Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951
Váhy, vážicí zařízení 7           
Válečné hroby 6           
Válečné nebo teroristické akce 1           
Váleční veteráni 9           
Vazba 93           
Včelstva, včelařství, včelařské produkty 16           
Vědecké instituce 11           
Vědecko-technický rozvoj 87           
Vědeckovýzkumná pracoviště 7           
Vědečtí a umělečtí pracovníci 38           
Vejce, vaječné výrobky 9           
Venezuela 2           
Veřejná podpora a jiné podpory 75           
Veřejná soutěž 30           
Veřejná správa 209           
Veřejná zeleň 1           
Veřejné dražby 6           
Veřejné přístavy 1           
Veřejné sbírky 14           
Veřejné výzkumné instituce 18           
Veřejné výzkumné organizace 26           
Veřejné zakázky 113           
Veřejný ochránce práv 22           
Veterinární léčivé přípravky 1           
Veterinární péče 298 1          
Vězeňská služba a justiční stráž České republiky 208           
Vietnamská socialistická republika 25           
Víno, vinařství, vinohradnictví 77           
Víza, vízová povinnost 52           
Vízová povinnost, mimořádná pracovní víza 44           
Vklady 39           
Vláda 168           
Vláda České republiky 354           
Vlámské společenství 3           
Vnitrozemská a námořní plavba 34           
Voda, vodní hospodářství, odpadní vody, vodovody 387 1       1   
Vodní hospodářství 1           
Vojáci z povolání 21       1    
Vojenská policie 13           
Vojenská vozidla, vojenská bojová vozidla 1           
Vojenské doklady, dotazníky a osobní známky 1           
Vojenské tábory nucených prací 1           
Vojenské újezdy 2           
Vojenské zpravodajství 10           
Vojenský materiál 8           
Volby 585           
Volební kampaň 1           
Vstupné 1           
Všeobecná veřejná správa 41           
Všeobecná vnitřní správa 12           
Výběrové řízení 5           
Výbor pro personální nominace 1           
Výbušniny a hořlaviny 142           
Vydávání (extradice) 21           
Vyhlašování právních předpisů a opatření ústředních orgánů (Sbírka zákonů) 3           
Výkon státního dozoru 3           
Výkon trestu odnětí svobody (domácího vězení) 112           
Vynálezy, průmyslové vzory a zlepšovací návrhy 24           
Vypořádání některých nároků a závazků státu 53           
Vypořádání zadluženosti 6           
Výpůjčky 1           
Výsady a imunity 3           
Vysílače, vysílací sítě, vysílací rádiová zařízení, vysokorychlostní sítě, vysílací a přijímací stanice 3           
Vystoupení z Evropské unie 1           
Výše úhrad hrazených služeb 1           
Výtahy 12           
Vyvlastnění 21          1
Vývoz, dovoz, průvoz zboží 682     1  1    
Výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách 8           
Výzkum, věda 24           
Výzkumné organizace, výzkumní pracovníci 4           
Vyznamenání a čestná uznání 22  1  1       
Vzdušní prostor - ochrana 2           
Vzdušný prostor - ochrana 5           
Název Celkem 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951
Zavřít
MENU