CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Řízenou aktualizaci podle CZ-NACE je možné objednat pouze v rámci celoročního předplatného.
V praxi to znamená, že uživatel si vybere CZ-NACE dle požadavků obsažených v registračním formuláři.
Žadatel může v rámci této dodatkové služby vybrat až 5 různých CZ-NACE za jednotnou cenu 500,- Kč/rok . V případě dalších požadavků je každá započatá pětice účtována rovněž sazbou 500,- Kč/rok.
V případě zájmu o větší skupinu CZ-NACE (11 a více) je lépe nás kontaktovat.
Podrobnější seznam volitelných CZ-NACE se zobrazí kliknutím na dvojtečku v registračním formuláři (menu Registrace) a nebo kliknutím na číslo požadovaného CZ-NACE uvedeného v tabulce v menu CZ-NACE. Zvolením konkrétního CZ-NACE bude žadatel dostávat nepřetržitě informace o všech nových a pozměňujících předpisech , které se dotýkají vybraného CZ-NACE.
Řízení podle CZ-NACE probíhá v rámci oddílu 01 až 99. Detailnějším požadavkům na řízení podle CZ-NACE prozatím nelze vyhovět.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých CZ-NACE, a to v závislosti na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle CZ-NACE je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zvolením vhodného „CZ-NACE“, v rozsahu 1 až 10 v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
CZ-NACE Název S Celkem 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti    664 16 25 182 32 24 29 28 35 21 29
02 Lesnictví a těžba dřeva    194 4 2 19 5 9 8 13 15 17 20
03 Rybolov a akvakultura    120   3 11 3 3 1 2 16 15 19
05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí    188 2 7 9 17 4 8 12 29 11 10
06 Těžba ropy a zemního plynu    186 2 7 9 17 4 8 12 29 11 10
07 Těžba a úprava rud    189 2 7 9 19 5 8 12 29 11 10
08 Ostatní těžba a dobývání    189 2 7 9 20 5 8 12 29 10 10
09 Podpůrné činnosti při těžbě    190 2 7 10 19 5 8 12 29 11 10
10 Výroba potravinářských výrobků    266 24 54 30 20 10 15 16 18 8 11
11 Výroba nápojů    156 15 37 13 12 4 9 6 10 7 7
12 Výroba tabákových výrobků    33   2 1 2   1 1 1   2
13 Výroba textilií    50 2 1 3 1 2   1 1 2  
14 Výroba oděvů    46 3 4 1 1 2   3 1 1  
15 Výroba usní a souvisejících výrobků    33 3   1 1 1   1   1  
16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku    84   1 2 1   2 8 12 15 9
17 Výroba papíru a výrobků z papíru    73     1 1   2 5 12 14 9
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů    76       2   4 5 12 14 9
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů    24   1 4       2 1 2 1
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků    161 27 29 5 4 4 10 8 10 5 2
21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků    113 10 10 5 1 6 10 11 4 3 5
22 Výroba pryžových a plastových výrobků    44 5 4 3 1 3   4   4 2
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    306 9 15 25 35 12 14 24 39 23 13
24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství    40       2       1 4 1
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení    81   3 11 9 8 3 3 2 4 3
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení    145 2 3 3 7 13 13 8 13 10 12
27 Výroba elektrických zařízení    153 1 4 3 7 14 13 11 14 11 12
28 Výroba strojů a zařízení j. n.    52 1 1 3 5     3 2 4 2
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů    112 11 14 13 2 1 4   1 1  
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení    76 2 5 4 1 1 3 4 2 2 1
31 Výroba nábytku    72       1   2 5 12 14 9
32 Ostatní zpracovatelský průmysl    78       1 2 2 7 12 15 9
33 Opravy a instalace strojů a zařízení    67 1   2 11 7 11 12 3 4 2
35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu    266 10 12 15 26 33 19 16 25 21 23
36 Shromažďování, úprava a rozvod vody    251 1 3 2 5 12 17 9 11 18 17
37 Činnosti související s odpadními vodami    132 1   1 8 13 14 9 11 10 12
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití    198 4 2 2 7 16 14 8 12 11 15
39 Sanace a jiné činnosti související s odpady    141 3 2 1 7 13 11 8 12 11 15
41 Výstavba budov    403 11 20 31 50 20 26 35 37 31 14
42 Inženýrské stavitelství    405 13 19 31 53 20 25 36 37 28 13
43 Specializované stavební činnosti    404 13 21 32 55 18 25 35 37 28 14
45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel    43     1 5 1 1 2     1
46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel    88     1 6 1 2 4 1 3 3
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel    97     1 3 2 2 6 1 4 3
49 Pozemní a potrubní doprava    324 10 12 25 15 15 16 14 15 13 9
50 Vodní doprava    93 1 1 5 4 13 3 1 4 5 2
51 Letecká doprava    132 13 5 9   1 13 2 1 4 7
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě    12             1 1 2 4
53 Poštovní a kurýrní činnosti    149 1 3 1 7 6 9 10 17 14 20
55 Ubytování    12       1 1 1 2 1    
56 Stravování a pohostinství    79 11 6 7 9 6 4 5 1 6 3
58 Vydavatelské činnosti    85       1 1 4 6 13 14 9
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd. činnosti    87       2 1 4 8 12 14 9
60 Tvorba programů a vysílání    129 3 2 1 3 7 11 6 12 10 12
61 Telekomunikační činnosti    129 2 2 5 2 7 10 8 13 9 11
62 Činnosti v oblasti informačních technologií    132 7 7 3 2 5 11 10 10 9 11
63 Informační činnosti    143 10 4 8 2 7 11 11 13 10 11
64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování    262 25 24 20 12 8 22 22 5 11 6
65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení    105 5 16 1 6 4 5 8 2 1  
66 Ostatní finanční činnosti    121 10 17 10 4 6 13 16 1 7 5
68 Činnosti v oblasti nemovitostí    146 5 6 4 6 10 5 13 7 3 6
69 Právní a účetnické činnosti                        
70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení    4     1              
71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy    877 74 111 102 76 51 50 51 55 40 16
72 Výzkum a vývoj    243 14 3 6 5 5 10 8 11 13 11
73 Reklama a průzkum trhu    13     1       2      
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti    14     1 1   1 1      
75 Veterinární činnosti    317 10 34 71 13 11 10 15 14 14 11
77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu    21     1              
78 Činnosti související se zaměstnáním    93 25   4 1   1 4 2 5 10
79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti    115   4   2 7 9 5 10 8 11
80 Bezpečnostní a pátrací činnosti    3     1              
81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny    281 9 17 20 24 12 15 28 36 18 9
82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání    5 1   1              
84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení    2290 187 197 198 215 157 104 152 152 208 128
85 Vzdělávání    447 16 31 16 23 15 18 13 21 23 24
86 Zdravotní péče    339 11 31 35 14 14 14 17 30 13 15
87 Pobytové služby sociální péče    251 7 26 26 9 12 12 11 11 12 8
88 Ambulantní nebo terénní sociální služby    214 8 21 19 6 5 8 8 10 11 7
90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti    102       2 5 10 5 10 8 11
91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení    104     1 2 5 9 7 10 8 11
92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří    104     1 4 5 9 5 10 8 11
93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti    107 1 1   3 8 9 5 10 8 11
94 Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů    122 22               5 5
95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost    110     2 4 6 11 9 18 6 12
96 Poskytování ostatních osobních služeb    19 2   3 1 2     1 1  
97 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu    8 2   1       1   1  
98 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu    3     1              
99 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů    6     1              
CZ-NACE Název S Celkem 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Zavřít
MENU