Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972
Váhy, vážicí zařízení 7           
Válečné hroby 6           
Válečné nebo teroristické akce 1           
Váleční veteráni 9           
Vazba 109           
Včelstva, včelařství, včelařské produkty 16           
Vědecké instituce 11   1  2      
Vědecko-technický rozvoj 98           
Vědeckovýzkumná pracoviště 7           
Vědečtí a umělečtí pracovníci 38   1  4 1   1  
Vejce, vaječné výrobky 9           
Venezuela 2           
Veřejná podpora a jiné podpory 85           
Veřejná soutěž 31           
Veřejná správa 237           
Veřejná zeleň 1           
Veřejné dražby 6           
Veřejné přístavy 1           
Veřejné sbírky 14           
Veřejné výzkumné instituce 21           
Veřejné výzkumné organizace 30           
Veřejné zakázky 119           
Veřejný ochránce práv 22           
Veterinární péče, veterinární léčivé přípravky 310 1     1   1  
Vězeňská služba a justiční stráž České republiky 242  1       1  
Vietnamská socialistická republika 25 2  1  1 1     
Víno, vinařství, vinohradnictví 82           
Víza, vízová povinnost 55           
Vízová povinnost, mimořádná pracovní víza 47           
Vklady 41           
Vláda České republiky 839           
Vlámské společenství 3           
Vnitrozemská a námořní plavba 35           
Voda, vodní hospodářství, vodoprávní úřady a odpadní vody 407 1 1 3 6 3 8 3 1 1  
Vodní hospodářství 1           
Vodovody a kanalizace 4           
Vojáci z povolání 21           
Vojenská policie 14           
Vojenská vozidla, vojenská bojová vozidla 1           
Vojenské doklady, dotazníky a osobní známky 1           
Vojenské tábory nucených prací 1           
Vojenské újezdy 2           
Vojenské zpravodajství 11           
Vojenský materiál 8           
Volby 632           
Volební kampaň 1           
Vstupné 1           
Všeobecná veřejná správa 52           
Všeobecná vnitřní správa 13           
Výběrové řízení 5           
Výbor pro personální nominace 1           
Výbušniny a hořlaviny 146           
Vydávání (extradice) 34           
Vyhlašování právních předpisů a opatření ústředních orgánů (Sbírka zákonů) 6           
Výkon státního dozoru 3           
Výkon trestu odnětí svobody (domácího vězení) 127           
Vynálezy, průmyslové vzory a zlepšovací návrhy 26           
Vypořádání některých nároků a závazků státu 53           
Vypořádání zadluženosti 6           
Výpůjčky 1           
Výrobky s ukončenou životností 2           
Výsady a imunity 3           
Vysílače, vysílací sítě, vysokorychlostní sítě, vysílací rádiová zařízení, vysílací a přijímací stanice 6           
Vystoupení z Evropské unie 2           
Výše úhrad hrazených služeb 2           
Výtahy 12           
Vyvlastnění 25           
Vývoz, dovoz, průvoz zboží 706 4 4 4 1  4 1 1 3 1
Výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách 9           
Výzkum, věda, experimentální vývoj a inovace 27           
Výzkumné organizace, výzkumní pracovníci 7           
Vyznamenání a čestná uznání 22           
Vzdušní prostor - ochrana 2           
Vzdušný prostor - ochrana 5           
Název Celkem 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972
Zavřít
MENU