Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Váhy, vážicí zařízení 7           
Válečné hroby 6           
Válečné nebo teroristické akce 18           
Váleční veteráni 11           
Vazba 118           
Včelstva, včelařství, včelařské produkty 20           
Vědecké instituce 11          1
Vědecko-technický rozvoj 103           
Vědeckovýzkumná pracoviště 7      1 1   1
Vědečtí a umělečtí pracovníci 39           
Vejce, vaječné výrobky 9           
Venezuela 2           
Veřejná podpora a jiné podpory 104           
Veřejná soutěž 37           
Veřejná správa, informační systém veřejné správy 330           
Veřejná zeleň 1           
Veřejné dražby 6           
Veřejné přístavy 1           
Veřejné sbírky 17           
Veřejné výzkumné instituce 29           
Veřejné výzkumné organizace 34           
Veřejné zakázky 136           
Veřejné zdravotní pojištění, zdravotní služby 40           
Veřejný ochránce práv 24           
Veterinární péče, veterinární léčivé přípravky, veterinární technické prostředky 346           
Vězeňská služba a justiční stráž České republiky 262           
Vietnamská socialistická republika 26           
Víno, vinařství, vinohradnictví 92           
Víza, vízová povinnost, mimořádná pracovní víza, pobytová oprávnění 124           
Vklady 42       1   2
Vláda České republiky 1145           
Vlámské společenství 3           
Vnitrozemská a námořní plavba 43           
Voda, vodní hospodářství, vodoprávní úřady a odpadní vody 449  1         
Vodní hospodářství 1           
Vodovody a kanalizace 16           
Vojáci z povolání 21 1          
Vojenská policie 19           
Vojenská vozidla, vojenská bojová vozidla 3           
Vojenské doklady, dotazníky a osobní známky 1           
Vojenské tábory nucených prací 1           
Vojenské újezdy 2           
Vojenské zpravodajství 13           
Vojenský materiál 13           
Volby 699           
Volební kampaň 1           
Vstupné 1           
Všeobecná veřejná správa 58           
Všeobecná vnitřní správa 15           
Výběrové řízení 5           
Výbor pro personální nominace 1           
Výbušniny, prekurzory výbušnin a hořlaviny 160           
Vydávání (extradice) 37           
Vyhlašování právních předpisů a opatření ústředních orgánů (Sbírka zákonů) 11           
Vyhrazená technická zařízení (tlaková, zdvihací, elektrická a plynová zařízení) 9           
Výkon státního dozoru 4           
Výkon trestu odnětí svobody (domácího vězení), výkon ochranné výchovy 142           
Vynálezy, průmyslové vzory a zlepšovací návrhy 31           
Vypořádání některých nároků a závazků státu 53           
Vypořádání zadluženosti 11           
Výpůjčky 1           
Výrobky s ukončenou životností 10           
Výsady a imunity 3           
Vysílače, vysílací sítě, vysokorychlostní sítě, vysílací rádiová zařízení, vysílací a přijímací stanice 9           
Vystoupení z Evropské unie 2           
Výše úhrad hrazených služeb 9           
Výtahy 13           
Vyvlastnění, omezení vlastnického práva 35    1       
Vývoz, dovoz, průvoz zboží 754 1    4 4 4    
Výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách 9           
Výzkum, věda, experimentální vývoj a inovace 49           
Výzkumné organizace, výzkumní pracovníci 14           
Vyznamenání a čestná uznání 22       1 1 8  
Vzdušní prostor - ochrana 2           
Vzdušný prostor - ochrana 5           
Název Celkem 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Zavřít
MENU