CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Řízenou aktualizaci podle CZ-NACE je možné objednat pouze v rámci celoročního předplatného.
V praxi to znamená, že uživatel si vybere CZ-NACE dle požadavků obsažených v registračním formuláři.
Žadatel může v rámci této dodatkové služby vybrat až 5 různých CZ-NACE za jednotnou cenu 500,- Kč/rok . V případě dalších požadavků je každá započatá pětice účtována rovněž sazbou 500,- Kč/rok.
V případě zájmu o větší skupinu CZ-NACE (11 a více) je lépe nás kontaktovat.
Podrobnější seznam volitelných CZ-NACE se zobrazí kliknutím na dvojtečku v registračním formuláři (menu Registrace) a nebo kliknutím na číslo požadovaného CZ-NACE uvedeného v tabulce v menu CZ-NACE. Zvolením konkrétního CZ-NACE bude žadatel dostávat nepřetržitě informace o všech nových a pozměňujících předpisech , které se dotýkají vybraného CZ-NACE.
Řízení podle CZ-NACE probíhá v rámci oddílu 01 až 99. Detailnějším požadavkům na řízení podle CZ-NACE prozatím nelze vyhovět.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých CZ-NACE, a to v závislosti na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle CZ-NACE je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zvolením vhodného „CZ-NACE“, v rozsahu 1 až 10 v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
CZ-NACE Název S Celkem 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti    694 19 25 182 32 25 29 28 36 22 29
02 Lesnictví a těžba dřeva    215 4 2 19 5 9 8 13 15 17 20
03 Rybolov a akvakultura    151   3 11 3 3 1 3 16 15 19
05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí    228 3 8 9 17 4 8 12 29 11 10
06 Těžba ropy a zemního plynu    228 3 8 9 17 4 8 12 29 11 10
07 Těžba a úprava rud    231 3 8 9 19 5 8 12 29 11 10
08 Ostatní těžba a dobývání    233 3 8 9 20 5 8 12 29 11 10
09 Podpůrné činnosti při těžbě    232 3 8 10 19 5 8 12 29 11 10
10 Výroba potravinářských výrobků    293 27 54 30 21 10 15 16 18 8 11
11 Výroba nápojů    167 17 37 13 12 4 9 6 10 7 7
12 Výroba tabákových výrobků    37   2 1 2   1 1 1   2
13 Výroba textilií    50 2 1 3 1 2   1 1 2  
14 Výroba oděvů    47 3 4 1 1 2   3 1 1  
15 Výroba usní a souvisejících výrobků    34 3   1 1 1   1   1  
16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku    90   1 2 1   2 8 12 15 9
17 Výroba papíru a výrobků z papíru    79     1 1   2 5 12 14 9
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů    82       2   4 5 12 14 9
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů    24   1 4       2 1 2 1
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků    167 29 29 5 4 4 10 8 10 5 2
21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků    117 10 10 5 1 6 10 12 4 3 5
22 Výroba pryžových a plastových výrobků    47 5 4 3 1 3   4   4 2
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    352 12 15 25 35 12 14 24 40 23 13
24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství    44       2       1 4 1
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení    88   3 11 9 8 3 3 3 6 3
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení    176 2 3 3 7 13 13 8 14 12 13
27 Výroba elektrických zařízení    181 1 4 3 7 14 13 11 14 12 13
28 Výroba strojů a zařízení j. n.    60 1 1 3 5     3 2 4 2
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů    116 13 14 13 2 1 4   1 1  
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení    81 2 5 4 1 1 3 4 2 2 1
31 Výroba nábytku    78       1   2 5 12 14 9
32 Ostatní zpracovatelský průmysl    84       1 2 2 7 12 15 9
33 Opravy a instalace strojů a zařízení    90 1   2 11 7 11 12 3 5 4
35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu    295 11 12 15 26 33 19 16 26 22 23
36 Shromažďování, úprava a rozvod vody    274 1 4 2 5 12 17 9 11 18 17
37 Činnosti související s odpadními vodami    156 1 1 1 8 13 14 9 11 10 12
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití    219 4 2 2 7 16 14 8 12 11 15
39 Sanace a jiné činnosti související s odpady    165 3 2 1 7 13 12 8 12 11 15
41 Výstavba budov    445 14 21 31 50 20 26 35 37 31 14
42 Inženýrské stavitelství    449 16 20 31 53 20 25 36 37 29 13
43 Specializované stavební činnosti    448 16 23 32 55 18 25 35 37 28 14
45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel    48     1 5 1 1 2   1 1
46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel    96     1 6 1 2 4 1 3 3
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel    105     1 3 2 2 6 1 4 3
49 Pozemní a potrubní doprava    337 11 12 25 15 16 16 15 15 14 10
50 Vodní doprava    99 2 1 5 4 13 3 1 4 5 2
51 Letecká doprava    135 14 5 9   1 13 2 1 4 7
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě    19             1 1 2 4
53 Poštovní a kurýrní činnosti    182 1 3 1 7 7 9 10 17 14 20
55 Ubytování    15       1 1 1 2 1    
56 Stravování a pohostinství    88 11 6 7 9 6 5 5 1 6 3
58 Vydavatelské činnosti    92       1 1 4 6 14 14 9
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd. činnosti    93       2 1 4 8 12 14 9
60 Tvorba programů a vysílání    155 3 2 1 3 7 11 6 12 10 13
61 Telekomunikační činnosti    156 2 2 5 2 7 10 8 14 9 11
62 Činnosti v oblasti informačních technologií    157 7 7 3 2 5 11 10 10 9 11
63 Informační činnosti    172 10 4 8 2 7 11 11 14 10 12
64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování    268 25 24 20 12 8 22 22 5 11 6
65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení    110 5 16 1 6 4 5 9 2 1  
66 Ostatní finanční činnosti    127 10 17 10 4 6 13 17 1 7 5
68 Činnosti v oblasti nemovitostí    159 5 6 4 6 10 5 14 7 5 6
69 Právní a účetnické činnosti                        
70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení    4     1              
71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy    910 78 105 104 76 51 51 51 57 41 16
72 Výzkum a vývoj    267 14 3 6 5 5 10 8 11 13 11
73 Reklama a průzkum trhu    15     1       2      
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti    15     1 1   1 1      
75 Veterinární činnosti    330 10 34 71 13 11 10 15 14 14 11
77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu    22     1              
78 Činnosti související se zaměstnáním    119 25   6 1 2 2 4 3 5 10
79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti    139   4   2 7 9 5 10 8 11
80 Bezpečnostní a pátrací činnosti    3     1              
81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny    315 10 17 20 24 12 15 29 36 18 9
82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání    5 1   1              
84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení    2540 209 198 200 215 163 109 156 154 210 132
85 Vzdělávání    486 17 32 16 23 17 18 14 23 23 25
86 Zdravotní péče    345 11 31 34 14 14 13 18 30 13 16
87 Pobytové služby sociální péče    259 7 26 26 9 12 11 12 11 13 9
88 Ambulantní nebo terénní sociální služby    226 8 21 19 6 5 8 9 10 13 8
90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti    122       2 5 10 5 10 8 11
91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení    126     1 2 5 9 7 10 8 11
92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří    125     1 5 5 9 5 10 8 11
93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti    130 2 1   3 8 9 5 10 10 11
94 Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů    147 22               5 5
95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost    120     2 4 6 11 9 19 6 12
96 Poskytování ostatních osobních služeb    22 3   3 1 2     1 1  
97 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu    10 2   1       1   1  
98 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu    3     1              
99 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů    8     1              
CZ-NACE Název S Celkem 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Zavřít
MENU