CZ-NACE - 38 - Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití

Převod na OKEČ: 14.000 23.000 24.000 37.000 40.000 90.000
 CZ-NACE  Název 
 38.1  Shromažďování a sběr odpadů 
 38.11  Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných 
 38.12  Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů 
 38.2  Odstraňování odpadů 
 38.21  Odstraňování odpadů, kromě nebezpečných 
 38.22  Odstraňování nebezpečných odpadů 
 38.3  Úprava odpadů k dalšímu využití 
 38.31  Demontáž vraků a vyřazených strojů a zařízení pro účely recyklace 
 38.32  Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení 
Zavřít
MENU