CZ-NACE - 82 - Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání

Převod na OKEČ: 64.000 74.000 75.000
 CZ-NACE  Název 
 82.1  Administrativní a kancelářské činnosti 
 82.11  Univerzální administrativní činnosti 
 82.19  Kopírování, příprava dokumentů a ostatní specializované kancelářské podpůrné činnosti 
 82.2  Činnosti zprostředkovatelských středisek 
 82.20  Činnosti zprostředkovatelských středisek po telefonu 
 82.3  Pořádání konferencí a hospodářských výstav 
 82.30  Pořádání konferencí a hospodářských výstav 
 82.9  Podpůrné činnosti pro podnikání j. n. 
 82.91  Inkasní činnosti, ověřování solventnosti zákazníka 
 82.92  Balicí činnosti 
 82.99  Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n. 
Zavřít
MENU