Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954
Váhy, vážicí zařízení 7           
Válečné hroby 6           
Válečné nebo teroristické akce 14           
Váleční veteráni 11           
Vazba 112           
Včelstva, včelařství, včelařské produkty 16           
Vědecké instituce 11           
Vědecko-technický rozvoj 100           
Vědeckovýzkumná pracoviště 7           
Vědečtí a umělečtí pracovníci 39           
Vejce, vaječné výrobky 9           
Venezuela 2           
Veřejná podpora a jiné podpory 91           
Veřejná soutěž 34           
Veřejná správa, informační systém veřejné správy 279           
Veřejná zeleň 1           
Veřejné dražby 6           
Veřejné přístavy 1           
Veřejné sbírky 17           
Veřejné výzkumné instituce 25           
Veřejné výzkumné organizace 32           
Veřejné zakázky 126           
Veřejný ochránce práv 24           
Veterinární péče, veterinární léčivé přípravky, veterinární technické prostředky 331    1       
Vězeňská služba a justiční stráž České republiky 252           
Vietnamská socialistická republika 26           
Víno, vinařství, vinohradnictví 83           
Víza, vízová povinnost 61           
Vízová povinnost, mimořádná pracovní víza 51           
Vklady 41           
Vláda České republiky 976           
Vlámské společenství 3           
Vnitrozemská a námořní plavba 39           
Voda, vodní hospodářství, vodoprávní úřady a odpadní vody 428    1       
Vodní hospodářství 1           
Vodovody a kanalizace 9           
Vojáci z povolání 21          1
Vojenská policie 18           
Vojenská vozidla, vojenská bojová vozidla 2           
Vojenské doklady, dotazníky a osobní známky 1           
Vojenské tábory nucených prací 1           
Vojenské újezdy 2           
Vojenské zpravodajství 12           
Vojenský materiál 9           
Volby 663           
Volební kampaň 1           
Vstupné 1           
Všeobecná veřejná správa 56           
Všeobecná vnitřní správa 14           
Výběrové řízení 5           
Výbor pro personální nominace 1           
Výbušniny a hořlaviny 153           
Vydávání (extradice) 34           
Vyhlašování právních předpisů a opatření ústředních orgánů (Sbírka zákonů) 10           
Vyhrazená technická zařízení 4           
Výkon státního dozoru 3           
Výkon trestu odnětí svobody (domácího vězení), výkon ochranné výchovy 134           
Vynálezy, průmyslové vzory a zlepšovací návrhy 28           
Vypořádání některých nároků a závazků státu 53           
Vypořádání zadluženosti 6           
Výpůjčky 1           
Výrobky s ukončenou životností 7           
Výsady a imunity 3           
Vysílače, vysílací sítě, vysokorychlostní sítě, vysílací rádiová zařízení, vysílací a přijímací stanice 8           
Vystoupení z Evropské unie 2           
Výše úhrad hrazených služeb 4           
Výtahy 13           
Vyvlastnění 31           
Vývoz, dovoz, průvoz zboží 728 1       1  1
Výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách 9           
Výzkum, věda, experimentální vývoj a inovace 28           
Výzkumné organizace, výzkumní pracovníci 11           
Vyznamenání a čestná uznání 22     1  1    
Vzdušní prostor - ochrana 2           
Vzdušný prostor - ochrana 5           
Název Celkem 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954
Zavřít
MENU