CZ-NACE - 23 - Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

Převod na OKEČ: 26.000 31.000
 CZ-NACE  Název 
 23.1  Výroba skla a skleněných výrobků 
 23.11  Výroba plochého skla 
 23.12  Tvarování a zpracování plochého skla 
 23.13  Výroba dutého skla 
 23.14  Výroba skleněných vláken 
 23.19  Výroba a zpracování ostatního skla vč. technického 
 23.2  Výroba žáruvzdorných výrobků 
 23.20  Výroba žáruvzdorných výrobků 
 23.3  Výroba stavebních výrobků z jílovitých materiálů 
 23.31  Výroba keramických obkládaček a dlaždic 
 23.32  Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků 
 23.4  Výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků 
 23.41  Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů 
 23.42  Výroba keramických sanitárních výrobků 
 23.43  Výroba keramických izolátorů a izolačního příslušenství 
 23.44  Výroba ostatních technických keramických výrobků 
 23.49  Výroba ostatních keramických výrobků 
 23.5  Výroba cementu, vápna a sádry 
 23.51  Výroba cementu 
 23.52  Výroba vápna a sádry 
 23.6  Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků 
 23.61  Výroba betonových výrobků pro stavební účely 
 23.62  Výroba sádrových výrobků pro stavební účely 
 23.63  Výroba betonu připraveného k lití 
 23.64  Výroba malt 
 23.65  Výroba vláknitých cementů 
 23.69  Výroba ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků 
 23.7  Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů 
 23.70  Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů 
 23.9  Výroba brusiv a ostatních nekovových minerálních výrobků j. n. 
 23.91  Výroba brusiv 
 23.99  Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j. n. 
Zavřít
MENU