Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Váhy, vážicí zařízení 7          
Válečné hroby 6          
Válečné nebo teroristické akce 15          
Váleční veteráni 11          
Vazba 112          
Včelstva, včelařství, včelařské produkty 17          
Vědecké instituce 11         1
Vědecko-technický rozvoj 101          
Vědeckovýzkumná pracoviště 7     1 1   1
Vědečtí a umělečtí pracovníci 39          
Vejce, vaječné výrobky 9          
Venezuela 2          
Veřejná podpora a jiné podpory 97          
Veřejná soutěž 35          
Veřejná správa, informační systém veřejné správy 304          
Veřejná zeleň 1          
Veřejné dražby 6          
Veřejné přístavy 1          
Veřejné sbírky 17          
Veřejné výzkumné instituce 26          
Veřejné výzkumné organizace 33          
Veřejné zakázky 129          
Veřejné zdravotní pojištění, zdravotní služby 20          
Veřejný ochránce práv 24          
Veterinární péče, veterinární léčivé přípravky, veterinární technické prostředky 334          
Vězeňská služba a justiční stráž České republiky 253          
Vietnamská socialistická republika 26          
Víno, vinařství, vinohradnictví 86          
Vízová povinnost, mimořádná pracovní víza, pobytová oprávnění 111          
Vklady 41      1   2
Vláda České republiky 1055          
Vlámské společenství 3          
Vnitrozemská a námořní plavba 41          
Voda, vodní hospodářství, vodoprávní úřady a odpadní vody 434 1         
Vodní hospodářství 1          
Vodovody a kanalizace 10          
Vojáci z povolání 21          
Vojenská policie 18          
Vojenská vozidla, vojenská bojová vozidla 2          
Vojenské doklady, dotazníky a osobní známky 1          
Vojenské tábory nucených prací 1          
Vojenské újezdy 2          
Vojenské zpravodajství 12          
Vojenský materiál 11          
Volby 673          
Volební kampaň 1          
Vstupné 1          
Všeobecná veřejná správa 56          
Všeobecná vnitřní správa 14          
Výběrové řízení 5          
Výbor pro personální nominace 1          
Výbušniny, prekurzory výbušnin a hořlaviny 156          
Vydávání (extradice) 34          
Vyhlašování právních předpisů a opatření ústředních orgánů (Sbírka zákonů) 10          
Vyhrazená technická zařízení (tlaková, zdvihací, elektrická a plynová zařízení) 9          
Výkon státního dozoru 3          
Výkon trestu odnětí svobody (domácího vězení), výkon ochranné výchovy 135          
Vynálezy, průmyslové vzory a zlepšovací návrhy 28          
Vypořádání některých nároků a závazků státu 53          
Vypořádání zadluženosti 6          
Výpůjčky 1          
Výrobky s ukončenou životností 9          
Výsady a imunity 3          
Vysílače, vysílací sítě, vysokorychlostní sítě, vysílací rádiová zařízení, vysílací a přijímací stanice 8          
Vystoupení z Evropské unie 2          
Výše úhrad hrazených služeb 5          
Výtahy 13          
Vyvlastnění, omezení vlastnického práva 32   1       
Vývoz, dovoz, průvoz zboží 743    4 4 4    
Výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách 9          
Výzkum, věda, experimentální vývoj a inovace 28          
Výzkumné organizace, výzkumní pracovníci 12          
Vyznamenání a čestná uznání 22      1 1 8  
Vzdušní prostor - ochrana 2          
Vzdušný prostor - ochrana 5          
Název Celkem 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Zavřít
MENU