CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Řízenou aktualizaci podle CZ-NACE je možné objednat pouze v rámci celoročního předplatného.
V praxi to znamená, že uživatel si vybere CZ-NACE dle požadavků obsažených v registračním formuláři.
Žadatel může v rámci této dodatkové služby vybrat až 5 různých CZ-NACE za jednotnou cenu 500,- Kč/rok . V případě dalších požadavků je každá započatá pětice účtována rovněž sazbou 500,- Kč/rok.
V případě zájmu o větší skupinu CZ-NACE (11 a více) je lépe nás kontaktovat.
Podrobnější seznam volitelných CZ-NACE se zobrazí kliknutím na dvojtečku v registračním formuláři (menu Registrace) a nebo kliknutím na číslo požadovaného CZ-NACE uvedeného v tabulce v menu CZ-NACE. Zvolením konkrétního CZ-NACE bude žadatel dostávat nepřetržitě informace o všech nových a pozměňujících předpisech , které se dotýkají vybraného CZ-NACE.
Řízení podle CZ-NACE probíhá v rámci oddílu 01 až 99. Detailnějším požadavkům na řízení podle CZ-NACE prozatím nelze vyhovět.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých CZ-NACE, a to v závislosti na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle CZ-NACE je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zvolením vhodného „CZ-NACE“, v rozsahu 1 až 10 v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
CZ-NACE Název S Celkem 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti    739 17 28 24 182 35 25 32 29 35 19
02 Lesnictví a těžba dřeva    213 3 5 2 19 5 9 8 12 15 14
03 Rybolov a akvakultura    147     3 9 3 3 1 3 17 14
05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí    240   5 8 9 18 4 8 10 30 11
06 Těžba ropy a zemního plynu    240   5 8 9 18 4 8 10 30 11
07 Těžba a úprava rud    243   5 8 9 20 5 8 10 30 11
08 Ostatní těžba a dobývání    245   5 8 9 21 5 8 10 30 11
09 Podpůrné činnosti při těžbě    244   5 8 10 20 5 8 10 30 11
10 Výroba potravinářských výrobků    393 36 54 54 31 24 12 14 17 19 12
11 Výroba nápojů    229 17 30 37 14 14 4 10 10 12 8
12 Výroba tabákových výrobků    39     2 1 2   1 1 2  
13 Výroba textilií    62 3 2 1 3 1 2 1 1 2 2
14 Výroba oděvů    56   4 4 1 1 2 1 3 2 1
15 Výroba usní a souvisejících výrobků    42   3   1 1 1 1 1 1 1
16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku    93     1 2 1   2 8 13 14
17 Výroba papíru a výrobků z papíru    82       1 1   2 5 13 14
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů    84         2   4 5 14 14
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů    29     1 4       2 2 2
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků    240 32 44 34 8 8 5 13 8 12 6
21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků    137 7 13 10 6 2 7 10 12 5 3
22 Výroba pryžových a plastových výrobků    57 2 5 4 3 1 3   4 1 4
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    396 5 22 16 27 36 14 14 25 41 23
24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství    55     3   2       1 4
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení    98   2 3 11 9 7 3 3 4 6
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení    190 3 3 3 3 7 13 13 8 17 12
27 Výroba elektrických zařízení    208 3 15 4 3 7 14 13 11 17 12
28 Výroba strojů a zařízení j. n.    69   2 1 3 5   1 3 2 4
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů    130 4 13 15 12 2 1 5 1 2 1
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení    89   2 7 4 1 1 3 4 2 2
31 Výroba nábytku    83         1   2 5 13 14
32 Ostatní zpracovatelský průmysl    86         1 2 2 7 13 15
33 Opravy a instalace strojů a zařízení    96   1   2 11 7 11 12 4 6
35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu    315 11 15 11 15 26 32 19 16 28 22
36 Shromažďování, úprava a rozvod vody    282   2 4 2 5 12 17 9 13 18
37 Činnosti související s odpadními vodami    163   2 1 1 8 13 14 9 13 10
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití    230   5 2 2 7 16 14 8 14 12
39 Sanace a jiné činnosti související s odpady    171   3 2 1 7 13 12 8 14 11
41 Výstavba budov    491 10 27 21 34 51 20 28 35 38 30
42 Inženýrské stavitelství    492 9 29 20 34 55 18 27 35 38 29
43 Specializované stavební činnosti    491 10 28 24 35 57 17 26 33 38 27
45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel    53       1 5 1 1 2 2 1
46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel    103       1 6 1 2 4 5 3
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel    112       1 3 2 3 6 4 4
49 Pozemní a potrubní doprava    359 10 13 14 25 15 16 16 14 16 14
50 Vodní doprava    106 6 1 1 5 4 13 3 1 4 5
51 Letecká doprava    150 13 14 5 9   1 13 2 1 4
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě    20               1 1 2
53 Poštovní a kurýrní činnosti    191 1 2 4 1 7 7 9 9 19 14
55 Ubytování    16         1 1 1 2 1  
56 Stravování a pohostinství    116 2 14 6 7 9 6 5 5 3 9
58 Vydavatelské činnosti    94         1 1 4 6 15 14
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd. činnosti    94         2 1 4 8 13 14
60 Tvorba programů a vysílání    164 3 3 2 1 3 7 11 6 14 10
61 Telekomunikační činnosti    168 3 6 2 4 2 7 10 8 16 9
62 Činnosti v oblasti informačních technologií    167 3 8 7 2 2 5 11 10 12 9
63 Informační činnosti    185 1 12 4 7 2 7 11 10 16 10
64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování    339 15 40 25 22 18 13 24 24 6 13
65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení    129 9 7 16 1 7 4 6 9 4 2
66 Ostatní finanční činnosti    206 17 26 19 13 10 12 18 22 2 7
68 Činnosti v oblasti nemovitostí    191 17 10 5 5 8 9 4 11 9 5
69 Právní a účetnické činnosti    1                    
70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení    5       1            
71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy    1148 89 136 110 113 82 57 58 52 62 45
72 Výzkum a vývoj    321 29 34 3 6 5 5 10 8 12 13
73 Reklama a průzkum trhu    16       1       2    
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti    20 2     1 1   1 1    
75 Veterinární činnosti    375 10 34 37 69 15 10 9 14 16 14
77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu    25       1         1  
78 Činnosti související se zaměstnáním    126   23   6 1 2 4 6 3 5
79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti    143     3   2 7 9 5 12 8
80 Bezpečnostní a pátrací činnosti    7       1            
81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny    324 4 12 16 20 24 10 15 27 37 17
82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání    6   1   1            
84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení    2825 228 277 188 198 207 158 107 148 149 206
85 Vzdělávání    510 21 17 31 14 22 17 18 14 25 23
86 Zdravotní péče    376 22 20 26 30 13 13 14 17 32 13
87 Pobytové služby sociální péče    281 15 14 22 23 8 11 12 12 13 12
88 Ambulantní nebo terénní sociální služby    248 14 15 17 18 5 4 8 9 12 12
90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti    129 2       2 5 10 5 12 8
91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení    132 1     1 2 5 9 7 12 8
92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří    130       1 5 5 9 5 12 8
93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti    139 4 2     3 8 9 5 12 10
94 Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů    162   24         1   1 5
95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost    123       1 4 6 11 9 21 6
96 Poskytování ostatních osobních služeb    25   4   3 1 2 1   1 1
97 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu    12   3   1       1   1
98 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu    4       1            
99 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů    9       1            
CZ-NACE Název S Celkem 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Zavřít
MENU