Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Váhy, vážicí zařízení 7       
Válečné hroby 6       
Válečné nebo teroristické akce 1       
Váleční veteráni 9       
Vazba 101       
Včelstva, včelařství, včelařské produkty 16       
Vědecké instituce 11      1
Vědecko-technický rozvoj 94       
Vědeckovýzkumná pracoviště 7  1 1   1
Vědečtí a umělečtí pracovníci 38       
Vejce, vaječné výrobky 9       
Venezuela 2       
Veřejná podpora a jiné podpory 78       
Veřejná soutěž 30       
Veřejná správa 215       
Veřejná zeleň 1       
Veřejné dražby 6       
Veřejné přístavy 1       
Veřejné sbírky 14       
Veřejné výzkumné instituce 18       
Veřejné výzkumné organizace 28       
Veřejné zakázky 113       
Veřejný ochránce práv 22       
Veterinární léčivé přípravky 1       
Veterinární péče 301       
Vězeňská služba a justiční stráž České republiky 230       
Vietnamská socialistická republika 25       
Víno, vinařství, vinohradnictví 79       
Víza, vízová povinnost 52       
Vízová povinnost, mimořádná pracovní víza 44       
Vklady 40   1   2
Vláda 296       
Vláda České republiky 361       
Vlámské společenství 3       
Vnitrozemská a námořní plavba 34       
Voda, vodní hospodářství, odpadní vody, vodovody 391       
Vodní hospodářství 1       
Vojáci z povolání 21       
Vojenská policie 14       
Vojenská vozidla, vojenská bojová vozidla 1       
Vojenské doklady, dotazníky a osobní známky 1       
Vojenské tábory nucených prací 1       
Vojenské újezdy 2       
Vojenské zpravodajství 10       
Vojenský materiál 8       
Volby 611       
Volební kampaň 1       
Vstupné 1       
Všeobecná veřejná správa 44       
Všeobecná vnitřní správa 13       
Výběrové řízení 5       
Výbor pro personální nominace 1       
Výbušniny a hořlaviny 143       
Vydávání (extradice) 21       
Vyhlašování právních předpisů a opatření ústředních orgánů (Sbírka zákonů) 3       
Výkon státního dozoru 3       
Výkon trestu odnětí svobody (domácího vězení) 116       
Vynálezy, průmyslové vzory a zlepšovací návrhy 24       
Vypořádání některých nároků a závazků státu 53       
Vypořádání zadluženosti 6       
Výpůjčky 1       
Výsady a imunity 3       
Vysílače, vysílací sítě, vysílací rádiová zařízení, vysokorychlostní sítě, vysílací a přijímací stanice 6       
Vystoupení z Evropské unie 1       
Výše úhrad hrazených služeb 2       
Výtahy 12       
Vyvlastnění 23       
Vývoz, dovoz, průvoz zboží 692 4 4 4    
Výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách 8       
Výzkum, věda 24       
Výzkumné organizace, výzkumní pracovníci 4       
Vyznamenání a čestná uznání 22   1 1 8  
Vzdušní prostor - ochrana 2       
Vzdušný prostor - ochrana 5       
Název Celkem 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Zavřít
MENU