CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Řízenou aktualizaci podle CZ-NACE je možné objednat pouze v rámci celoročního předplatného.
V praxi to znamená, že uživatel si vybere CZ-NACE dle požadavků obsažených v registračním formuláři.
Žadatel může v rámci této dodatkové služby vybrat až 5 různých CZ-NACE za jednotnou cenu 500,- Kč/rok . V případě dalších požadavků je každá započatá pětice účtována rovněž sazbou 500,- Kč/rok.
V případě zájmu o větší skupinu CZ-NACE (11 a více) je lépe nás kontaktovat.
Podrobnější seznam volitelných CZ-NACE se zobrazí kliknutím na dvojtečku v registračním formuláři (menu Registrace) a nebo kliknutím na číslo požadovaného CZ-NACE uvedeného v tabulce v menu CZ-NACE. Zvolením konkrétního CZ-NACE bude žadatel dostávat nepřetržitě informace o všech nových a pozměňujících předpisech , které se dotýkají vybraného CZ-NACE.
Řízení podle CZ-NACE probíhá v rámci oddílu 01 až 99. Detailnějším požadavkům na řízení podle CZ-NACE prozatím nelze vyhovět.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých CZ-NACE, a to v závislosti na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle CZ-NACE je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zvolením vhodného „CZ-NACE“, v rozsahu 1 až 10 v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
CZ-NACE Název S Celkem 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti    691 3 25 24 182 34 25 26 28 35 19
02 Lesnictví a těžba dřeva    211   5 2 19 5 9 8 12 15 14
03 Rybolov a akvakultura    147     3 9 3 3 1 3 17 14
05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí    240   5 8 9 18 4 8 11 30 11
06 Těžba ropy a zemního plynu    240   5 8 9 18 4 8 11 30 11
07 Těžba a úprava rud    243   5 8 9 20 5 8 11 30 11
08 Ostatní těžba a dobývání    245   5 8 9 21 5 8 11 30 11
09 Podpůrné činnosti při těžbě    244   5 8 10 20 5 8 11 30 11
10 Výroba potravinářských výrobků    314 5 47 53 29 21 10 15 16 18 8
11 Výroba nápojů    194 4 29 36 13 12 4 10 8 11 8
12 Výroba tabákových výrobků    39     2 1 2   1 1 2  
13 Výroba textilií    60 1 2 1 3 1 2 1 1 2 2
14 Výroba oděvů    56   4 4 1 1 2 1 3 2 1
15 Výroba usní a souvisejících výrobků    42   3   1 1 1 1 1 1 1
16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku    93     1 2 1   2 8 13 14
17 Výroba papíru a výrobků z papíru    82       1 1   2 5 13 14
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů    84         2   4 5 14 14
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů    29     1 4       2 2 2
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků    193 4 43 30 5 5 4 10 8 11 6
21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků    125 1 12 10 6 1 6 10 12 5 3
22 Výroba pryžových a plastových výrobků    53   5 4 3 1 3   4 1 4
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    379 2 21 16 25 36 12 14 23 41 22
24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství    51         2       1 4
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení    98   2 3 11 9 7 3 3 4 6
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení    186   3 3 3 7 13 13 8 17 12
27 Výroba elektrických zařízení    203   15 4 3 7 14 13 11 17 12
28 Výroba strojů a zařízení j. n.    67   2 1 3 5     3 2 4
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů    124   13 15 12 2 1 4   2 1
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení    89   2 6 4 1 1 3 4 2 2
31 Výroba nábytku    83         1   2 5 13 14
32 Ostatní zpracovatelský průmysl    86         1 2 2 7 13 15
33 Opravy a instalace strojů a zařízení    95   1   2 11 7 11 12 4 6
35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu    308 4 15 12 15 26 33 19 16 28 22
36 Shromažďování, úprava a rozvod vody    280   2 4 2 5 12 17 9 13 18
37 Činnosti související s odpadními vodami    162   2 1 1 8 13 14 9 13 10
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití    227   5 2 2 7 16 14 8 14 11
39 Sanace a jiné činnosti související s odpady    170   3 2 1 7 13 12 8 14 11
41 Výstavba budov    470 2 25 21 31 51 19 26 34 38 31
42 Inženýrské stavitelství    475 2 28 20 31 55 19 25 35 38 29
43 Specializované stavební činnosti    473 2 28 23 32 57 17 25 34 38 28
45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel    53       1 5 1 1 2 2 1
46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel    102       1 6 1 2 4 5 3
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel    111       1 3 2 3 6 4 4
49 Pozemní a potrubní doprava    347 1 12 11 25 15 16 16 15 16 14
50 Vodní doprava    101   2 1 5 4 13 3 1 4 5
51 Letecká doprava    140 3 14 5 9   1 13 2 1 4
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě    20               1 1 2
53 Poštovní a kurýrní činnosti    189   1 4 1 7 7 9 10 19 14
55 Ubytování    16         1 1 1 2 1  
56 Stravování a pohostinství    95   14 6 7 9 6 5 4 2 6
58 Vydavatelské činnosti    94         1 1 4 6 15 14
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd. činnosti    94         2 1 4 8 13 14
60 Tvorba programů a vysílání    160   3 2 1 3 7 11 6 14 10
61 Telekomunikační činnosti    164   6 2 4 2 7 10 8 16 9
62 Činnosti v oblasti informačních technologií    164   8 7 2 2 5 11 10 12 9
63 Informační činnosti    183   12 4 7 2 7 11 10 16 10
64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování    319   40 25 22 17 12 24 25 7 12
65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení    114   7 16 1 7 4 5 9 3 1
66 Ostatní finanční činnosti    182   26 19 13 9 11 17 22 2 7
68 Činnosti v oblasti nemovitostí    177 2 11 6 5 7 10 5 15 9 5
69 Právní a účetnické činnosti    1                    
70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení    5       1            
71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy    994 17 128 105 103 81 51 51 50 59 41
72 Výzkum a vývoj    289   34 3 6 5 5 10 8 12 13
73 Reklama a průzkum trhu    16       1       2    
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti    19 1     1 1   1 1    
75 Veterinární činnosti    353 3 33 35 69 14 10 9 14 15 14
77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu    24       1         1  
78 Činnosti související se zaměstnáním    126   25   6 1 2 4 4 3 5
79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti    142     3   2 7 9 5 12 8
80 Bezpečnostní a pátrací činnosti    7       1            
81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny    321   12 16 20 24 11 15 28 37 18
82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání    6   1   1            
84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení    2625 13 286 194 199 212 161 109 152 152 208
85 Vzdělávání    497 2 17 32 15 23 17 18 14 25 23
86 Zdravotní péče    360   22 31 32 14 14 14 17 32 13
87 Pobytové služby sociální péče    272   16 26 24 9 12 12 12 13 13
88 Ambulantní nebo terénní sociální služby    241   17 21 19 6 5 8 9 12 13
90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti    126         2 5 10 5 12 8
91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení    130       1 2 5 9 7 12 8
92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří    129       1 5 5 9 5 12 8
93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti    135   2 1   3 8 9 5 12 10
94 Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů    159   24             1 5
95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost    123       2 4 6 11 9 21 6
96 Poskytování ostatních osobních služeb    25   4   3 1 2 1   1 1
97 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu    12   3   1       1   1
98 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu    4       1            
99 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů    9       1            
CZ-NACE Název S Celkem 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Zavřít
MENU