CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Řízenou aktualizaci podle CZ-NACE je možné objednat pouze v rámci celoročního předplatného.
V praxi to znamená, že uživatel si vybere CZ-NACE dle požadavků obsažených v registračním formuláři.
Žadatel může v rámci této dodatkové služby vybrat až 5 různých CZ-NACE za jednotnou cenu 500,- Kč/rok . V případě dalších požadavků je každá započatá pětice účtována rovněž sazbou 500,- Kč/rok.
V případě zájmu o větší skupinu CZ-NACE (11 a více) je lépe nás kontaktovat.
Podrobnější seznam volitelných CZ-NACE se zobrazí kliknutím na dvojtečku v registračním formuláři (menu Registrace) a nebo kliknutím na číslo požadovaného CZ-NACE uvedeného v tabulce v menu CZ-NACE. Zvolením konkrétního CZ-NACE bude žadatel dostávat nepřetržitě informace o všech nových a pozměňujících předpisech , které se dotýkají vybraného CZ-NACE.
Řízení podle CZ-NACE probíhá v rámci oddílu 01 až 99. Detailnějším požadavkům na řízení podle CZ-NACE prozatím nelze vyhovět.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých CZ-NACE, a to v závislosti na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle CZ-NACE je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zvolením vhodného „CZ-NACE“, v rozsahu 1 až 10 v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
CZ-NACE Název S Celkem 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti    641 10 34 31 25 28 30 35 22 29 24
02 Lesnictví a těžba dřeva    191 1 15 5 9 8 13 15 18 20 4
03 Rybolov a akvakultura    121 1 3 3 3 1 2 16 15 19 2
05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí    183 4 6 16 4 8 12 31 11 10 21
06 Těžba ropy a zemního plynu    181 4 6 16 4 8 12 31 11 10 21
07 Těžba a úprava rud    184 4 6 18 5 8 12 31 11 10 21
08 Ostatní těžba a dobývání    184 4 6 19 5 8 12 31 10 10 21
09 Podpůrné činnosti při těžbě    185 4 7 18 5 8 12 31 11 10 21
10 Výroba potravinářských výrobků    192 5 4 17 8 14 15 17 8 11 11
11 Výroba nápojů    107 4 4 11 3 9 7 9 7 7 5
12 Výroba tabákových výrobků    37 1 1 2   1 2 1 1 2  
13 Výroba textilií    48   1 1 2   1 1 2    
14 Výroba oděvů    42 2   1 2   3 1 1   1
15 Výroba usní a souvisejících výrobků    30   1 1 1   1   1   1
16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku    85 1   1   2 8 13 15 9 4
17 Výroba papíru a výrobků z papíru    74     1   2 5 13 14 9 4
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů    77     2   4 5 13 14 9 4
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů    22   4       2   2 1  
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků    89 3 5 3 2 8 6 6 4 2 12
21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků    75 2 3   6 8 11 2 1 5 1
22 Výroba pryžových a plastových výrobků    31   3 1 3   4   2 2 2
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    273 5 8 35 12 14 21 39 22 12 20
24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství    40     2       1 4 1  
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení    75 1 10 9 5 3 2 2 4 2 1
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení    138 1 3 7 13 13 8 13 10 12 16
27 Výroba elektrických zařízení    138 1 2 6 13 13 9 13 11 12 16
28 Výroba strojů a zařízení j. n.    49   2 5     2 2 4 2 2
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů    43 1       2   1 1    
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení    43 2   1 1 3 2 2 2 1 1
31 Výroba nábytku    73     1   2 5 13 14 9 4
32 Ostatní zpracovatelský průmysl    77     1 1 2 7 13 15 9 4
33 Opravy a instalace strojů a zařízení    66   2 11 7 11 12 3 4 2 2
35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu    249 4 15 26 33 19 16 26 21 23 19
36 Shromažďování, úprava a rozvod vody    249 1 2 5 12 17 9 11 17 16 18
37 Činnosti související s odpadními vodami    132   1 8 13 14 9 13 9 12 16
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití    192   2 7 16 14 8 12 10 15 18
39 Sanace a jiné činnosti související s odpady    135   1 7 13 11 8 12 10 15 18
41 Výstavba budov    363 8 18 46 19 23 33 38 29 13 38
42 Inženýrské stavitelství    358 7 18 48 19 22 33 38 26 12 38
43 Specializované stavební činnosti    362 10 19 50 17 22 33 38 26 12 38
45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel    46   1 5 1 1 2     1  
46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel    82   1 6 1 2 4 1 3 3 2
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel    91   1 3 2 2 6 1 4 3 2
49 Pozemní a potrubní doprava    303 4 22 16 15 16 14 16 13 9 5
50 Vodní doprava    92   3 4 13 3 1 4 5 2 1
51 Letecká doprava    115 1 3   1 13 2 1 3 7 2
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě    12           1 1 2 4  
53 Poštovní a kurýrní činnosti    145   1 7 6 9 10 17 14 20 18
55 Ubytování    8     1 1 1 2 1      
56 Stravování a pohostinství    55 1 2 8 6 4 5 1 4 3 3
58 Vydavatelské činnosti    86     1 1 4 6 14 14 9 4
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd. činnosti    88     2 1 4 8 13 14 9 4
60 Tvorba programů a vysílání    124   1 3 7 11 6 12 10 12 17
61 Telekomunikační činnosti    125   5 2 7 10 8 13 9 11 18
62 Činnosti v oblasti informačních technologií    120 1 3 2 5 11 10 10 9 11 18
63 Informační činnosti    130   8 2 7 11 11 13 10 11 17
64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování    196 6 17 10 3 17 18 5 11 6 8
65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení    72 1 1 5 2 2 3 1 1   2
66 Ostatní finanční činnosti    82 2 9 3 2 11 14   7 5 2
68 Činnosti v oblasti nemovitostí    129 2 4 6 10 4 10 5 3 5 9
69 Právní a účetnické činnosti                        
70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení    4   1                
71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy    688 17 40 67 45 44 45 53 32 14 30
72 Výzkum a vývoj    225   6 5 5 10 8 11 13 11 22
73 Reklama a průzkum trhu    12   1       2        
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti    14   1 1   1 1       1
75 Veterinární činnosti    291 2 10 10 9 9 15 14 14 11 15
77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu    21   1                
78 Činnosti související se zaměstnáním    66   4     1 4 2 5 10 15
79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti    113 2   2 7 9 5 10 8 11 15
80 Bezpečnostní a pátrací činnosti    3   1                
81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny    254 7 16 23 12 15 26 38 17 9 33
82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání    4   1                
84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení    1995 31 202 218 159 106 152 154 211 129 257
85 Vzdělávání    418 16 16 23 15 18 13 21 23 24 38
86 Zdravotní péče    302 11 33 14 14 14 17 30 13 15 23
87 Pobytové služby sociální péče    220 8 24 9 12 12 11 11 12 8 14
88 Ambulantní nebo terénní sociální služby    186 8 17 5 5 8 8 10 11 6 16
90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti    102     2 5 10 5 10 8 11 15
91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení    104     2 5 9 7 10 8 11 15
92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří    101     2 5 9 5 10 8 11 15
93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti    106 1   3 8 9 5 10 8 11 15
94 Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů    102               5 5 7
95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost    109   1 4 5 11 9 19 6 12 4
96 Poskytování ostatních osobních služeb    17   3 1 2     1 1   1
97 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu    5   1           1    
98 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu    3   1                
99 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů    6   1                
CZ-NACE Název S Celkem 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Zavřít
MENU