Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965
Váhy, vážicí zařízení 7           
Válečné hroby 6           
Válečné nebo teroristické akce 18           
Váleční veteráni 11           
Vazba 119           
Včelstva, včelařství, včelařské produkty 20           
Vědecké instituce 11          1
Vědecko-technický rozvoj 103           
Vědeckovýzkumná pracoviště 7        1   
Vědečtí a umělečtí pracovníci 39  1         
Vejce, vaječné výrobky 9           
Venezuela 2           
Veřejná podpora a jiné podpory 105           
Veřejná soutěž 37           
Veřejná správa, informační systém veřejné správy 336           
Veřejná zeleň 1           
Veřejné dražby 6           
Veřejné přístavy 1           
Veřejné sbírky 17           
Veřejné výzkumné instituce 29           
Veřejné výzkumné organizace 34           
Veřejné zakázky 136           
Veřejné zdravotní pojištění, zdravotní služby 40           
Veřejný ochránce práv 24           
Veterinární péče, veterinární léčivé přípravky, veterinární technické prostředky 346  1     1 1  2
Vězeňská služba a justiční stráž České republiky 264  1    1 1    
Vietnamská socialistická republika 27        1   
Víno, vinařství, vinohradnictví 92           
Víza, vízová povinnost, mimořádná pracovní víza, pobytová oprávnění 127           
Vklady 42           
Vláda České republiky 1153           
Vlámské společenství 3           
Vnitrozemská a námořní plavba 43           
Voda, vodní hospodářství, vodoprávní úřady a odpadní vody 452 1 1  1  1   1  
Vodní hospodářství 1           
Vodovody a kanalizace 16           
Vojáci z povolání 21      1 1    
Vojenská policie 19           
Vojenská vozidla, vojenská bojová vozidla 3           
Vojenské doklady, dotazníky a osobní známky 1           
Vojenské tábory nucených prací 1           
Vojenské újezdy 2           
Vojenské zpravodajství 13           
Vojenský materiál 13           
Volby 704           
Volební kampaň 1           
Vstupné 1           
Všeobecná veřejná správa 59           
Všeobecná vnitřní správa 15           
Výběrové řízení 5           
Výbor pro personální nominace 1           
Výbušniny, prekurzory výbušnin a hořlaviny 161           
Vydávání (extradice) 37           
Vyhlašování právních předpisů a opatření ústředních orgánů (Sbírka zákonů) 12           
Vyhrazená technická zařízení (tlaková, zdvihací, elektrická a plynová zařízení) 10           
Výkon státního dozoru 4           
Výkon trestu odnětí svobody (domácího vězení), výkon ochranné výchovy 143           
Vynálezy, průmyslové vzory a zlepšovací návrhy 31           
Vypořádání některých nároků a závazků státu 53           
Vypořádání zadluženosti 12           
Výpůjčky 1           
Výrobky s ukončenou životností 10           
Výsady a imunity 3           
Vysílače, vysílací sítě, vysokorychlostní sítě, vysílací rádiová zařízení, vysílací a přijímací stanice 9           
Vystoupení z Evropské unie 2           
Výše úhrad hrazených služeb 9           
Výtahy 13           
Vyvlastnění, omezení vlastnického práva 37           
Vývoz, dovoz, průvoz zboží 755 1 3 1   1  1   
Výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách 9           
Výzkum, věda, experimentální vývoj a inovace 49           
Výzkumné organizace, výzkumní pracovníci 14           
Vyznamenání a čestná uznání 22          1
Vzdušní prostor - ochrana 2           
Vzdušný prostor - ochrana 5           
Název Celkem 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965
Zavřít
MENU