CZ-NACE - 51 - Letecká doprava

Převod na OKEČ: 62.000
 CZ-NACE  Název 
 51.1  Letecká osobní doprava 
 51.10  Letecká osobní doprava 
 51.10.1  Vnitrostátní pravidelná letecká osobní doprava 
 51.10.2  Vnitrostátní nepravidelná letecká osobní doprava 
 51.10.3  Mezinárodní pravidelná letecká osobní doprava 
 51.10.4  Mezinárodní nepravidelná letecká osobní doprava 
 51.10.9  Ostatní letecká osobní doprava 
 51.2  Letecká nákladní doprava a kosmická doprava 
 51.21  Letecká nákladní doprava 
 51.22  Kosmická doprava 
Zavřít
MENU