CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Řízenou aktualizaci podle CZ-NACE je možné objednat pouze v rámci celoročního předplatného.
V praxi to znamená, že uživatel si vybere CZ-NACE dle požadavků obsažených v registračním formuláři.
Žadatel může v rámci této dodatkové služby vybrat až 5 různých CZ-NACE za jednotnou cenu 500,- Kč/rok . V případě dalších požadavků je každá započatá pětice účtována rovněž sazbou 500,- Kč/rok.
V případě zájmu o větší skupinu CZ-NACE (11 a více) je lépe nás kontaktovat.
Podrobnější seznam volitelných CZ-NACE se zobrazí kliknutím na dvojtečku v registračním formuláři (menu Registrace) a nebo kliknutím na číslo požadovaného CZ-NACE uvedeného v tabulce v menu CZ-NACE. Zvolením konkrétního CZ-NACE bude žadatel dostávat nepřetržitě informace o všech nových a pozměňujících předpisech , které se dotýkají vybraného CZ-NACE.
Řízení podle CZ-NACE probíhá v rámci oddílu 01 až 99. Detailnějším požadavkům na řízení podle CZ-NACE prozatím nelze vyhovět.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých CZ-NACE, a to v závislosti na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle CZ-NACE je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zvolením vhodného „CZ-NACE“, v rozsahu 1 až 10 v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
CZ-NACE Název S Celkem 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti    739 17 28 24 182 35 25 32 29 35 19
02 Lesnictví a těžba dřeva    213 3 5 2 19 5 9 8 12 15 14
03 Rybolov a akvakultura    147     3 9 3 3 1 3 17 14
05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí    241   5 8 9 18 4 8 11 30 11
06 Těžba ropy a zemního plynu    241   5 8 9 18 4 8 11 30 11
07 Těžba a úprava rud    244   5 8 9 20 5 8 11 30 11
08 Ostatní těžba a dobývání    246   5 8 9 21 5 8 11 30 11
09 Podpůrné činnosti při těžbě    245   5 8 10 20 5 8 11 30 11
10 Výroba potravinářských výrobků    383 30 51 54 31 24 11 14 17 19 12
11 Výroba nápojů    227 15 30 37 14 14 4 10 10 12 8
12 Výroba tabákových výrobků    39     2 1 2   1 1 2  
13 Výroba textilií    62 3 2 1 3 1 2 1 1 2 2
14 Výroba oděvů    56   4 4 1 1 2 1 3 2 1
15 Výroba usní a souvisejících výrobků    42   3   1 1 1 1 1 1 1
16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku    93     1 2 1   2 8 13 14
17 Výroba papíru a výrobků z papíru    82       1 1   2 5 13 14
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů    84         2   4 5 14 14
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů    29     1 4       2 2 2
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků    219 19 44 32 6 7 5 12 8 12 6
21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků    137 7 13 10 6 2 7 10 12 5 3
22 Výroba pryžových a plastových výrobků    56 1 5 4 3 1 3   4 1 4
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    398 5 22 16 27 36 15 14 26 41 23
24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství    55     3   2       1 4
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení    98   2 3 11 9 7 3 3 4 6
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení    190 3 3 3 3 7 13 13 8 17 12
27 Výroba elektrických zařízení    208 3 15 4 3 7 14 13 11 17 12
28 Výroba strojů a zařízení j. n.    69   2 1 3 5   1 3 2 4
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů    128 2 13 15 12 2 1 5 1 2 1
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení    89   2 7 4 1 1 3 4 2 2
31 Výroba nábytku    83         1   2 5 13 14
32 Ostatní zpracovatelský průmysl    86         1 2 2 7 13 15
33 Opravy a instalace strojů a zařízení    96   1   2 11 7 11 12 4 6
35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu    317 10 15 12 16 26 33 19 16 28 22
36 Shromažďování, úprava a rozvod vody    282   2 4 2 5 12 17 9 13 18
37 Činnosti související s odpadními vodami    163   2 1 1 8 13 14 9 13 10
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití    230   5 2 2 7 16 14 8 14 12
39 Sanace a jiné činnosti související s odpady    171   3 2 1 7 13 12 8 14 11
41 Výstavba budov    493 9 27 21 34 51 21 28 36 38 31
42 Inženýrské stavitelství    494 8 29 20 34 55 19 27 36 38 30
43 Specializované stavební činnosti    493 9 28 24 35 57 18 26 34 38 28
45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel    53       1 5 1 1 2 2 1
46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel    103       1 6 1 2 4 5 3
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel    112       1 3 2 3 6 4 4
49 Pozemní a potrubní doprava    357 8 13 14 25 15 16 16 14 16 14
50 Vodní doprava    106 6 1 1 5 4 13 3 1 4 5
51 Letecká doprava    150 13 14 5 9   1 13 2 1 4
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě    20               1 1 2
53 Poštovní a kurýrní činnosti    191 1 2 4 1 7 7 9 9 19 14
55 Ubytování    16         1 1 1 2 1  
56 Stravování a pohostinství    116 2 14 6 7 9 6 5 5 3 9
58 Vydavatelské činnosti    94         1 1 4 6 15 14
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd. činnosti    94         2 1 4 8 13 14
60 Tvorba programů a vysílání    164 3 3 2 1 3 7 11 6 14 10
61 Telekomunikační činnosti    168 3 6 2 4 2 7 10 8 16 9
62 Činnosti v oblasti informačních technologií    166 1 8 7 2 2 5 11 10 12 9
63 Informační činnosti    186 1 12 4 7 2 7 11 10 16 10
64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování    340 11 40 25 22 17 13 25 25 8 14
65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení    128 8 7 16 1 7 4 6 9 4 2
66 Ostatní finanční činnosti    210 17 26 19 13 10 12 19 23 2 8
68 Činnosti v oblasti nemovitostí    195 15 11 6 5 8 10 5 15 9 5
69 Právní a účetnické činnosti    1                    
70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení    5       1            
71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy    1139 84 135 110 111 82 57 58 53 62 45
72 Výzkum a vývoj    313 21 34 3 6 5 5 10 8 12 13
73 Reklama a průzkum trhu    16       1       2    
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti    20 2     1 1   1 1    
75 Veterinární činnosti    372 8 34 37 69 15 10 9 14 16 14
77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu    25       1         1  
78 Činnosti související se zaměstnáním    127   24   6 1 2 4 6 3 5
79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti    143     3   2 7 9 5 12 8
80 Bezpečnostní a pátrací činnosti    7       1            
81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny    326 3 12 16 20 24 11 15 28 37 18
82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání    6   1   1            
84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení    2831 199 279 195 200 212 160 111 154 151 209
85 Vzdělávání    509 17 17 32 15 23 17 18 14 25 23
86 Zdravotní péče    381 16 21 31 32 14 14 14 17 32 14
87 Pobytové služby sociální péče    288 13 15 26 24 9 12 12 12 13 13
88 Ambulantní nebo terénní sociální služby    256 13 16 21 19 6 5 8 9 12 13
90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti    128 1       2 5 10 5 12 8
91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení    132 1     1 2 5 9 7 12 8
92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří    130       1 5 5 9 5 12 8
93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti    138 2 2 1   3 8 9 5 12 10
94 Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů    162   24         1   1 5
95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost    123       1 4 6 11 9 21 6
96 Poskytování ostatních osobních služeb    25   4   3 1 2 1   1 1
97 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu    12   3   1       1   1
98 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu    4       1            
99 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů    9       1            
CZ-NACE Název S Celkem 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Zavřít
MENU