CZ-NACE - 25 - Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení

Převod na OKEČ: 28.000 29.000 31.000
 CZ-NACE  Název 
 25.1  Výroba konstrukčních kovových výrobků 
 25.11  Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů 
 25.12  Výroba kovových dveří a oken 
 25.2  Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení, kovových nádrží a zásobníků 
 25.21  Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení 
 25.29  Výroba kovových nádrží a zásobníků 
 25.3  Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení 
 25.30  Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení 
 25.4  Výroba zbraní a střeliva 
 25.40  Výroba zbraní a střeliva 
 25.5  Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie 
 25.50  Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie 
 25.6  Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění 
 25.61  Povrchová úprava a zušlechťování kovů 
 25.62  Obrábění 
 25.7  Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků 
 25.71  Výroba nožířských výrobků 
 25.72  Výroba zámků a kování 
 25.73  Výroba nástrojů a nářadí 
 25.9  Výroba ostatních kovodělných výrobků 
 25.91  Výroba ocelových sudů a podobných nádob 
 25.92  Výroba drobných kovových obalů 
 25.93  Výroba drátěných výrobků, řetězů a pružin 
 25.94  Výroba spojovacích materiálů a spojovacích výrobků se závity 
 25.99  Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n. 
Zavřít
MENU