CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Řízenou aktualizaci podle CZ-NACE je možné objednat pouze v rámci celoročního předplatného.
V praxi to znamená, že uživatel si vybere CZ-NACE dle požadavků obsažených v registračním formuláři.
Žadatel může v rámci této dodatkové služby vybrat až 5 různých CZ-NACE za jednotnou cenu 500,- Kč/rok . V případě dalších požadavků je každá započatá pětice účtována rovněž sazbou 500,- Kč/rok.
V případě zájmu o větší skupinu CZ-NACE (11 a více) je lépe nás kontaktovat.
Podrobnější seznam volitelných CZ-NACE se zobrazí kliknutím na dvojtečku v registračním formuláři (menu Registrace) a nebo kliknutím na číslo požadovaného CZ-NACE uvedeného v tabulce v menu CZ-NACE. Zvolením konkrétního CZ-NACE bude žadatel dostávat nepřetržitě informace o všech nových a pozměňujících předpisech , které se dotýkají vybraného CZ-NACE.
Řízení podle CZ-NACE probíhá v rámci oddílu 01 až 99. Detailnějším požadavkům na řízení podle CZ-NACE prozatím nelze vyhovět.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých CZ-NACE, a to v závislosti na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle CZ-NACE je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zvolením vhodného „CZ-NACE“, v rozsahu 1 až 10 v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
CZ-NACE Název S Celkem 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti    601 6 25 31 34 40 31 38 32 30 21
 02 Lesnictví a těžba dřeva    223 1 3 7 13 20 24 25 5 4 4
 03 Rybolov a akvakultura    172 2 3 2 2 21 21 24 6 8 5
 05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí    177   4 10 13 34 11 17 29 28 24
 06 Těžba ropy a zemního plynu    177   4 10 13 34 11 17 29 28 24
 07 Těžba a úprava rud    176   4 10 13 34 11 17 29 27 24
 08 Ostatní těžba a dobývání    176   4 10 13 34 11 17 29 28 23
 09 Podpůrné činnosti při těžbě    176   4 10 13 34 11 17 29 27 24
 10 Výroba potravinářských výrobků    141 2 8 18 18 21 13 16 15 26  
 11 Výroba nápojů    76 2 4 10 7 13 9 9 7 13  
 12 Výroba tabákových výrobků    61     2 2 2 2 1 1 3 2
 13 Výroba textilií    97   2   1 2 5 6 3 4 4
 14 Výroba oděvů    85   3   3 5 3 5 4 6 4
 15 Výroba usní a souvisejících výrobků    81   2   1 3 3 6 3 8 3
 16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku    130 1   2 10 16 22 21 15 20  
 17 Výroba papíru a výrobků z papíru    120 1   2 7 16 21 21 14 19  
 18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů    124 1   5 7 16 21 21 14 19  
 19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů    84       2   1 1   2 4
 20 Výroba chemických látek a chemických přípravků    172   2 8 7 7 9 7 18 7 6
 21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků    204   7 8 11 2 4 7 1 12 9
 22 Výroba pryžových a plastových výrobků    49   3   5   5 3 3 2 1
 23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    262   9 16 21 45 26 27 32 39 37
 24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství    69         1 4 1   3  
 25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení    77   6 4 3 2 4 2 1 5  
 26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení    164   13 13 10 14 16 20 25 43  
 27 Výroba elektrických zařízení    166   13 13 11 14 17 20 25 43  
 28 Výroba strojů a zařízení j. n.    61   1   2 2 4 3 3 5 1
 29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů    31     1   1 1   1 2  
 30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení    51   1 3 3 3 3 1 4 2  
 31 Výroba nábytku    120 1   2 7 16 21 21 14 19  
 32 Ostatní zpracovatelský průmysl    126 1 1 2 9 16 22 22 14 20  
 33 Opravy a instalace strojů a zařízení    78   7 11 15 4 4 3 3 5  
 35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu    294 6 34 22 20 39 29 41 38 54  
 36 Shromažďování, úprava a rozvod vody    333   12 17 11 12 20 25 28 47 42
 37 Činnosti související s odpadními vodami    157   13 14 11 14 12 20 23 40  
 38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití    239   16 14 10 13 12 22 26 43 23
 39 Sanace a jiné činnosti související s odpady    160   13 11 10 13 13 22 26 42  
 41 Výstavba budov    307   15 23 32 46 33 27 52 44 25
 42 Inženýrské stavitelství    300   15 23 32 46 30 25 52 44 23
 43 Specializované stavební činnosti    296   15 22 32 46 28 25 52 43 23
 45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel    57   1 1 2   1 2     1
 46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel    165   1 1 4 1 7 5 2 5 6
 47 Maloobchod, kromě motorových vozidel    200   2 2 6 1 8 4 2 9 8
 49 Pozemní a potrubní doprava    362 2 17 16 15 19 19 14 11 18 19
 50 Vodní doprava    128   13 3 1 5 8 2 3 6 6
 51 Letecká doprava    134   1 13 2 1 4 7 3 5 4
 52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě    21       1 1 2 6 1 1  
 53 Poštovní a kurýrní činnosti    179   6 10 12 20 18 30 28 44  
 55 Ubytování    8 1 1 1 2 1       1  
 56 Stravování a pohostinství    43 1 7 5 5 3 4 3 6 7  
 58 Vydavatelské činnosti    136   1 5 8 17 23 21 14 21 1
 59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd. činnosti    134   1 5 10 16 21 21 14 19 1
 60 Tvorba programů a vysílání    156   7 11 8 15 12 19 24 50  
 61 Telekomunikační činnosti    152   7 10 11 16 11 18 25 44  
 62 Činnosti v oblasti informačních technologií    154   5 11 12 13 13 18 28 44  
 63 Informační činnosti    162   7 11 14 16 14 18 28 44  
 64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování    368   3 19 20 10 21 14 15 6 17
 65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení    83   2 2 4 3 1 2 4 3 2
 66 Ostatní finanční činnosti    133   2 11 15   13 10 5 12 5
 68 Činnosti v oblasti nemovitostí    206   10 4 10 6 7 6 18 4 4
 69 Právní a účetnické činnosti                        
 70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení                        
 71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy    620 3 51 46 48 59 29 23 48 49 29
 72 Výzkum a vývoj    280   5 10 10 12 16 18 29 44 25
 73 Reklama a průzkum trhu    4       2         1  
 74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti                        
 75 Veterinární činnosti    291 2 10 11 17 16 17 16 21 16 10
 77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu    27                    
 78 Činnosti související se zaměstnáním    88     1 4 2 8 15 30 25  
 79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti    142   7 9 8 11 10 18 22 46  
 80 Bezpečnostní a pátrací činnosti    1               1    
 81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny    227   13 14 25 45 22 16 46 30 8
 82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání                        
 84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení    2074 17 196 133 201 221 312 200 346 374 6
 85 Vzdělávání    499 3 15 18 16 24 29 32 48 63 40
 86 Zdravotní péče    400 2 15 16 19 32 18 20 27 22 20
 87 Pobytové služby sociální péče    315 2 13 14 12 12 16 11 16 11 17
 88 Ambulantní nebo terénní sociální služby    263 2 5 9 7 11 12 8 16 5 16
 90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti    132   5 10 7 11 10 18 22 39  
 91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení    133   5 9 9 11 10 18 22 39  
 92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří    132   6 9 8 11 10 18 22 38  
 93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti    135 1 8 9 7 11 10 18 22 39  
 94 Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů    139           7 5 12 29 18
 95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost    136 1 5 12 10 23 9 17 9 25  
 96 Poskytování ostatních osobních služeb    29   3     3 2 1 4 6  
 97 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu    8           1     4  
 98 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu                        
 99 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů    4                 1  
CZ-NACE Název S Celkem 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Zavřít
MENU