1 12 11 25 15 16 16 15 16 14
50 Vodní doprava    102 1 2 1 5 4 13 3 1 4 5
51 Letecká doprava    143 6 14 5 9   1 13 2 1 4
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě    20               1 1 2
53 Poštovní a kurýrní činnosti    190   1 4 1 7 7 9 10 19 14
55 Ubytování    16         1 1 1 2 1  
56 Stravování a pohostinství    102   14 6 7 9 6 5 5 3 6
58 Vydavatelské činnosti    94         1 1 4 6 15 14
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd. činnosti    94         2 1 4 8 13 14
60 Tvorba programů a vysílání    162 1 3 2 1 3 7 11 6 14 10
61 Telekomunikační činnosti    166 1 6 2 4 2 7 10 8 16 9
62 Činnosti v oblasti informačních technologií    166 1 8 7 2 2 5 11 10 12 9
63 Informační činnosti    185   12 4 7 2 7 11 10 16 10
64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování    326 1 40 25 22 17 12 24 25 7 13
65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení    119 1 7 16 1 7 4 6 9 4 1
66 Ostatní finanční činnosti    190 1 26 19 13 9 11 18 23 2 8
68 Činnosti v oblasti nemovitostí    181 5 11 6 5 7 10 5 15 9 5
69 Právní a účetnické činnosti    1                    
70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení    5       1            
71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy    1058 34 129 105 109 81 54 58 53 60 43
72 Výzkum a vývoj    294 2 34 3 6 5 5 10 8 12 13
73 Reklama a průzkum trhu    16       1       2    
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti    19 1     1 1   1 1    
75 Veterinární činnosti    368 5 34 35 69 14 10 9 14 16 14
77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu    25       1         1  
78 Činnosti související se zaměstnáním    128   25   6 1 2 4 6 3 5
79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti    143     3   2 7 9 5 12 8
80 Bezpečnostní a pátrací činnosti    7       1            
81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny    323   12 16 20 24 11 15 28 37 18
82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání    6   1   1            
84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení    2669 30 282 195 200 212 161 111 154 152 209
85 Vzdělávání    500 3 17 32 15 23 17 18 14 25 23
86 Zdravotní péče    361   22 31 32 14 14 14 17 32 14
87 Pobytové služby sociální péče    273   16 26 24 9 12 12 12 13 13
88 Ambulantní nebo terénní sociální služby    241   17 21 19 6 5 8 9 12 13
90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti    127         2 5 10 5 12 8
91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení    131       1 2 5 9 7 12 8
92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří    130       1 5 5 9 5 12 8
93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti    136   2 1   3 8 9 5 12 10
94 Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů    162   24         1   1 5
95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost    123       1 4 6 11 9 21 6
96 Poskytování ostatních osobních služeb    25   4   3 1 2 1   1 1
97 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu    12   3   1       1   1
98 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu    4       1            
99 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů    9       1            
CZ-NACE Název S Celkem 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Zavřít
MENU