CZ-NACE - 94 - Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů

Převod na OKEČ: 01.000 91.000
 CZ-NACE  Název 
 94.1  Činnosti podnikatelských, zaměstnavatelských a profesních organizací 
 94.11  Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací 
 94.12  Činnosti profesních organizací 
 94.2  Činnosti odborových svazů 
 94.20  Činnosti odborových svazů 
 94.9  Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů 
 94.91  Činnosti náboženských organizací 
 94.92  Činnosti politických stran a organizací 
 94.99  Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. 
 94.99.1  Činnosti organizací dětí a mládeže 
 94.99.2  Činnosti organizací na podporu kulturní činnosti 
 94.99.3  Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti 
 94.99.4  Činnosti spotřebitelských organizací 
 94.99.5  Činnosti environmentálních a ekologických hnutí 
 94.99.6  Činnosti organizací na ochranu a zlepšení postavení etnických, menšinových a jiných speciálních skupin 
 94.99.7  Činnosti občanských iniciativ, protestních hnutí 
 94.99.9  Činnosti ostatních organizací j. n. 
Zavřít
MENU