Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961
Váhy, vážicí zařízení 7           
Válečné hroby 6           
Válečné nebo teroristické akce 1           
Váleční veteráni 9           
Vazba 100           
Včelstva, včelařství, včelařské produkty 16           
Vědecké instituce 11      1     
Vědecko-technický rozvoj 92           
Vědeckovýzkumná pracoviště 7    1       
Vědečtí a umělečtí pracovníci 38       1    
Vejce, vaječné výrobky 9           
Venezuela 2           
Veřejná podpora a jiné podpory 77           
Veřejná soutěž 30           
Veřejná správa 215           
Veřejná zeleň 1           
Veřejné dražby 6           
Veřejné přístavy 1           
Veřejné sbírky 14           
Veřejné výzkumné instituce 18           
Veřejné výzkumné organizace 27           
Veřejné zakázky 113           
Veřejný ochránce práv 22           
Veterinární léčivé přípravky 1           
Veterinární péče 301   1 1  2     
Vězeňská služba a justiční stráž České republiky 228  1 1        
Vietnamská socialistická republika 25    1       
Víno, vinařství, vinohradnictví 79           
Víza, vízová povinnost 52           
Vízová povinnost, mimořádná pracovní víza 44           
Vklady 40       1    
Vláda 261           
Vláda České republiky 360           
Vlámské společenství 3           
Vnitrozemská a námořní plavba 34           
Voda, vodní hospodářství, odpadní vody, vodovody 391  1   1      
Vodní hospodářství 1           
Vojáci z povolání 21  1 1        
Vojenská policie 14           
Vojenská vozidla, vojenská bojová vozidla 1           
Vojenské doklady, dotazníky a osobní známky 1           
Vojenské tábory nucených prací 1           
Vojenské újezdy 2           
Vojenské zpravodajství 10           
Vojenský materiál 8           
Volby 610           
Volební kampaň 1           
Vstupné 1           
Všeobecná veřejná správa 43           
Všeobecná vnitřní správa 13           
Výběrové řízení 5           
Výbor pro personální nominace 1           
Výbušniny a hořlaviny 143           
Vydávání (extradice) 21           
Vyhlašování právních předpisů a opatření ústředních orgánů (Sbírka zákonů) 3           
Výkon státního dozoru 3           
Výkon trestu odnětí svobody (domácího vězení) 115           
Vynálezy, průmyslové vzory a zlepšovací návrhy 24           
Vypořádání některých nároků a závazků státu 53           
Vypořádání zadluženosti 6           
Výpůjčky 1           
Výsady a imunity 3           
Vysílače, vysílací sítě, vysílací rádiová zařízení, vysokorychlostní sítě, vysílací a přijímací stanice 6           
Vystoupení z Evropské unie 1           
Výše úhrad hrazených služeb 1           
Výtahy 12           
Vyvlastnění 23           
Vývoz, dovoz, průvoz zboží 692  1  1   2 1   
Výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách 8           
Výzkum, věda 24           
Výzkumné organizace, výzkumní pracovníci 4           
Vyznamenání a čestná uznání 22      1     
Vzdušní prostor - ochrana 2           
Vzdušný prostor - ochrana 5           
Název Celkem 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961
Zavřít
MENU