Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981
Váhy, vážicí zařízení 7           
Válečné hroby 6           
Válečné nebo teroristické akce 1           
Váleční veteráni 9           
Vazba 100 1          
Včelstva, včelařství, včelařské produkty 16           
Vědecké instituce 11           
Vědecko-technický rozvoj 92   1        
Vědeckovýzkumná pracoviště 7           
Vědečtí a umělečtí pracovníci 38 2 1 2  1   1 1  
Vejce, vaječné výrobky 9           
Venezuela 2      1     
Veřejná podpora a jiné podpory 77           
Veřejná soutěž 30           
Veřejná správa 215           
Veřejná zeleň 1           
Veřejné dražby 6           
Veřejné přístavy 1           
Veřejné sbírky 14           
Veřejné výzkumné instituce 18           
Veřejné výzkumné organizace 27           
Veřejné zakázky 113           
Veřejný ochránce práv 22           
Veterinární léčivé přípravky 1           
Veterinární péče 301   1     1  1
Vězeňská služba a justiční stráž České republiky 228 7  1   1     
Vietnamská socialistická republika 25   2    1   2
Víno, vinařství, vinohradnictví 79           
Víza, vízová povinnost 52         1  
Vízová povinnost, mimořádná pracovní víza 44           
Vklady 40         1  
Vláda 261           
Vláda České republiky 360           
Vlámské společenství 3           
Vnitrozemská a námořní plavba 34           
Voda, vodní hospodářství, odpadní vody, vodovody 391 2 1 2   1    1
Vodní hospodářství 1           
Vojáci z povolání 21 3  1        
Vojenská policie 14           
Vojenská vozidla, vojenská bojová vozidla 1           
Vojenské doklady, dotazníky a osobní známky 1           
Vojenské tábory nucených prací 1           
Vojenské újezdy 2           
Vojenské zpravodajství 10           
Vojenský materiál 8           
Volby 610 1          
Volební kampaň 1           
Vstupné 1           
Všeobecná veřejná správa 43           
Všeobecná vnitřní správa 13           
Výběrové řízení 5           
Výbor pro personální nominace 1           
Výbušniny a hořlaviny 143 1 1 2      1  
Vydávání (extradice) 21           
Vyhlašování právních předpisů a opatření ústředních orgánů (Sbírka zákonů) 3           
Výkon státního dozoru 3           
Výkon trestu odnětí svobody (domácího vězení) 115           
Vynálezy, průmyslové vzory a zlepšovací návrhy 24           
Vypořádání některých nároků a závazků státu 53           
Vypořádání zadluženosti 6           
Výpůjčky 1           
Výsady a imunity 3           
Vysílače, vysílací sítě, vysílací rádiová zařízení, vysokorychlostní sítě, vysílací a přijímací stanice 6           
Vystoupení z Evropské unie 1           
Výše úhrad hrazených služeb 1           
Výtahy 12           
Vyvlastnění 23 1  1    1    
Vývoz, dovoz, průvoz zboží 692  2 1   1 1 1 1 4
Výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách 8           
Výzkum, věda 24           
Výzkumné organizace, výzkumní pracovníci 4           
Vyznamenání a čestná uznání 22 3          
Vzdušní prostor - ochrana 2           
Vzdušný prostor - ochrana 5           
Název Celkem 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981
Zavřít
MENU