CZ-NACE - 50 - Vodní doprava

Převod na OKEČ: 61.000
 CZ-NACE  Název 
 50.1  Námořní a pobřežní osobní doprava 
 50.10  Námořní a pobřežní osobní doprava 
 50.2  Námořní a pobřežní nákladní doprava 
 50.20  Námořní a pobřežní nákladní doprava 
 50.3  Vnitrozemská vodní osobní doprava 
 50.30  Vnitrozemská vodní osobní doprava 
 50.4  Vnitrozemská vodní nákladní doprava 
 50.40  Vnitrozemská vodní nákladní doprava 
Zavřít
MENU