Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
Váhy, vážicí zařízení 7  3 2 1       
Válečné hroby 6           
Válečné nebo teroristické akce 16   1        
Váleční veteráni 11  1         
Vazba 112 2 2 2 3 11 5 10 6 8 4
Včelstva, včelařství, včelařské produkty 19 1          
Vědecké instituce 11           
Vědecko-technický rozvoj 101 1 4 3 1 2 5 5 2 3  
Vědeckovýzkumná pracoviště 7           
Vědečtí a umělečtí pracovníci 39     1 1 1 2 5 1
Vejce, vaječné výrobky 9 2          
Venezuela 2           
Veřejná podpora a jiné podpory 97  1  2       
Veřejná soutěž 36  2  1 1 1  1   
Veřejná správa, informační systém veřejné správy 311           
Veřejná zeleň 1           
Veřejné dražby 6           
Veřejné přístavy 1           
Veřejné sbírky 17   2        
Veřejné výzkumné instituce 26           
Veřejné výzkumné organizace 33           
Veřejné zakázky 131  7 2 4  1  2   
Veřejné zdravotní pojištění, zdravotní služby 22           
Veřejný ochránce práv 24  2 1 2 1      
Veterinární péče, veterinární léčivé přípravky, veterinární technické prostředky 341 28 7 5 7 9 8 11 6 4 2
Vězeňská služba a justiční stráž České republiky 257 3 3 3 6 8 6 6 6 16 12
Vietnamská socialistická republika 26   2 2       
Víno, vinařství, vinohradnictví 87 2 5 2 5       
Vízová povinnost, mimořádná pracovní víza, pobytová oprávnění 113  2 8        
Vklady 41   1   4  3 5 3
Vláda České republiky 1068  1   27 20 15 10 19 11
Vlámské společenství 3 1   1       
Vnitrozemská a námořní plavba 42           
Voda, vodní hospodářství, vodoprávní úřady a odpadní vody 439 10 10 16 9 14 15 11 6 7 2
Vodní hospodářství 1           
Vodovody a kanalizace 11           
Vojáci z povolání 21           
Vojenská policie 18           
Vojenská vozidla, vojenská bojová vozidla 2           
Vojenské doklady, dotazníky a osobní známky 1           
Vojenské tábory nucených prací 1  1         
Vojenské újezdy 2           
Vojenské zpravodajství 12           
Vojenský materiál 11           
Volby 680 23 21 5 10 7 8 3 15 8 12
Volební kampaň 1           
Vstupné 1           
Všeobecná veřejná správa 56  3 3 1       
Všeobecná vnitřní správa 14  1 2 2       
Výběrové řízení 5 1 2  2       
Výbor pro personální nominace 1           
Výbušniny, prekurzory výbušnin a hořlaviny 158 9 5 5 8 13 8 6 5 4 6
Vydávání (extradice) 34           
Vyhlašování právních předpisů a opatření ústředních orgánů (Sbírka zákonů) 10           
Vyhrazená technická zařízení (tlaková, zdvihací, elektrická a plynová zařízení) 9           
Výkon státního dozoru 3           
Výkon trestu odnětí svobody (domácího vězení), výkon ochranné výchovy 135 2 4 1 2 11 4 9 5 9 6
Vynálezy, průmyslové vzory a zlepšovací návrhy 28  2 1        
Vypořádání některých nároků a závazků státu 53     8 8 7 7 5 4
Vypořádání zadluženosti 8           
Výpůjčky 1           
Výrobky s ukončenou životností 9           
Výsady a imunity 3           
Vysílače, vysílací sítě, vysokorychlostní sítě, vysílací rádiová zařízení, vysílací a přijímací stanice 9           
Vystoupení z Evropské unie 2           
Výše úhrad hrazených služeb 5           
Výtahy 13 1   2 2      
Vyvlastnění, omezení vlastnického práva 33          1
Vývoz, dovoz, průvoz zboží 746 40 40 32 28 48 41 52 25 28 19
Výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách 9           
Výzkum, věda, experimentální vývoj a inovace 28           
Výzkumné organizace, výzkumní pracovníci 12           
Vyznamenání a čestná uznání 22     1     1
Vzdušní prostor - ochrana 2           
Vzdušný prostor - ochrana 5           
Název Celkem 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
Zavřít
MENU