CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Řízenou aktualizaci podle CZ-NACE je možné objednat pouze v rámci celoročního předplatného.
V praxi to znamená, že uživatel si vybere CZ-NACE dle požadavků obsažených v registračním formuláři.
Žadatel může v rámci této dodatkové služby vybrat až 5 různých CZ-NACE za jednotnou cenu 500,- Kč/rok . V případě dalších požadavků je každá započatá pětice účtována rovněž sazbou 500,- Kč/rok.
V případě zájmu o větší skupinu CZ-NACE (11 a více) je lépe nás kontaktovat.
Podrobnější seznam volitelných CZ-NACE se zobrazí kliknutím na dvojtečku v registračním formuláři (menu Registrace) a nebo kliknutím na číslo požadovaného CZ-NACE uvedeného v tabulce v menu CZ-NACE. Zvolením konkrétního CZ-NACE bude žadatel dostávat nepřetržitě informace o všech nových a pozměňujících předpisech , které se dotýkají vybraného CZ-NACE.
Řízení podle CZ-NACE probíhá v rámci oddílu 01 až 99. Detailnějším požadavkům na řízení podle CZ-NACE prozatím nelze vyhovět.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých CZ-NACE, a to v závislosti na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle CZ-NACE je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zvolením vhodného „CZ-NACE“, v rozsahu 1 až 10 v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
CZ-NACE Název S Celkem 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti    700 1 25 25 182 34 25 28 29 36 21
02 Lesnictví a těžba dřeva    216   5 2 19 5 9 8 13 15 16
03 Rybolov a akvakultura    149     3 9 3 3 1 3 17 14
05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí    240   5 8 9 18 4 8 12 30 11
06 Těžba ropy a zemního plynu    240   5 8 9 18 4 8 12 30 11
07 Těžba a úprava rud    243   5 8 9 20 5 8 12 30 11
08 Ostatní těžba a dobývání    245   5 8 9 21 5 8 12 30 11
09 Podpůrné činnosti při těžbě    244   5 8 10 20 5 8 12 30 11
10 Výroba potravinářských výrobků    310   46 53 29 21 10 15 16 19 8
11 Výroba nápojů    188   29 36 13 12 4 10 7 11 8
12 Výroba tabákových výrobků    39     2 1 2   1 1 2  
13 Výroba textilií    59   2 1 3 1 2 1 1 2 2
14 Výroba oděvů    56   4 4 1 1 2 1 3 2 1
15 Výroba usní a souvisejících výrobků    42   3   1 1 1 1 1 1 1
16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku    95     1 2 1   2 8 13 15
17 Výroba papíru a výrobků z papíru    83       1 1   2 5 13 14
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů    85         2   4 5 14 14
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů    29     1 4       2 2 2
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků    191 2 43 30 5 5 4 10 8 11 6
21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků    127 1 12 10 6 1 6 10 12 5 3
22 Výroba pryžových a plastových výrobků    53   5 4 3 1 3   4 1 4
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    378 1 21 16 25 36 12 14 24 41 23
24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství    50         2       1 4
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení    97   2 3 11 9 7 3 3 4 6
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení    186   3 3 3 7 13 13 8 17 12
27 Výroba elektrických zařízení    203   15 4 3 7 14 13 11 17 12
28 Výroba strojů a zařízení j. n.    66   2 1 3 5     3 2 4
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů    120   13 14 12 2 1 4   2 1
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení    87   2 5 4 1 1 3 4 2 2
31 Výroba nábytku    84         1   2 5 13 14
32 Ostatní zpracovatelský průmysl    87         1 2 2 7 13 15
33 Opravy a instalace strojů a zařízení    94   1   2 11 7 11 12 4 6
35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu    305   15 12 15 26 33 19 16 28 22
36 Shromažďování, úprava a rozvod vody    281   2 4 2 5 12 17 9 13 18
37 Činnosti související s odpadními vodami    163   2 1 1 8 13 14 9 13 10
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití    228   5 2 2 7 16 14 8 14 11
39 Sanace a jiné činnosti související s odpady    171   3 2 1 7 13 12 8 14 11
41 Výstavba budov    470 1 25 21 31 51 20 26 35 38 31
42 Inženýrské stavitelství    475 1 28 20 31 55 20 25 36 38 29
43 Specializované stavební činnosti    473 1 28 23 32 57 18 25 35 38 28
45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel    53       1 5 1 1 2 2 1
46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel    101       1 6 1 2 4 5 3
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel    110       1 3 2 3 6 4 4
49 Pozemní a potrubní doprava    347   12 12 25 15 16 16 15 16 14
50 Vodní doprava    101   2 1 5 4 13 3 1 4 5
51 Letecká doprava    138   14 5 9   1 13 2 1 4
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě    20               1 1 2
53 Poštovní a kurýrní činnosti    190   1 4 1 7 7 9 10 19 14
55 Ubytování    16         1 1 1 2 1  
56 Stravování a pohostinství    95   14 6 7 9 6 5 4 2 6
58 Vydavatelské činnosti    95         1 1 4 6 15 14
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd. činnosti    95         2 1 4 8 13 14
60 Tvorba programů a vysílání    161   3 2 1 3 7 11 6 14 10
61 Telekomunikační činnosti    164   5 2 4 2 7 10 8 16 9
62 Činnosti v oblasti informačních technologií    164   7 7 2 2 5 11 10 12 9
63 Informační činnosti    180   11 4 7 2 7 11 11 16 10
64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování    320   40 25 23 17 12 24 25 7 12
65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení    114   7 16 1 7 4 5 9 3 1
66 Ostatní finanční činnosti    179   26 19 13 9 11 16 20 2 7
68 Činnosti v oblasti nemovitostí    177 2 11 6 5 7 10 5 15 9 5
69 Právní a účetnické činnosti    1                    
70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení    5       1            
71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy    980 2 128 105 103 81 51 52 51 59 41
72 Výzkum a vývoj    290   34 3 6 5 5 10 8 12 13
73 Reklama a průzkum trhu    16       1       2    
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti    16       1 1   1 1    
75 Veterinární činnosti    349   32 35 69 14 10 9 14 15 14
77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu    24       1         1  
78 Činnosti související se zaměstnáním    120   25   6 1 2 2 4 3 5
79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti    143     3   2 7 9 5 12 8
80 Bezpečnostní a pátrací činnosti    4       1            
81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny    324   12 17 20 24 12 15 29 37 18
82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání    6   1   1            
84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení    2605   284 194 198 212 162 107 152 152 208
85 Vzdělávání    495   17 32 15 23 17 18 14 25 23
86 Zdravotní péče    365   22 31 33 14 14 14 18 32 13
87 Pobytové služby sociální péče    276   16 26 25 9 12 12 12 13 13
88 Ambulantní nebo terénní sociální služby    242   17 21 19 6 5 8 9 12 13
90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti    127         2 5 10 5 12 8
91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení    131       1 2 5 9 7 12 8
92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří    130       1 5 5 9 5 12 8
93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti    135   2 1   3 8 9 5 12 10
94 Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů    159   24             1 5
95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost    123       2 4 6 11 9 21 6
96 Poskytování ostatních osobních služeb    24   4   3 1 2     1 1
97 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu    12   3   1       1   1
98 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu    4       1            
99 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů    9       1            
CZ-NACE Název S Celkem 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Zavřít
MENU