Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991
Váhy, vážicí zařízení 7 1          
Válečné hroby 6           
Válečné nebo teroristické akce 1           
Váleční veteráni 9           
Vazba 93 3 11 5 10 6 8 4 2   
Včelstva, včelařství, včelařské produkty 16           
Vědecké instituce 11        3 3  
Vědecko-technický rozvoj 87 1 2 5 5 2 3  1 1 1
Vědeckovýzkumná pracoviště 7         1  
Vědečtí a umělečtí pracovníci 38  1 1 1 2 5 1 2 1 3
Vejce, vaječné výrobky 9           
Venezuela 2          1
Veřejná podpora a jiné podpory 75 2          
Veřejná soutěž 30 1 1 1  1      
Veřejná správa 209           
Veřejná zeleň 1           
Veřejné dražby 6           
Veřejné přístavy 1           
Veřejné sbírky 14           
Veřejné výzkumné instituce 18           
Veřejné výzkumné organizace 26           
Veřejné zakázky 113 4  1  2      
Veřejný ochránce práv 22 2 1         
Veterinární léčivé přípravky 1           
Veterinární péče 299 7 9 8 11 6 4 2 3 5 4
Vězeňská služba a justiční stráž České republiky 208 6 8 6 6 6 16 12 14 4 1
Vietnamská socialistická republika 25 2          
Víno, vinařství, vinohradnictví 77 5          
Víza, vízová povinnost 52           
Vízová povinnost, mimořádná pracovní víza 44           
Vklady 39   4  3 5 3 5 2 2
Vláda 224  27 20 15 11 19 11 18   
Vláda České republiky 355           
Vlámské společenství 3 1          
Vnitrozemská a námořní plavba 34           
Voda, vodní hospodářství, odpadní vody, vodovody 388 9 14 15 11 6 7 2 2 7  
Vodní hospodářství 1           
Vojáci z povolání 21        10 4  
Vojenská policie 13           
Vojenská vozidla, vojenská bojová vozidla 1           
Vojenské doklady, dotazníky a osobní známky 1           
Vojenské tábory nucených prací 1           
Vojenské újezdy 2           
Vojenské zpravodajství 10           
Vojenský materiál 8           
Volby 589 10 7 8 3 15 8 12 15 3 1
Volební kampaň 1           
Vstupné 1           
Všeobecná veřejná správa 41 1          
Všeobecná vnitřní správa 12 2          
Výběrové řízení 5 2          
Výbor pro personální nominace 1           
Výbušniny a hořlaviny 142 8 13 8 6 5 4 6 3 4 2
Vydávání (extradice) 21           
Vyhlašování právních předpisů a opatření ústředních orgánů (Sbírka zákonů) 3           
Výkon státního dozoru 3           
Výkon trestu odnětí svobody (domácího vězení) 112 2 11 4 9 5 9 6 4   
Vynálezy, průmyslové vzory a zlepšovací návrhy 24           
Vypořádání některých nároků a závazků státu 53  8 8 7 7 5 4 1   
Vypořádání zadluženosti 6           
Výpůjčky 1           
Výsady a imunity 3           
Vysílače, vysílací sítě, vysílací rádiová zařízení, vysokorychlostní sítě, vysílací a přijímací stanice 4           
Vystoupení z Evropské unie 1           
Výše úhrad hrazených služeb 1           
Výtahy 12 2 2         
Vyvlastnění 21       1  1 2
Vývoz, dovoz, průvoz zboží 684 28 48 41 52 25 28 19 19 4 2
Výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách 8           
Výzkum, věda 24           
Výzkumné organizace, výzkumní pracovníci 4           
Vyznamenání a čestná uznání 22  1     1 1   
Vzdušní prostor - ochrana 2           
Vzdušný prostor - ochrana 5           
Název Celkem 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991
Zavřít
MENU