CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Řízenou aktualizaci podle CZ-NACE je možné objednat pouze v rámci celoročního předplatného.
V praxi to znamená, že uživatel si vybere CZ-NACE dle požadavků obsažených v registračním formuláři.
Žadatel může v rámci této dodatkové služby vybrat až 5 různých CZ-NACE za jednotnou cenu 500,- Kč/rok . V případě dalších požadavků je každá započatá pětice účtována rovněž sazbou 500,- Kč/rok.
V případě zájmu o větší skupinu CZ-NACE (11 a více) je lépe nás kontaktovat.
Podrobnější seznam volitelných CZ-NACE se zobrazí kliknutím na dvojtečku v registračním formuláři (menu Registrace) a nebo kliknutím na číslo požadovaného CZ-NACE uvedeného v tabulce v menu CZ-NACE. Zvolením konkrétního CZ-NACE bude žadatel dostávat nepřetržitě informace o všech nových a pozměňujících předpisech , které se dotýkají vybraného CZ-NACE.
Řízení podle CZ-NACE probíhá v rámci oddílu 01 až 99. Detailnějším požadavkům na řízení podle CZ-NACE prozatím nelze vyhovět.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých CZ-NACE, a to v závislosti na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle CZ-NACE je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zvolením vhodného „CZ-NACE“, v rozsahu 1 až 10 v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
CZ-NACE Název S Celkem 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti    695 20 25 182 32 25 29 28 37 22 29
02 Lesnictví a těžba dřeva    216 4 2 19 5 9 8 13 15 17 20
03 Rybolov a akvakultura    152   3 11 3 3 1 3 17 15 19
05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí    236 3 8 9 17 4 8 12 30 11 10
06 Těžba ropy a zemního plynu    236 3 8 9 17 4 8 12 30 11 10
07 Těžba a úprava rud    239 3 8 9 19 5 8 12 30 11 10
08 Ostatní těžba a dobývání    241 3 8 9 20 5 8 12 30 11 10
09 Podpůrné činnosti při těžbě    240 3 8 10 19 5 8 12 30 11 10
10 Výroba potravinářských výrobků    306 36 54 30 21 10 15 16 19 9 11
11 Výroba nápojů    178 24 37 13 12 4 9 6 11 8 7
12 Výroba tabákových výrobků    38   2 1 2   1 1 2   2
13 Výroba textilií    58 2 1 3 1 2 1 1 2 2  
14 Výroba oděvů    55 4 4 1 1 2 1 3 2 1  
15 Výroba usní a souvisejících výrobků    41 3   1 1 1 1 1 1 1  
16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku    94   1 2 1   2 8 13 15 9
17 Výroba papíru a výrobků z papíru    82     1 1   2 5 13 14 9
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů    83       2   4 5 13 14 9
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů    28   1 4       2 2 2 1
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků    181 37 29 5 5 4 10 8 11 6 2
21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků    123 11 10 5 1 6 10 12 5 3 5
22 Výroba pryžových a plastových výrobků    52 5 4 3 1 3   4 1 4 2
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    362 12 15 25 35 12 14 24 41 23 13
24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství    48       2       1 4 1
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení    94 1 3 11 9 7 3 3 4 6 3
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení    184 2 3 3 7 13 13 8 17 12 13
27 Výroba elektrických zařízení    192 4 4 3 7 14 13 11 17 12 13
28 Výroba strojů a zařízení j. n.    63 1 1 3 5     3 2 4 2
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů    120 13 14 13 2 1 4   2 1  
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení    86 2 5 4 1 1 3 4 2 2 1
31 Výroba nábytku    83       1   2 5 13 14 9
32 Ostatní zpracovatelský průmysl    86       1 2 2 7 13 15 9
33 Opravy a instalace strojů a zařízení    93 1   2 11 7 11 12 4 6 4
35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu    303 14 12 15 26 33 19 16 28 22 23
36 Shromažďování, úprava a rozvod vody    280 2 4 2 5 12 17 9 13 18 17
37 Činnosti související s odpadními vodami    162 2 1 1 8 13 14 9 13 10 12
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití    227 5 2 2 7 16 14 8 14 11 15
39 Sanace a jiné činnosti související s odpady    170 3 2 1 7 13 12 8 14 11 15
41 Výstavba budov    458 18 21 31 51 20 26 35 38 31 14
42 Inženýrské stavitelství    462 20 20 31 55 20 25 36 38 29 13
43 Specializované stavební činnosti    461 20 23 32 57 18 25 35 38 28 14
45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel    52     1 5 1 1 2 2 1 1
46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel    100     1 6 1 2 4 5 3 3
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel    109     1 3 2 3 6 4 4 3
49 Pozemní a potrubní doprava    342 11 12 25 15 16 16 15 16 14 10
50 Vodní doprava    100 2 1 5 4 13 3 1 4 5 2
51 Letecká doprava    137 14 5 9   1 13 2 1 4 7
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě    19             1 1 2 4
53 Poštovní a kurýrní činnosti    188 1 3 1 7 7 9 10 19 14 20
55 Ubytování    15       1 1 1 2 1    
56 Stravování a pohostinství    93 12 6 7 9 6 5 5 2 6 4
58 Vydavatelské činnosti    94       1 1 4 6 15 14 9
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd. činnosti    94       2 1 4 8 13 14 9
60 Tvorba programů a vysílání    160 3 2 1 3 7 11 6 14 10 13
61 Telekomunikační činnosti    161 2 2 5 2 7 10 8 16 9 11
62 Činnosti v oblasti informačních technologií    164 7 7 3 2 5 11 10 12 9 11
63 Informační činnosti    179 10 4 8 2 7 11 11 16 10 12
64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování    274 27 24 20 12 8 22 22 6 11 6
65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení    112 6 16 1 6 4 5 9 3 1  
66 Ostatní finanční činnosti    133 11 17 10 4 6 13 17 1 7 5
68 Činnosti v oblasti nemovitostí    169 10 6 4 7 10 5 15 9 5 6
69 Právní a účetnické činnosti                        
70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení    4     1              
71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy    938 97 105 103 80 51 50 51 58 42 17
72 Výzkum a vývoj    275 20 3 6 5 5 10 8 12 13 11
73 Reklama a průzkum trhu    15     1       2      
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti    15     1 1   1 1      
75 Veterinární činnosti    334 12 34 71 13 11 10 15 15 14 11
77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu    23     1         1    
78 Činnosti související se zaměstnáním    120 25   6 1 2 2 4 3 5 10
79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti    143   4   2 7 9 5 12 8 11
80 Bezpečnostní a pátrací činnosti    3     1              
81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny    320 10 17 20 24 12 15 29 37 18 9
82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání    5 1   1              
84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení    2553 232 198 198 212 162 107 152 151 208 131
85 Vzdělávání    494 17 32 16 23 17 18 14 25 23 25
86 Zdravotní péče    362 21 31 34 14 14 14 18 31 13 17
87 Pobytové služby sociální péče    273 15 26 26 9 12 12 12 12 13 10
88 Ambulantní nebo terénní sociální služby    237 16 21 19 6 5 8 9 11 13 8
90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti    126       2 5 10 5 12 8 11
91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení    130     1 2 5 9 7 12 8 11
92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří    129     1 5 5 9 5 12 8 11
93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti    134 2 1   3 8 9 5 12 10 11
94 Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů    156 22             1 5 5
95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost    122     2 4 6 11 9 21 6 12
96 Poskytování ostatních osobních služeb    22 3   3 1 2     1 1  
97 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu    10 2   1       1   1  
98 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu    3     1              
99 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů    8     1              
CZ-NACE Název S Celkem 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Zavřít
MENU