Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Váhy, vážicí zařízení 7        
Válečné hroby 6        
Válečné nebo teroristické akce 1        
Váleční veteráni 9        
Vazba 107        
Včelstva, včelařství, včelařské produkty 16        
Vědecké instituce 11       1
Vědecko-technický rozvoj 97        
Vědeckovýzkumná pracoviště 7   1 1   1
Vědečtí a umělečtí pracovníci 38        
Vejce, vaječné výrobky 9        
Venezuela 2        
Veřejná podpora a jiné podpory 83        
Veřejná soutěž 31        
Veřejná správa 227        
Veřejná zeleň 1        
Veřejné dražby 6        
Veřejné přístavy 1        
Veřejné sbírky 14        
Veřejné výzkumné instituce 21        
Veřejné výzkumné organizace 29        
Veřejné zakázky 119        
Veřejný ochránce práv 22        
Veterinární péče, veterinární léčivé přípravky 308        
Vězeňská služba a justiční stráž České republiky 241        
Vietnamská socialistická republika 25        
Víno, vinařství, vinohradnictví 82        
Víza, vízová povinnost 54        
Vízová povinnost, mimořádná pracovní víza 45        
Vklady 41    1   2
Vláda České republiky 829        
Vlámské společenství 3        
Vnitrozemská a námořní plavba 35        
Voda, vodní hospodářství, vodoprávní úřady a odpadní vody 402        
Vodní hospodářství 1        
Vodovody a kanalizace 3        
Vojáci z povolání 21        
Vojenská policie 14        
Vojenská vozidla, vojenská bojová vozidla 1        
Vojenské doklady, dotazníky a osobní známky 1        
Vojenské tábory nucených prací 1        
Vojenské újezdy 2        
Vojenské zpravodajství 11        
Vojenský materiál 8        
Volby 624        
Volební kampaň 1        
Vstupné 1        
Všeobecná veřejná správa 49        
Všeobecná vnitřní správa 13        
Výběrové řízení 5        
Výbor pro personální nominace 1        
Výbušniny a hořlaviny 146        
Vydávání (extradice) 34        
Vyhlašování právních předpisů a opatření ústředních orgánů (Sbírka zákonů) 5        
Výkon státního dozoru 3        
Výkon trestu odnětí svobody (domácího vězení) 123        
Vynálezy, průmyslové vzory a zlepšovací návrhy 25        
Vypořádání některých nároků a závazků státu 53        
Vypořádání zadluženosti 6        
Výpůjčky 1        
Výrobky s ukončenou životností 2        
Výsady a imunity 3        
Vysílače, vysílací sítě, vysokorychlostní sítě, vysílací rádiová zařízení, vysílací a přijímací stanice 6        
Vystoupení z Evropské unie 2        
Výše úhrad hrazených služeb 2        
Výtahy 12        
Vyvlastnění 25 1       
Vývoz, dovoz, průvoz zboží 703  4 4 4    
Výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách 9        
Výzkum, věda, experimentální vývoj a inovace 27        
Výzkumné organizace, výzkumní pracovníci 7        
Vyznamenání a čestná uznání 22    1 1 8  
Vzdušní prostor - ochrana 2        
Vzdušný prostor - ochrana 5        
Název Celkem 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Zavřít
MENU