Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954
Váhy, vážicí zařízení 7           
Válečné hroby 6           
Válečné nebo teroristické akce 16           
Váleční veteráni 11           
Vazba 114           
Včelstva, včelařství, včelařské produkty 19           
Vědecké instituce 11           
Vědecko-technický rozvoj 102           
Vědeckovýzkumná pracoviště 7           
Vědečtí a umělečtí pracovníci 39           
Vejce, vaječné výrobky 9           
Venezuela 2           
Veřejná podpora a jiné podpory 99           
Veřejná soutěž 36           
Veřejná správa, informační systém veřejné správy 312           
Veřejná zeleň 1           
Veřejné dražby 6           
Veřejné přístavy 1           
Veřejné sbírky 17           
Veřejné výzkumné instituce 27           
Veřejné výzkumné organizace 34           
Veřejné zakázky 132           
Veřejné zdravotní pojištění, zdravotní služby 26           
Veřejný ochránce práv 24           
Veterinární péče, veterinární léčivé přípravky, veterinární technické prostředky 341    1       
Vězeňská služba a justiční stráž České republiky 257           
Vietnamská socialistická republika 26           
Víno, vinařství, vinohradnictví 88           
Vízová povinnost, mimořádná pracovní víza, pobytová oprávnění 113           
Vklady 41           
Vláda České republiky 1077           
Vlámské společenství 3           
Vnitrozemská a námořní plavba 42           
Voda, vodní hospodářství, vodoprávní úřady a odpadní vody 441    1       
Vodní hospodářství 1           
Vodovody a kanalizace 12           
Vojáci z povolání 21          1
Vojenská policie 18           
Vojenská vozidla, vojenská bojová vozidla 2           
Vojenské doklady, dotazníky a osobní známky 1           
Vojenské tábory nucených prací 1           
Vojenské újezdy 2           
Vojenské zpravodajství 12           
Vojenský materiál 11           
Volby 685           
Volební kampaň 1           
Vstupné 1           
Všeobecná veřejná správa 57           
Všeobecná vnitřní správa 14           
Výběrové řízení 5           
Výbor pro personální nominace 1           
Výbušniny, prekurzory výbušnin a hořlaviny 160           
Vydávání (extradice) 34           
Vyhlašování právních předpisů a opatření ústředních orgánů (Sbírka zákonů) 11           
Vyhrazená technická zařízení (tlaková, zdvihací, elektrická a plynová zařízení) 9           
Výkon státního dozoru 3           
Výkon trestu odnětí svobody (domácího vězení), výkon ochranné výchovy 138           
Vynálezy, průmyslové vzory a zlepšovací návrhy 28           
Vypořádání některých nároků a závazků státu 53           
Vypořádání zadluženosti 10           
Výpůjčky 1           
Výrobky s ukončenou životností 9           
Výsady a imunity 3           
Vysílače, vysílací sítě, vysokorychlostní sítě, vysílací rádiová zařízení, vysílací a přijímací stanice 9           
Vystoupení z Evropské unie 2           
Výše úhrad hrazených služeb 7           
Výtahy 13           
Vyvlastnění, omezení vlastnického práva 33           
Vývoz, dovoz, průvoz zboží 747 1       1  1
Výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách 9           
Výzkum, věda, experimentální vývoj a inovace 28           
Výzkumné organizace, výzkumní pracovníci 13           
Vyznamenání a čestná uznání 22     1  1    
Vzdušní prostor - ochrana 2           
Vzdušný prostor - ochrana 5           
Název Celkem 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954
Zavřít
MENU